Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder og objekter 1.Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder og objekter 1.Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’"— Præsentationens transcript:

1 Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder og objekter 1.Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 3. Vælg “OK” Skriv måned og årstal ind Skriv emne / tekst (maks.1 linje) og webadresse 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv Emne / Titel på præsentation ind i Sidefodsfeltet 4. Skriv webadresse i datofeltet 5. Tryk ’Anvend på alle’ Overskrift i evt. 2 linjer Underoverskrift evt. flere linjer Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 fivu.dk

2 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Den bedst uddannede generation - regeringens uddannelsesmålsætninger •95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse •60 pct. af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse •25 pct. af en årgang skal gennemføre en lang videregående uddannelse •Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse •Flere ufaglærte skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse

3 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Stigende udgifter til uddannelse 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: Udgifter til ungdomsuddannelserne omfatter aktivitetsafhængige tilskud til erhvervsuddannelser, skolepraktik og gymnasiale uddannelser. Udgifter til videregående uddannelser omfatter aktivitetsafhængige tilskud til universitets-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, maritime uddannelser samt videregående kunstneriske uddannelser. Kilde: Finansloven for 2013.

4 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Udfordringer – som skaber behov for at målrette SU-systemet Flere unge skal færdiggøre deres uddannelser på normeret tid •For mange unge på universitetet overskrider den normerede studietid •For mange unge kommer meget sent i gang med en videregående uddannelse •For mange unge begynder på 6 eller flere ungdomsuddannelser Et SU-system der er dyrere, end der er behov for •Relativ høj SU til de unge, der bor hjemme •SU bliver opreguleret med mere end fx dagpenge og kontanthjælp 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20

5 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Uddannelsesstøtten til videregående uddannelser i OECD 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: Procent af BNP, 2009 Kilde: : OECD, Education at a Glance 2012

6 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Uddannelsesstøtten til videregående uddannelser i OECD 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: Procent af BNP, 2009 Kilde: : OECD, Education at a Glance 2012

7 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Mertidsforbrug fra 9. klasse til fuldført uddannelse fordelt på uddannelsesniveau 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: Måneder, 2011. EUD = Erhvervsuddannelser. KVU, MVU og LVU = korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Kilde: Profilmodellen – (MBU/UNI-C)

8 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Mange unge holder en pause på mere end 2 år 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: Opgørelsen medtager de, der tilgår en videregående uddannelser for første gang i 2011. Pausen er målt fra fuldførte af første ungdomsuddannelse (gymnasial eller erhvervsuddannelse) til påbegyndelse af første videregående uddannelse. Personer, som tager flere ungdomsuddannelser, kan derfor være under ungdomsuddannelse i den målte pause. Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

9 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Et målrettet SU-system 2 mia. kr. i positiv effekt for samfundsøkonomien i 2020: •En andel kommer fra flere færdige og flere i arbejde •En andel kommer fra justering i SU-ydelser Regeringen har ønsket at bevare SU-systemet, men at få flere tidligere i gang og hurtigere færdig 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20

10 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet SU-systemet bevarer sin grundform 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 •Alle der er berettiget til SU i dag, vil også være det i fremtiden •Alle under uddannelse kan få SU, uanset social baggrund •Også fremover vil det være muligt at få op til 12 mdr. udover normeret tid •Og der vil være mulighed for ekstra SU ved omvalg og studieskift

11 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet SU i normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter adgangsgivende eksamen •Studerende, der påbegynder deres videregående uddannelse mere end 2 år efter adgangsgivende eksamen, kan kun modtage SU svarende til den normerede studietid •Ved studieskift gives der også for denne gruppe op til 12 måneders ekstra SU •Gruppen får adgang til en udvidet mulighed for slutlån •Reglen om en karakterbonus på 1,08 afskaffes samtidig. •Der ændres ikke på princippet om, at man samlet set kan få SU i op til 6 år for de, der påbegynder deres videregående uddannelse inden for 2 år. Forslag 1:

12 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Øgede krav til studerende om fremdrift på de videregående uddannelser SU som støtte til aktive studerende •Studerende kan fremover kun være 6 måneder forsinket, før SU-udbetalingen stoppes •Vurderingen af studieaktivitet skal ske automatisk •En universitetsstuderende, der modtager SU, kan være forsinket maksimalt 6 måneder på bacheloruddannelsen og maksimalt 6 måneder på kandidatoverbygningen •Skal gælde fra 1. juli 2016 En aktiv studiekultur for alle •Studerende på de videregående uddannelser skal fremover være tilmeldt fag og prøver svarende til et fuldt studieår (60 ECTS). Det gælder også dem, der ikke får SU •Gennemføres alle prøver ikke, tæller det som et ud af de tre prøveforsøg (bortset fra sygemelding mv.) •Skal gælde fra juli 2014. Forslag 2:

13 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Nye og bedre rammer for studiegennemførelse på videregående uddannelser •Færre barrierer og bedre muligheder ved overgange, praktik og studieskift •Merit skal gives ved forhåndsgodkendte ophold og fag taget i udlandet eller på andre danske institutioner. •Bachelorstuderende skal i højere grad kunne tage fag på deres kandidatuddannelse •Krav om faglig supplering ved overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelse skal minimeres. •Optag eller studiestart to gange om året, hvor det er relevant og passer til uddannelsernes opbygning. Forslag 3:

14 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Øgede krav til universiteter om forbedringer i studietiden •Studietiden for de otte universiteter er i gennemsnit 6,1 år. Det gennemsnit skal nedbringes med knap 4 måneder frem mod 2020. •Når universiteterne ikke målet, vil det udløse mindre bevilling. •Færdiggørelsesbonus/omstillingsbidraget gøres betinget af, at universiteterne når målet. •Det stiller især krav til de universiteter, hvor studietiden er højst. For universiteter, der allerede ligger lavt i studietid, er målet at fastholde det niveau. Forslag 4:

15 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Ændret SU til hjemmeboende SU til hjemmeboende i ungdomsuddannelse og videregående uddannelse harmoniseres •De hjemmeboende får fremover et grundstipendium svarende til børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. •Ud over grundstipendiet ydes et SU-tillæg, afhængigt af forældrenes indkomst. Tillægget udgør samme beløb, som det tillæg, der i dag ydes til de 18-19-årige hjemmeboende i ungdomsuddannelserne. •SU'en bliver gjort afhængig af begge forældres indkomst – uanset om forældrene bor sammen eller ej. Samtidigt forhøjes den maksimale indkomstgrænse for berettigelse til fuldt SU-tillæg fra ca. 314.000 kr. til ca. 335.000 kr. Forslaget skal gælde for hjemmeboende, der første gang modtager SU fra 1. juli 2015. Forslag 5:

16 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet SU til hjemmeboende pr. måned – nuværende og nye regler 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 Anm.: SU-satserne er angivet før skat. Der er ikke taget højde for evt. erhvervsarbejde, der overstiger fribeløbet.

17 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser •Mange vælger at supplere gymnasial uddannelse med de gymnasiale suppleringskurser (GSK), enkeltfag på hf eller i gymnasierne. •Antallet af kursister er femdoblet på fem år. •Det kan man få SU til – uanset hvor længe det tager – og mange vælger ikke at bruge de intensive ”turbokurser” på 3-6 uger. •Fremover bliver det kun muligt at få SU til GSK på turbokurser. Derved begynder de unge tidligere på den videregående uddannelse. •Samtidig fjernes SU til hf- og gymnasieenkeltfag for kursister, der allerede har gymnasial uddannelse. •Det vil gælde forløb igangsat efter 1. juli 2014. Forslag 6:

18 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Højst fem ungdomsuddannelser med SU Der indføres et loft, så unge højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Loftet gælder også optagelse af et evt. SU-lån. Regeringen vil som led i en kommende kontanthjælpsreform sikre, at unge, der omfattes af uddannelsespålæg, kan få dispensation til fortsat at få SU. Forslaget om et loft på fem ungdomsuddannelser skal gælde efter 1. juli 2015. Forslag 7:

19 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Samme regulering af SU som for overførselsindkomster som fx dagpenge og kontanthjælp I dag sættes SU-beløbet hvert år automatisk op med en takt, der er højere end den, der fra 2016 vil gælde fx arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension og folkepension. Fra 2016-2023 reguleres SU’en med samme procent som de øvrige indkomstoverførsler, som blev aftalt med skattereformen fra juni 2012. SU-ydelsen til studerende vil bevare sin købekraft. Forslag 8:

20 Overskrift Brug både bold og regular, evt. i 2 linjer 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 18/24 3.niveau: Bullet Arial Reg. 18/24 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 18/24 For at skifte mellem de forskellige niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ fivu.dk Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet Reformen vil forbedre de offentlige finanser med 2 mia. kr. i 2020 1.niveau: Arial Bold 18/24 2.niveau: Arial Reg. 14/20 3.niveau: Bullet Arial Reg. 14/20 4.niveau: Tankestreg Arial Reg. 14/20 ForslagMia kr. 1. SU begrænses til normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter adgangsgivende eksamen* 0,8 2. Øgede krav til studerende om fremdrift på studierne på de videregående uddannelser* 3. Nye rammer på de videregående uddannelser, der støtter en aktiv studiegennemførelse* 4. Øgede krav til universiteter om forbedringer i studietiden* 5. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser0,1 6. Højst fem ungdomsuddannelser med SU0,2 7. Ændret SU til hjemmeboende0,4 8. Samme regulering af SU som for overførselsindkomster som fx dagpenge og kontanthjælp0,5 I alt2,0 Anm.: Forslagenes forbedring af de offentlige finanser i 2020 er inkl. afledte effekter af ændret arbejdsudbud og inkl. tilbageløb og skatter. På grund af afrunding summer tallene ikke. 2013-pl. *) Der er angivet provenu under ét, idet de fire forslag i vidt omfang supplerer hinanden. Kilde: Finansministeriet. Egne beregninger.


Download ppt "Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder og objekter 1.Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google