Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Step 6: Evaluering og læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Step 6: Evaluering og læring"— Præsentationens transcript:

1 Step 6: Evaluering og læring

2 ”Either learn from History or relive it”
Evaluering og læring ”Either learn from History or relive it” George Pitagorsky

3 Evaluering og læring Hvornår og hvordan
Læring skal foregå løbende Evaluering kan naturligt knyttes op til organisationens projektmodel Evaluering foregår på flere niveauer - projektgruppen, projektejer, eksternt – på gruppeniveau og individuelt Evaluering bør ske både på både produkt, tid, ressourcer og proces Husk læringsspiralerne – gode erfaringer bør komme alle til gode

4 Knowledge Management Typer af viden og hvordan de formidles
Eksplicit Implicit Dokumenter Databaser Rapporter Facts Ideer Teorier Intuition Anskuelser Værdier Dialog Samtale Mentoring Vide hvad Rutiner Procedurer Instruktion Ekspertise Instinkter Uformel praksis Manualer Metodebeskr. Vejledninger Vide hvordan Erfaring Lærlingetid Coaching

5 Evaluering og læring Gode råd til et lærende projektmiljø – fra symposiet i Projektledelse 2003
Ledelsen skal efterspørge evalueringen Gør det enkelt og effektfuldt Brug erfarne projektledere Få folk til at tale Gennemfør reviews og evalueringer samtidigt for flere projekter Overvind - eller udelad - yndlingsforhindringer Hold læringsseancerne væk fra skolegården

6 Verifikation Validering
Evaluering og læring Lær af fortiden – men lær ikke kun ved at se i bakspejlet Baglæns Tænkning Forlæns Verifikation Svarer resultatet til spec’s ? Validering Er resultatet brugbart ? Krav-/produkt- specifikation Arbejds- resultat Brugernes verden Kilde:

7 Videndeling, Evaluering, Summe.......
Brug hinanden i grupperne til at udveksle erfaringer og ideer til evaluering Hvilke metoder kan anvendes? På hvilket tidspunkt bør man evaluere? Hvordan bliver evaluering brugt/hvordan kan den bruges ?

8 Evaluering og læring Projektlederreviews kan anvendes som videndeling, uddannelse og kontinuerlig forbedring Projektlederreviews udføres for: Proaktivt at undgå problemer Støtte projektlederen i sit hverv Understøtte videndeling i organisationen Hvornår: Inden større milepæle – således at korrektioner kan indgå i næste fases plan Skal være indeholdt i planen fra start! Målepunkter: Organisation og kultur – motivation, kommunikation, delegering, rekruttering, værdibærer Projektets kontekst – projektbeskrivelsen, virksomhedens strategi, forhold til andre projekter Hvem: Sker mellem projektleder og coach Coach er en anden projektleder

9 Evaluering og læring Projektets afslutning
Projektbeslutning (projektstart) Projektslut “Værd at gøre” “Rigtigt gjort” “Nyttevirkning opnået” Afslutning Gennemførelse Erkendelse Tænke, se, gøre Projektgrundlag og etablering Koncept- udvikling Drift, anvendelse Driftsvision og første produkt- billede ”Rigtigt set” Lære af projektet, så næste projekt kan håndteres endnu bedre Et ordentligt farvel Synlig overdragelse – synlig lukning af projektet Husk effektmåling – som ofte ligger efter projektets afslutning


Download ppt "Step 6: Evaluering og læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google