Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk lov om luftfartskvoter  I løbet af 12 måneder fra ikrafttrædelse af direktivet.  Direktiv om luftfartskvoter er et ændringsdirektiv til det gældende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk lov om luftfartskvoter  I løbet af 12 måneder fra ikrafttrædelse af direktivet.  Direktiv om luftfartskvoter er et ændringsdirektiv til det gældende."— Præsentationens transcript:

1 Dansk lov om luftfartskvoter  I løbet af 12 måneder fra ikrafttrædelse af direktivet.  Direktiv om luftfartskvoter er et ændringsdirektiv til det gældende kvotedirektiv.  Derfor vil implementeringen formentlig blive en ændring af den eksisterende kvotelov.  Samtænkes med den store direktiv-revision for perioden efter 2013.

2 Princippet i kvotereguleringen  Alle omfattede skal have en tilladelse til udledning af CO2.  Alle aktører, der er omfattet af kvoteordningen, skal på en bestemt opgørelsesdato have kvoter svarende til deres udledning af drivhusgasser året før.  Der tildeles gratiskvoter til de omfattede virksomheder  Der kan købes kvoter af andre aktører, eller sælges til andre aktører.  Systemet kan suppleres ved gennemførelse af JI og CDM-projekter

3 Kvoteloven - oversigt  Hvad er omfattet § 3 – 8  Udledning kræver tilladelse § 9 – 12  Bestemmelser om kvoter § 13 – 14  Kriterier for tildeling § 15 – 20  Kvoteregister § 24 – 27

4 Kvotelov oversigt 2  Overvågning mm. § 28 – 30  Afgiftsbetaling § 31  Klageadgang § 34 – 35

5 Hvad er omfattet ? Energiproduktion  Ca. 230 produktionsenheder indenfor el- og varmeproduktionen med en indfyret effekt over 20 MW.

6 Hvad er omfattet ? Fremstillingsvirksomheder  Ca. 130 produktionsenheder i industrien og offshoresektoren. Bl.a. indenfor:  Metalindustri  Mineralindustri, f.eks. cement  Glasindustri  Papirmasse og papirindustri  Olieraffinering  OBS her er også mindre energianlæg omfattet

7 Omfattede luftfartsoperatører Fra 2012 er flytrafik til/fra lufthavne i EU omfattet. Dog er følgende undtaget:  Flyvning med monarker, statsoverhoveder m.m.  Militærflyvninger, redningsflyvninger m.m.  Rundflyvninger, testflyvninger og kontrolflyvninger.  Fly under 5700 kg.  Operatører med færre end 243 flyvninger pr. 3 mdrs. periode (~2 flyvninger/d).  Operatører < 10.000 tons CO2 pr. år. Relevant MS: Den MS, hvor luftfartsoperatøren har sin operating license - subsidiært den MS, hvortil størsteparten af CO 2 -udledningerne kan henregnes.

8 Kvoteloven, kapitel 4. Gratiskvoter til eksisterende PE. Historisk basisperiode 1998-2004.  El (Benchmark): 1,94103 kvoter/MWh (~57%) fossil el.  Andre (Grandfathering): 4,35 kvoter/ton CO 2 (87%) for brændselsrelaterede emissioner og 4,9 kvoter/ton CO 2 (98%) fra proces.  Tildeling af en femtedel hver år.  Luftfart: (Benchmark): 85% af 97% af historiske udledninger. Fordelt efter t-km.

9 Gratis kvoter til nye/udvidelser Pulje på 2,5 millioner kvoter.  Gives til nye PE eller udvidelser på > 10 MW eller 20% (energi) eller >10% (andre).  Først til mølle.  Der tildeles kvoter ex ante i forhold til installeret kapacitet. Dvs. uanset aktuel drift af anlægget (enkelt undtagelse).  Luftfart: Pulje på 3%. Tildeling hvis vækst > 18% i 3 år.

10 Kvoteloven, kapitel 6. Overvågning, rapportering og verifikation.  Driftsleder skal overvåge sin udledning.  Rapporteres til Energistyrelsen senest 31. marts for foregående år.  Rapporten skal være verificeret af uafhængig verifikator, akkrediteret af DANAK eller tilsvarende.  Hvis driftslederen ikke rapporterer, kan ministeren fastsætte udledningen. Driftslederen kan ikke sælge kvoter, før verificeret rapportering er foretaget eller ministeren har fastsat endelig udledning.

11 Afgiftbetaling  2005 – 2007: 40 Euro afgift  2008 - 2012 :100 Euro afgift  Påhviler driftslederen

12 Klageadgang  Energistyrelsen: Energiklagenævnet  Først domstole herefter  Ingen adgang til at klage til ministeren  Kvotetildelingen kan ikke påklages, bortset fra datagrundlaget


Download ppt "Dansk lov om luftfartskvoter  I løbet af 12 måneder fra ikrafttrædelse af direktivet.  Direktiv om luftfartskvoter er et ændringsdirektiv til det gældende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google