Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Weekendkonference 8.kreds 26. oktober2012 Fondens rolle og muligheder på et trængt boligmarked med tomme boliger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Weekendkonference 8.kreds 26. oktober2012 Fondens rolle og muligheder på et trængt boligmarked med tomme boliger."— Præsentationens transcript:

1 Weekendkonference 8.kreds 26. oktober2012 Fondens rolle og muligheder på et trængt boligmarked med tomme boliger

2 1. Udfordringerne 2. Støtteformer fra fonden 3. Eksempler på udfordringer og løsninger 4. Formaliteter ved salg og nedrivning – statens krav og fondens rolleIndhold 2

3  Tomme boliger og tab  Nedslidte boliger  Behov for andre boligtyper  Hård konkurrence med ejerboliger Udfordringer fremtidigt boligudbud 3

4  Renoveringsstøtte  Huslejestøtte  Kapitaludførsel  Fondens rolle ved salg og nedrivningStøtteformer 4

5 Renovering:  Sammenlægninger  Tilgængelighed  Byggeskader  Nedrivning  MiljøarbejderRenoveringsstøtte 5

6  Tilskud til særligt udsatte områder til at skabe konkurrencedygtige boliger  Få midler  Årligt tilskud der nedtrappes fra år 5Huslejestøtte 6

7 Femtedelsløsning  1/5 kreditforening  1/5 kommune  1/5 boligorganisation  2/5 Landsbyggefonden 2/5 Anvendes til at fjerne udgifter eller til udbetaling fra depotkapitaltilførsel 7

8  Krav om videreførende boligafdeling  Lang kø – begrænsede midler  Største problemer først i køen! Problemer ved at opnå støtte 8

9 Problem: Uddannelsesinstitutioner forsvinder og de unge vil kun bo i centrum få meter fra byliv. Scenarie 1: boliger ombygges til tilgængelige familieboliger Scenarie 2: ombygning er mulig - pris 1.500.000 kr. pr, bolig – boliger sælges Scenarie 3: intet boligbehov, boliger sælges Scenarie 4: intet boligbehov boliger nedrives og grund sælges 16 ungdomsboliger i et plan lidt på landet 9

10 Problem: tomme boliger færre unge flere ældre i området……………. To blokke nedrives - areal frasælges I to blokke Boliger sammenlægges lejligheder m. tilgængelighed med nye køkkener badeværelser, elevatorer – ældrevenlige boliger Alle et værelsesboliger forsvinder To blokke ombygges fra tre til en etage, rækkehuse Nyt fælleshus og fordring af udeområder Etagebebyggelse 6 blokke 3- etager 10

11 Problem: Beboerne er glade for at bo der men er blevet ældre køkkener og badeværelser er små, gamle og trapperne et problem. Scenarie 1: boligerne gøres tilgængelige og moderniseres så nuværende beboerne kan blive boende og nye vil flytte til Scenarie 2: ingen tro på at nye vil flytte til 40 etageboliger i en blok i mindre provinsby 11

12 Problem: kommunen ønsker har centraliseret til større enheder kommunen hænger på lejetab Scenarie 1: Ombygning til familieboliger – boligorganisation overtager forpligtigelser Scenarie 2: busrute nedlagt, købmand lukket, boliger sælges 16. Tomme ældreboliger i et plan i mindre by 12

13 ”…………hvis den almene afdeling er i så store økonomiske vanskeligheder, at det er umuligt af videreføre afdelingen, eller hvis der er tale om permanente udlejningsvanskeligheder, og hvis alle andre løsningsmuligheder har været overvejet og fundet udsigtsløse.” ”Ministeriet lægger særlig vægt på, at Landsbyggefonden ikke har nogen bemærkninger til afhændelsen.” ”………alle andre løsningsmuligheder har været overvejet og er fundet udsigtsløse.” Men det er blevet nemmere Ministerielle betragtninger om salg! 13

14 Kan problemer løses m. støtte fra fonden?  Særlig driftsstøtte, huslejenedsættelse?  Renoveringsstøtte Reduktion i antal boliger - evt. ”nedbygning” nedrivning, sammenlægning – modernisering.  Ommærkning til andet formål overvejes sammen med kommunen. Overvejelser før salg 14

15 Pris på renoveringsløsning skal indhentes Udlejning i området generelt, boligbehov Karakteristik af området, købmand, bus, uddannelsesinstitutioner m.v. Hvad har I gjort? Har der været dialog med kommune om mulighed for anden udnyttelse - ommærkning Materiale til fonden 15

16 Tag kontakt til fonden i god tid Tænk helhedsorienteret Gode tips ved tomme boliger 16

17 Slut 17


Download ppt "Weekendkonference 8.kreds 26. oktober2012 Fondens rolle og muligheder på et trængt boligmarked med tomme boliger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google