Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus ROB-EX Gantt Optimizer - kursus -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus ROB-EX Gantt Optimizer - kursus -"— Præsentationens transcript:

1 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus ROB-EX Gantt Optimizer - kursus -

2 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Præsentationsrunde Hvem er vi? Baggrund? Kursusforløb indtil nu? Forventninger?

3 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Hvorfor interessant? Kompleks produktion  Anlæg, produkter, processer, forsyningskæder Planlægning nødvendig  Omkostningsminimering, specielle hensyn, styr på materialer, ressourcer og tid Planlæggere er centrale  Bindeled mellem lager, produktion, økonomi, salg, logistik og personale  Hurtig (om-)planlægning, optimere, simulere, konsekvensvurdere, inkludere økonomi Gode jobmuligheder

4 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Hvad giver kurset? Reducere omkostninger gennem bedst mulig økonomisk tilrettelæggelse af produktionen Beregne planens omkostning, og sammenligne alternativer Hurtig omplanlægning ved ændringer, og vurdering af økonomisk konsekvens Analysere en produktion og udlede optimeringen Simulering af ressourceanskaffelser, varieret ordrehåndtering og afsætningsscenarier

5 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Hvad er baggrunden? Forskning i Evolutionære Algoritmer  Genetiske algoritmer  Simuleret Nedkøling  Tabu Search Odense Staalskibsværft var pioner  ProfilNest Center for Industrialiseret Anvendelse af Matematiske Modeller Samarbejde med OPI

6 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Hvordan forløber kurset? Introduktion, optimeringseksempel, brugerens plan, tidligst muligt og senest muligt Automatisk optimering vha. søgning ud fra prioriteter/vægte/økonomi på ordrer og ressourcer Økonomiparametrenes effekt på resulterende planer Fra virksomheders præferencer og situationer til korrekt opsatte økonomiparametre Flere øvelser, spil, evt., opsamling og afslutning

7 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Dag 1 Dagens program Opsætning af gennemgående øvelseseksempel Frokost Planlægningsprincipper ROB-EX Gantt Optimizer  Brugerflader og betjening  Brugervejledning og installation Øvelse med principper Flere principper Opsamling, dag 2 og afslutning

8 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Tidligst muligt Sorter i en liste alle ulåste 1. operationer mht. tidligste materiale klar Gentag nu, indtil listen er tom:  Tag den første operation ud af listen  Bestem hvilken ressource som tidligst kan slutte operationen (låste og planlagte op.)  Føj operationen til denne ressource, og opdater start og slut  Efterfølgende operation sættes ind i listen med tidligste start ud fra styret overlap  Listen sorteres efter tidligst mulige start

9 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Senest muligt Sorter i en liste alle ulåste sidste operationer mht. seneste leveringstermin Gentag nu, indtil listen er tom:  Tag den første operation ud af listen  Bestem hvilken ressource som senest kan starte operationen (låste og planlagte op.)  Føj operationen til denne ressource, og opdater start og slut  Foregående operation sættes ind i listen med seneste slut ud fra styret overlap  Listen sorteres efter senest mulig slut

10 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Flere principper! Flere principper  Kortest Gennemløb  Hurtigste ressource  Færrest ressourcer  Gruppering efter varenummer  Jævnest fordeling  Udnyttelse af skift  Kombinationer heraf  Ideer fra andre kursusmoduler? Uendeligt mange principper Typisk konsulentarbejde

11 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Dag 2 Dagens program Økonomisk søgning Ressourcers økonomiparametre Øvelse i ressourcers økonomiparametre  Redigering af værdier og profiler  Beregning af samlet økonomisk resultat Frokost Ordrers økonomiparametre Øvelse i ordrers økonomiparametre  Redigering af værdier  Beregning af samlet økonomisk resultat Opsamling, dag 3 og afslutning

12 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Økonomisk søgning Tag en plan Gentag indtil brugeren ønsker at stoppe  Lav en ændring i planen  Udregn den ændrede plans økonomi  Hvis bedre økonomi, så brug ny plan  Ellers accepter med vis sandsynlighed Sandsynligheden aftager med tiden, efter et bestemt mønster (se Appendiks F dok.) Genetisk Algoritme – nært beslægtet (dok)

13 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Søgningens problemstilling

14 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Søgningens forløb Optimeringskurve

15 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Søgning vs. Princip Beregningshastighed Evne til at finde nær ved optimal løsning Håndtere individuelle hensyn Opdatere ”optimeringslogik” ud fra ændrede vilkår Tillid til validitet af resulterende plan Simulering, konsekvens og økonomi Behov for beregning af planens ”godhed”

16 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Dag 3 Dagens program Øvelse med redigering af alle økonomiværdier Øvelse med alle optimeringsoptioner Øvelse med justering af ordrers økonomi Øvelse med justering af ressourcers økonomi Frokost Opgave med optimering af skift og profiler Opgave med ny ordre, omplanlægning og effekt Opsamling, dag 4 og afslutning

17 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Dag 4 Dagens program Indstilling af økonomiparametre Generel indstillingsmetode Opgave med helt ny virksomhed Frokost Opgave med helt ny virksomhed - fortsat Opsamling, dag 5 og afslutning

18 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Indstilling af økonomi Maskiner  Pris, levetid, service, vedligehold => Fast periodeomkostning eller omregnet pr. time Operatører  Løn, vagtordninger => timepriser, tilkaldegebyrer  Måske kræver processen ikke fuldt ud en operatør Underleverandører  Typiske priser => timepriser og transportpriser Lager, arealer, transport  Gennemløbstid, påbegyndelse og færdiggørelse Kundeforhold og leveranceaftaler  For sen levering, så tidlig/sen levering som muligt Varenumre  Fysisk størrelse, lagerbinding, transportbehov, kapital

19 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Generel indstillingsmetode Analysere økonomi og prioriteter => 1. bud  Skelne mellem absolutte og relative størrelser Niveaujustering af relative økonomiparametre  Samlet størrelsesorden af omkostninger ift. indtægter => evt. %’vis justering af alle relative ordreomkostningsværdier Skridtvis justering af produktionsplaner  Lav mindre ændring som opfattes ”god”  Check at økonomien bliver bedre  Juster evt. forårsagende parametre Lav ”hulter-til-bulter” plan, og kør optimeringen  Resultatet skal gerne være ”fornuftigt”

20 28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus Dag 5 Dagens program Opgave med helt ny virksomhed – fortsat Profil Nest og TSP spillet Frokost Frit emne Opsamling og afslutning


Download ppt "28/10-3/11, 2003 ROB-EX Gantt Optimizer kursus ROB-EX Gantt Optimizer - kursus -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google