Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bølgeplan 3 Udlån og udleje af lokaler og ejendomme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bølgeplan 3 Udlån og udleje af lokaler og ejendomme"— Præsentationens transcript:

1 Bølgeplan 3 Udlån og udleje af lokaler og ejendomme
HI Videncenter, seminar Odense 14. maj 2014 Gry Meisner, konsulent i EDS (KL/Kombit)

2 Bølge 3, den fællesoffentlige digitaliseringsst rategi

3 KL og KOMBITs rolle i forhold til bølgeplanerne
Arbejdet med Obligatorisk digital selvbetjening er vedtaget som en del af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Projektet Obligatorisk digital selvbetjening har fokus på at udvælge de obligatoriske områder og forberede lovgivning. Programmet Effektiv digital selvbetjening skal sikre gode og effektive løsninger på markedet, som kommunerne kan købe.

4 Bølge 3, frist den 1. december 2014
Affaldshåndtering fra borgere Affaldshåndtering fra virksomheder Anmeldelse om byggearbejde Ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om lån til beboerindskud Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) Serviceydelser på vej og trafikområdet (ansøgning om ‘råden over vej’) Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder Logiværtserklæringer Ansøgning om betalingslicenser og afgifter for parkering. Udlån/udleje af lokaler og ejendomme (videreført fra bølge 2) De valgte løsninger indgår i Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og Regeringen. Det betyder også, at den forventede, økonomiske gevinst ved indførelse af de digitale løsninger, er indarbejdet i den kommunale økonomi Herudover er kravet til borgerne om at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger indskrevet i de love som regulerer hvert af de nævnte serviceområder. Det samme gælder kravet om, at kommunen stiller en tilpas digital selvbetjeningsløsning til rådighed for borgerne. Det er således både et lovkrav, og den økonomiske/politiske aftale som stikker rammen ud for digitaliseringsopgaven. – Hertil kommer de lokale interesser.

5 Udlån og udleje af lokaler Bølge 2 og 3
Oprindeligt en del af bølge 2, med frist den 1. december Af økonomiaftalen fremgår, at kommunerne skulle sikre obligatorisk digital selvbetjening af det lokaleudlån, som finder sted i henhold til kommunalfuldmagten. Tidsfristen vedrørende bølge 2 kravet er udskudt til 1. december Samtidigt er tilføjet et krav om obligatorisk digital selvbetjening af lokaleudlån, som nu også omfatter det lokaleudlån som administreres i henhold til folkeoplysningsloven.

6 Krav til udvikling af selvbetjenings- løsninger

7 Krav til udvikling af selvbetjeningsløsninger
Udviklingsvejledningen for god selvbetjening indeholder 24 fællesoffentlige krav, som skal sikre gode brugergrænseflader i digitale selvbetjeningsløsninger. Alle 24 krav i udviklingsvejledningen skal som udgangspunkt opfyldes. Udviklingsvejledningen er tilgængelig på arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening

8 Krav til Sprog 1.1. Skriv til din målgruppe Du skal tilpasse selvbetjeningsløsningens tekst til målgruppens behov, så indholdet er forståeligt og læseligt for brugeren. Når løsningen placeres på borger.dk skal teksten udformes efter den gældende skriveguide på siden Undgå kancelli- og lovsprog Skriv letforståeligt og forklar alle fagudtryk.

9 Krav til Sprog 1.3. Vejled brugerne Tekster i selvbetjeningsløsninger skal være handlingsorienterede og skal hjælpe brugeren videre mod deres mål. Inden brugeren går i gang med et forløb, skal de vide, hvad de skal have klar for at gennemføre processen Giv meningsfuld feedback på fejl Fejlbeskeder skal være forståelige. Hvis brugeren klikker på et dødt link, eller hvis serveren er overbelastet, skal du forklare, hvad der er galt, og hvordan brugeren kan komme videre.

10 Krav til Design og flow 2.1 Overhold designmanualer Du skal overholde designmanualen for borger.dk. Manualerne indeholder anvisning på, hvilke farver og ikoner, du skal bruge. Hvordan html-koden skal opbygges eller hvordan en topmenu skal se ud og opføre sig. 2.2 Opbyg et logisk forløb Løsningen skal opbrydes i et, for brugeren, logisk forløb. Du skal udarbejdet en trinvis inddeling, som er logisk og giver brugeren et overblik.

11 Krav til Design og flow 2.3 Optimér til relevante platforme Hvis du ved, at mange brugere vil besøge løsningen med fx en smartphone, skal ud optimere din løsning til den brugssituation. 2.4 Optimér til browsere Selvbetjeningsløsninger skal fungere på de mest brugte versioner af de mest gængse browsere. Fx Internet Explorer, Safari, Chrome og Firefox. 2.5 Vis din afsender Lav et design, hvor den ansvarlige myndighed altid fremgår i brugerfladen.

12 Krav til Data og funktionalitet
3.1 Brug NemLog-in NemLog-in skal bruges, hvis løsningen kræver et log-in. For udlån og udleje af lokaler gælder, at borgerne og de foreninger som har et CVR-nummer skal kunne logge ind med Nem-id/Virksomheds Nem-id. 3.2 Genbrug data Brugerfladen skal genbruge allerede eksisterende data i videst muligt omfang, så brugeren ikke skal oplyse dette.

13 Krav til Data og funktionalitet
3.3 Genbrug komponenter Genbrug allerede udviklede komponenter i videst muligt omfang. Det kan fx være ”min side” på borger.dk eller en række af de kortfunktionaliteter, som allerede eksisterer – eksempelvis borger.dk’s kortfunktion eller den digitale fuldmagtsløsning. 3.4 Optimer på tværs på platforme Tænk din løsnings funktionalitet igennem i forhold til forskellige skærmstørrelse og devices, hvis der er behov for det.

14 Krav til Data og funktionalitet
3.5 Brug fællesoffentlige, internationale og åbne standarder Du skal bruge eksisterende standarder som fx OIO og åbne standarder. På den måde sikrer du, at din selvbetjeningsløsning også kan fungere med eksisterende og fremtidige brugergrænseflader, løsninger og fagsystemer. 3.6 Giv brugeren et resumé Giv brugeren et resumé af det indtastede oplysninger. Det giver overblik og tryghed, når man for lov til at tjekke, at alt er udfyldt korrekt.

15 Krav til Data og funktionalitet
3.7 Tjek oplysninger før indsendelse Du skal fejlsikre din løsning, så brugeren aldrig kan få lov til at indsende en forespørgsel, før alle påkrævede oplysninger er indtastet. 3.8 Validér indtastede oplysninger Din brugergrænseflade skal så vidt muligt validere brugernes indtastede oplysninger. Det kan gøres ved at sikre at brugeren ikke kan lave fejlindtastninger som fx et ugyldigt telefonnummer på 7 cifre.

16 Krav til Data og funktionalitet
3.9 Tilpas efter besvarede spørgsmål Løsningen skal i videst muligt omfang tilpasse spørgsmål efter brugerens svar. Hvis en bruger på et indledende trin fx har svaret, at han eller hun ønsker at booke tid til badmintonaktivitet i den østlige del af kommunen, så skal løsningen ikke senere præsentere en fuld liste over samtlige badmintonfaciliteter i hele kommunen.

17 Krav til Data og funktionalitet
3.10 Opbevar oplysninger sikkert Du skal sikre, at dine løsninger følger Databeskyttelsesdirektivet, persondataloven og eventuelt også ISO standarderne Brug tællerscript Du skal integrere et tællerscript, hvis din selvbetjeningsløsning skal integreres på borger.dk. Scriptet er lavet og skal indsættes i løsningen.

18 Krav til tilgængelighed
4.1 Gør din løsning opfattelig Du skal præsentere og strukturere information på en møde, så det kan opfattes af brugere og deres hjælpemidler. 4.2 Gør din løsning anvendelig Navigation og elementer i din brugergrænseflade skal kunne bruges af de fleste. Det er ikke nok kun at tænke i interaktion med en mus.

19 Krav til tilgængelighed
4.3 Gør din løsning robust Koden til løsningen skal laves så forskellige teknologier og programmer (fx browsere og skærmlæsere) kan afløse indholdet nogenlunde pålideligt. 4.4 Gør din løsning forståelig Sprog skal kunne afkodes, løsningen skal være forudsigelig, så den fx ikke pludselig ændrer noget på skærmen, uden brugeren selv har bedt om det – fx ved at klikke på noget. Generelt skal løsningen leve op til principper og retningslinjer i WCAG 2.0 på AA-niveau.

20 Kommunalt netværk om udlån/udleje af lokaler (bølge 3) Kontakt: Gry Meisner gme@kl.Dk


Download ppt "Bølgeplan 3 Udlån og udleje af lokaler og ejendomme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google