Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integration på arbejdsmarkedet 19. juni 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integration på arbejdsmarkedet 19. juni 2008"— Præsentationens transcript:

1 Integration på arbejdsmarkedet 19. juni 2008
CEPOS Integration på arbejdsmarkedet 19. juni 2008

2 Projektets formål Indvandrere ikke sociale ofre og kriminelle, men ressourcer i samfundet Skabe viden og policy-forslag, der kan medvirke til bedre integration

3 Integrationsprojektet

4 Indvandringspolitik

5 Hvorfor arbejdsmarked
Indvandrere som selvforsørgende Arbejdsmarkedet som integrationsmotor

6 Det empiriske materiale

7 Udgangspunktet En større og større del af arbejdsstyrken vil være indvandrere eller efterkommere Der er store forskelle mellem beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og for danskere

8 Indvandreres og efterkommeres andel af befolkningen (kilde DREAM)

9 Udvikling i beskæftigelse

10 Antal måneder i beskæftigelse

11 Det analytiske udgangspunkt
Flygtninge og indvandrere er rationelle individer, der er flyttet for at de og deres familie kan få et bedre liv Men hvad er så forklaringen på den lavere beskæftigelsesfrekvens?

12 Barrierer for indvandrere og efterkommere
Manglende match mellem indvandreres kvalifikationer og udbudte jobs Diskrimination af indvandrere Kulturelle barrierer Jobsøgningsbarrierer

13 1. Manglende match mellem indvandreres kvalifikationer og udbudte jobs

14 Et ufleksibelt arbejdsmarked medfører færre i beskæftigelse
Alternative strategier: - trækker sig fra arbejdsmarkedet (hjemmegående) - Skaber egen arbejdsplads - Arbejder i den uformelle økonomi

15 Betydningen af sprogkundskaber for arbejdsmarkedet

16

17 2. Diskrimination Usaglige hensyn i ansættelsen, forfremmelser mv. Oplevet diskrimination Faktisk diskrimination

18 Bekymring for diskrimination

19 Sammenhæng ml. bekymring og deltagelse på arbejdsmarkedet

20 Oplevet diskrimination

21 Danskernes holdning til diskrimination

22 3. Kulturelle barrierer Større accept af at gå hjemme Visse jobs er ikke acceptable, opfattes som uinteressante Anderledes ”trade-off” mellem løn og fritid/familie end etniske danske

23

24 Religion - der er forskel mellem indvandrergrupper

25

26 Hvor vigtigt er arbejde

27 Kvinder og arbejde

28 4. Problemer ift. jobsøgning
Social kapital Manglende netværk og statistisk diskrimination

29 Tillid til nabolag

30 Tillidens betydning for arbejde

31 Policy Kan velfærdsstaten rumme diversiteten?
Kan alle problemer med diskrimination løses?

32 Notater ”Indvandringspolitiske regimer”
”De politiske partiers holdning til indvandring og integration over tid” ”Indvandrernes holdning til skat” ”Multikulturalisme og integration” ”Oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet” ”Danskerne er positivt stemte overfor muslimske kolleger” ”Indvandring og sort arbejde”


Download ppt "Integration på arbejdsmarkedet 19. juni 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google