Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 EKSTENSION Ny klub i området? Hvordan kan det gøres? DGe okt. 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 EKSTENSION Ny klub i området? Hvordan kan det gøres? DGe okt. 2004."— Præsentationens transcript:

1 1 EKSTENSION Ny klub i området? Hvordan kan det gøres? DGe okt. 2004

2 2 1. Nedsæt et ekstensionudvalg  4 – 6 ”ildsjæle” med Y’s men erfaring  Udpeg en formand for udvalget  Afsæt et beløb til arbejdet  Orienter naboklubberne om initiativet  Kontakt distriktet for materialer, ideer mv.  Giv udvalget et kommissorium og en foreløbig tidsplan (vejledende)

3 3 2. Profil af den nye klub Udvalget skal udarbejde en grundig beskrivelse af den nye klub med henblik på:  Køn, alder, erhverv, bopæl (geografisk område)  Fastlæg et foreløbigt mødested  Fastlæg mødetidspunkt  Udarbejde et forslag til navn på nye klub  Chartring i efteråret xx PS. ”Værdidebatten” i moderklubben kan være en udmærket inspirationskilde til profilering af den nye klub.

4 4 3. Medlemshvervning  Hvor finder vi nye emner? (tænk på de naturlige rekrutteringsområder og tænk så utraditionelt)  Udarbejd en liste over emner. Bed om hjælp fra moderklub  Lav en informationsfolder  Kontakt personligt mulige emner!  Lav en pressemeddelelse til lokalavisen

5 5 4. Første introduktionsaften  Fastlæg dato, tidspunkt og sted  Lav en spændende dagsorden  Udsende indbydelser  Aftal hvem der henter hvem  Orienter pressen – både før og efter mødet  Lav et kort referat og send det til alle deltagerne

6 6 5. Første klubaften  Tilrettelægges som almindeligt klubmøde (Toastmasterplanen følges)  Præsenter et spændende program for det næste ½ år Efter klubmødet kan man med stort udbytte bruge noget tid på at spørge de enkelte deltagere om hvordan de oplevede det, og hvad de gerne vil have uddybet, og i øvrigt få afklaret deres mange spørgsmål. Her kan man med fordel bruge gruppearbejde. Det vil være en god ide, at man sørger for at få nogle klubkammerater til at komme og være med i grupperne. Husk at evaluere aftenen, således at alle går hjem med samme oplevelse!

7 7 6. Anden og efterfølgende klubaften  Det fastlagte program følges  Nedsættelse af udvalg med deltagelse af kontaktpersonerne - programudvalg - aktivitetsudvalg - charterudvalg - osv.  Der findes præsidium (Y’s Men’s håndbogen udleveres) De nye medlemmer overtager mere og mere af arbejdet, og ekstensionsudvalget trækker sig gradvist tilbage, men er stadigvæk synlige og altid klar til at hjælpe og vejlede.

8 8 7. Stiftende generalforsamling  Kan afholdes når charterdato er fastlagt  Love og vedtægter skal være færdigbehandlet i klubben  Afvikling af stiftende generalforsamling som ordinær generalforsamling, dvs. med de sædvanlige punkter. Nu er den nye klub klar til at stå på egne ben og klar til chartring


Download ppt "1 EKSTENSION Ny klub i området? Hvordan kan det gøres? DGe okt. 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google