Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ressourceplanlægning Typer af ressourcer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ressourceplanlægning Typer af ressourcer"— Præsentationens transcript:

1 Ressourceplanlægning Typer af ressourcer
Ressourcer fordelt på kategori typer af mandtimer, typer af materialer, typer af maskiner, typer af leverandører Ressourcer fordelt afhængig af tilgængelighed mængdebegrænsning pr. periode, mængdebegrænsning i projektet, kritiske og ikke-kritiske ressourcer Husk ressourcefeltet fra 5*5 modellen – inddrag også faciliteter og kompetencer (har vi den fornødne viden) Vær opmærksom på kritisk ressourcer: Øvelse/Refleksion: Hvilke ressourcer er kritiske I jeres projekter?? (lav først individuelt 5 min. reflektion – drøft derefter I gruppen om der er sammenfald) Underviser laver en opsamling f.eks. på flipover Ressourcer skal planlægges af hensyn til økonomi, men også af hensyn til gennemførelse

2 Ressourceplanlægning Estimation af ressourcer
Mængde Stokastisk estimation middelværdi og spredning baseret på 3 estimerede værdier Deterministisk estimation dekomponering til delemner benchmark eller erfaring parametrisk estimation Tid Stokastisk = (optimistisk bud+ 3*sandsynlig bud + pessimistisk bud)/5 - benyttes hvor man mangler erfaring eller hvor usikkerhed på estimat er stort Deteministisk: Bryde ned I genkendelige enheder, således at ressourceforbrug kan bedømmes Parametrisk: Hvis 1 km vej kræver x antal ressourcer, så kræver 500 km vej 500* x ressourcer Ressourceplanlægning handler om kapacitetsudnyttelse og overløb

3 Ressourceplanlægning - hvilke forhold skal overvejes
Hvilke typer og mængder? Hvilken fordeling og hvornår? Er der kapacitet? Belastningsopgørelse Både forventet kapacitet og forbrug er estimater Kapacitetsgrænse

4 Ressourceplanlægning Ressourceopgørelse
Opgørelser totalt, - men også på ressourcekategorier og på enkelt ressourcer Opgørelser pr. periode, - men også pr. aktivitet

5 Ressourceplanlægning Ressourceplanlægningen giver belastningsprofilen

6 Eksempel på ressourceudjævning
4 4 11 A C 5 4 4 7 11 3 4 10 START B D 8 3 11 5 6 11 11 11 SLUT 11 11 6 E 5 6 11

7 Eksempel på ressourceudjævning step 1
Opstiller efter netværk Viser en uheldig belastning: Kan planlægningen udføres, så belastningen bliver bedre?

8 Eksempel på ressourceudjævning step 2 – hvis forudsætning max. 10 t/d
Slæk udnyttes bedst muligt, men leveringstid bliver 13 dage i stedet for 11

9 Eksempel på ressourceudjævning step 2 – hvis forudsætning max. 11 dage
Leveringstid overholdes med minimal belastningsoverskridelse. Bemærk at der også er den mulighed at forlænge aktiviteter og dermed reducere ressourceforbrug per dag – her skal man dog være opmærksom på om dette er en realistisk mulighed.

10 Ressourceplanlægning Udjævning af ressourcer
Benyt slæk til at flytte eller forlænge ikke-kritiske aktiviteter, såfremt der er en uhensigtsmæssig ressourcebelastning Kriterier for udjævning: Tid (skal deadline overholdes): Flyt ikke-kritiske ressourcer, så det giver mindst mulig ekstra ressourceforbrug Omkostninger (budget skal holdes): Flyt ikke-kritiske aktiviteter, så det giver mindst mulig tidsoverskridelse Og husk alternative betragtninger

11 Et planlagt ressourceforbrug resulterer i omkostninger
Ressourceplanlægning Ressourceplanlægningen bidrager til det samlede budget Et planlagt ressourceforbrug resulterer i omkostninger Omkostninger akkumuleres og giver det samlede budget Ændringer af budget kan være forårsaget af tre faktorer ændring af tidsplan ændring af forbrug ændring af pris


Download ppt "Ressourceplanlægning Typer af ressourcer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google