Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?
NETTOKAPITALUDGIFTER = betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER = betalinger på lån til forbedringsarbejde mv. OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER = skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og administrationsbidrag + el og varme fællesarealer, målerpasning og renovation HENLÆGGELSER = til planlagt vedligeholdelse og til at imødegå tab (fraflytning) VARIABLE UDGIFTER = renholdelse, almindeligt vedligehold, vaskeri, fælleshus og fornyelser

2 Om nettokapitaludgifterne (konto 105,9)
= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri Når lån er betalt (udamortiserede): For byggerier fra før /3 til LBF & 1/3 til Dispositionsfond For byggerier efter /3 til LBF, 1/3 til Dispositionsfond & 1/3 til Nybyggerifonden Landsbyggefonden (LBF) til fremme af det almene byggeris selvfinansiering Der opereres med ”tre kasser”: Trækningsretten, Landsdispositionsfonden og Nybyggerifonden Dispositionsfonden (AL2bolig): Tilskud/lån til afdelinger Nybyggerifonden (under LBF): (Oprettet1998) Til etablering af almene boliger i fremtiden

3 Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter - under Offentlige og andre faste udgifter (Konto ,9) Administrationsbidraget (konto 112) Administrationsbidragets størrelse fastsættes ud fra boligorganisationens budget, der godkendes af hovedbestyrelsen. Også AL2boligs budget skal gå i 0. Bidraget til Dispositionsfonden (konto 112) Dispositionsfonden = sikkerhedskapital i forhold til uforudsete hændelser og støtte til projekter, her prioriteres energi- og tilgængelighedsforbedrende indsatser. Yderligere skal dispositionsfonden fra 2014 dække udgifter til fraflytningstab, som overstiger de 313 kr. pr. lejemål, som afdelingerne selv hæfter for. I lovgivningen er der specifikke krav til dispositionsfonden. De disponible midler skal mindst udgøre kr pr. lejemålsenhed. AL2bolig opfylder pt. ikke kravet.

4 Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter – under ”Offentlige og andre faste udgifter” – Generelt om indbetalinger til LBF Indbetalinger til Landsbyggefonden/LBF herunder A-indskud og G-indskud (konto 113) 2/3

5 Ingen indflydelse (lovbestemt)
Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Nettokapitaludgifter = betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige lån Ekstraordinære udgifter = lån til forbedrings-arbejde mv. Offentlige og andre faste udgifter = skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og adm. bidrag I alt Har vi den standard, vi vil have?

6 Begrænset indflydelse
Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Renovation El og varme til fællesareal 7.000 6.000 Udgifter til kollektiv varmeforsyning 18.000 25.000 22.725 Målerpasning mv. 8.000 3.906 Planlagt vedligehold Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning 30.000 I alt Har vi den standard, vi vil have?

7 Poster med indflydelse (Konto 114-119)
Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Fællesaktiviteters drift 70.000 54.948 Drift af møde- og selskabslokale 60.000 75.000 46.801 Diverse udgifter 64.000 66.000 44.937 I alt Har vi den standard, vi vil have?

8 Om overskud/underskud
udligne tidligere års evt. underskud overføres til resultatkonto, der afvikles over tre år Underskud skal altid afvikles hurtigst muligt, og derfor budgetteres afviklet, typisk indenfor tre år.

9 Beboernes indflydelse
Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse


Download ppt "Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google