Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Unge Hjælper Unge. Projektmål Fastholde elever. Mindske frafaldet med 7,4%

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Unge Hjælper Unge. Projektmål Fastholde elever. Mindske frafaldet med 7,4%"— Præsentationens transcript:

1 Unge Hjælper Unge

2 Projektmål Fastholde elever. Mindske frafaldet med 7,4%

3 Unge Hjælper Unge Kursusformål: metoderværkstøj det er sjovt og givtigt at hjælpe andre elever At hjælpe klasselærerne med metoder og værkstøj til at sikre et positivt læringsmiljø, hvor eleverne synes og oplever, at det er sjovt og givtigt at hjælpe andre elever.

4 Unge Hjælper Unge Centralt er: individuelle ansvarlighed Den individuelle ansvarlighed, hvor eleverne oplever at de selv er ansvarlige for at gennemføre uddannelsen og få det maksimale ud af forløbet.

5 Unge Hjælper Unge Centralt er også: fælles ansvarlighed Den fælles ansvarlighed, hvor eleverne arbejder sammen som: Makkerpar Makkerpar Teammakker Teammakker Klassemakker Klassemakker

6 Unge Hjælper Unge Begrebet: undervisningsfællsskaber - praksisfællesskaber (Wenger) Et forpligtende fællesskab med ret til tilstedeværelse Arbejde med ordningen både i praktik og teori Centralt er desuden:

7 Unge Hjælper Unge Sørger for lokal information til kolleger, så ordningen er kendt blandt lærere og elever. Ansvarlig – med udd.chefen – for at ordningen gennemføres og bruges. Får aktiviteten aftalt og skemalagt. Sørger for lærerne kommer på kurserne. Tovholder 1

8 Unge Hjælper Unge Hjælpe klasselærerne med elevsamtaler. Hjælpe ved simple konflikter. Give lyst til at være vedholdende. Tovholderen holder afdelingschefen orienteret. Tager løbende emnet op på afd.møder Tovholder 2

9 Unge Hjælper Unge Få makker-ordningen til fungere i samarbejde med tovholder. Ansvarlig for implementering i klassen Udarbejde program for ordningen og dens mål. (Hvornår? Efter RKV eller ved start?) Etablere team- eller makkerpar (2 -4, hele klassen?) Selvvalgte eller lærerstyrede grupper, hvor lang tid, skifte grupper? Klasselærer 1

10 Unge Hjælper Unge Få klassen/teamene til at udarbejde en fælles forpligtende kultur Afholder samtaler med elever. Opmærksomhed på forhold, der kan være konfliktskabende. Være vedholdende. Klasselærer 2

11 Unge Hjælper Unge Eleverne får lyst til at alle hjælper alle (f.eks. som sidemandsoplæring, fremmøde). Gøre ordningen er sjov i klassen og hos makkerpar. Sikre en god og respektfuld tone.. Klasselærer 3

12 Unge Hjælper Unge Opmærksom på om eleverne hjælper hinanden med at være forberedt til timerne. Fælles ansvar i forhold til at alle hjælper alle (sidemand og lektiehjælp) At eleverne sammen følger op på hinandens fremmøde (sms-besked) Klasselærer 4

13 Unge Hjælper Unge Værktøjskassen Mappen – Værktøjskassen” inspiration til klasselæreren Mappen – Værktøjskassen” inspiration til klasselæreren Hvert oplæg indledes med pædagogiske overvejelser Hvert oplæg indledes med pædagogiske overvejelser Teksten er forkortet / forenklet teori. Teksten er forkortet / forenklet teori. Inspirationskilden er angivet for neden på siden. Inspirationskilden er angivet for neden på siden.

14 Unge Hjælper Unge Graves værdier

15 Unge Hjælper Unge Sproget og virkeligheden Sproget er min virkelighed Sproget skaber vores fælles forståelse og virkelighed Min virkelighed er en kopi af den virkelige virkelighed

16 Unge Hjælper Unge Det aktive sprog Det reaktive sprog Den negative energi Det proaktive sprog Den positive energi

17 Unge Hjælper Unge Følelsesfaserne Afvisning – ”Det kan ikke være rigtigt, det må være en misforståelse”. Vrede – ”Han er bare dybt åndssvag”. Forhandling – Du skiver en klage eller søger forståelse ved at møde op på kontoret. Desperation – ”Det nytter ikke – systemet er for tungt og der sker ingen ting”. Afprøvning – Du søger at forstå og en opnå en afklaring, prøver at analysere. Accept – ”Når nu det ikke kan være anderledes, så er det ok /lige meget”

18 Unge Hjælper Unge Afhængig af andreUafhængighedGensidighed - vi De andre - og migJeg kan selv Vi gør det bedst sammen Hvordan er jeg afhængig af de andre? Hvordan fungerer jeg alene? Hvordan fungere vi sammen? Samarbejde

19 Unge Hjælper Unge Vanens vilje

20 Unge Hjælper Unge Filtre Udeladelse: Uønskede oplevelser sorteres fra. Generalisering: Ting ”puttes i kasser” – dermed nemmere at overskue. Forvrængning: Du kan ændre på det du oplever og hører og dermed passer det bedre

21 Unge Hjælper Unge Konflikttrappen

22 Konflikttrappen Uoverensstemmelse – Vi vil ikke det samme - uvenner  Vigtig grænse – sagen går nu fra af være en uoverensstemmelse til at rettet mod en enkelt person. Personificering – ”Det er din skyld” Problemet vokser – ”Der er meget i vejen”  Vigtig grænse – da man opgiver at tale sammen og kontakten er afbrudt Samtalen opgives – ”Det nytter ikke noget” Fjendebilleder – ”Du er dum” – ”De er bare så dumme” Åben fjendtlighed – ”Du får tæsk” Polarisering – ”Lads os komme væk”, - ”Skrid med dig!”

23 Unge Hjælper Unge Makker-ordning I klassen kan alle være makker for hinanden Klassen arbejder med fælles holdninger. Klassen har fokus på: samarbejdsformer Kommunikation konflikthåndtering.

24 Unge Hjælper Unge Klasselærerens opfølgning SMS – mødepligt / fremmøde Fælles ansvar (alle hjælper hinanden) Lektiehjælp Daglig trivsel Møde forberedt

25 Unge Hjælper Unge Forslag til lektionsplan på 6 lektioner med cases Alle lærer har haft kurser i: Coachende samtale Voksenmentorkurser Materialer og metoder

26 Unge Hjælper Unge At tovholderen og klasselæreren fastholder deres engagement. At ordningen bruges af alle kollegerne At ordningen bakkes op af den pædagogiske ledelse Ressourcesyn i stedet for mangelsyn Vigtigt


Download ppt "Unge Hjælper Unge. Projektmål Fastholde elever. Mindske frafaldet med 7,4%"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google