Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NGG.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NGG."— Præsentationens transcript:

1 NGG

2 V U I D D D E A R N E N G E Å L E S N E D R E ngg.dk 1.g 2.g 3.g ?

3 Retskrav på optagelse – hvis du har: afsluttet 9. eller 10. Klasse.
ngg.dk afsluttet 9. eller 10. Klasse. aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver ( matematik, dansk (2 prøver), engelsk og fysik/kemi). Aflagt 2 prøver efter lodtrækning. Opfylder sprogkravet min. 2 års prøveforberedende undervisning i ty/fr. en uddannelsesplan uden krav om optagelsesprøve.

4 Gymnasiet i dag Fleksibilitet i ungdomsuddannelserne
ngg.dk Fleksibilitet i ungdomsuddannelserne 3 fagniveauer: A – B – C. Målstyret (kompetencer). Styrket studieforberedelse.

5 Eksamen (10 + et studieretningsprojekt) Almen studieforberedelse
Obligatoriske fag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C 2. sprog (forts. B/beg. A) Matematik C Fysik C Samfund C Kunstnerisk fag C 2 af fagene Biologi C Kemi C Naturgeo C (vælges af skolen) 2-3 studie-retningsfag (udbydes af skolen) Vælges af eleven i december 2009 Valgfag Almen sprogforståelse, dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, naturvidenskabeligt fag, naturvidenskabeligt grundforløb, kunstnerisk valgfag, idræt, matematik, samfundsfag. Eksamen (10 + et studieretningsprojekt) 2½ år studieretning Almen studieforberedelse ½ år grundforløb

6 Grundforløbet august–december 1.g
ngg.dk Fra folkeskole- til gymnasieelev Obligatoriske fag: Dansk, historie, samfundsfag, biologi, kreativt fag, engelsk, idræt, matematik, fransk f./tysk f./spansk b. Almen sprogforståelse (ap) Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) Almen studieforberedelse (at)

7 Studieretninger NGG Januar,1g – juni,3g
ngg.dk MA A – Fy B – Ke B (2 valgfag) MA A – Bi B – Ke B (2 valgfag) EN A – Sa B – eø C (3 valgfag*) EN A – Sa B – Ma B (3 valgfag*) EN A – TYf A – eø C (3 valgfag*) EN A – FRf A – eø C (3 valgfag*) Studieretningsfag indgår i et samarbejde og de obligatoriske fag indretter deres undervisning efter den enkelte studieretning.

8 ”Ønske-retning” MUSIK PÅ A-NIVEAU
ngg.dk MA A – Fy B – Ke B -MU A 1 valgfag MA A – Bi B – Ke B -MU A 1 valgfag EN A – Sa B – eø C -MU A 1 valgfag* EN A – Sa B – Ma B -MU A 1 valgfag* EN A – TYf A – eø C – MU A 1 valgfag* EN A – FRf A – eø C – MU A 1 valgfag* * Ét af fagene bi, ng skal løftes til B-niveau

9 NGGs studieretninger HVORFOR?
ngg.dk Sikrer NGGs elever mulighed for at opnå de fag og niveauer, der kræves for at begynde på næsten alle videregående uddannelser. Sikrer NGGs elever muligheden for at maksimere deres eksamensresultat. Bevarer NGGs elevers mulighed for valgfag. Sikrer, at vi kan fortsætte udviklingen af igangværende samarbejder og projekter. Opfylde lovkravene ( en A + ma B + eø C )

10 Valgfag NGG Universitetsuddannelser kræver fra 2008 bestemte fag på bestemte niveauer ngg.dk A-niveau B-niveau C-niveau Musik Fransk forts. Tysk forts. Spansk beg. Samfundsfag Biologi Kemi Fysik Matematik Engelsk Naturgeografi Idræt Psykologi Religion Drama/mediefag/ musik/billedkunst Erhvervsøkonomi Datalogi Astronomi Latin Retorik Filosofi

11 Krav til valgfag og studieretninger
ngg.dk Alle elever har obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Alle elever har mindst ét af fagene fysik, biologi, geografi eller kemi på B-niveau. Alle elever har mindst 2 fremmedsprog – engelsk er obligatorisk. Alle elever har minimum 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. Studieretninger

12 Ansøgningsskemaet Valg inden 15. marts: www.optagelse.dk
ngg.dk Valg inden 15. marts: Kunstnerisk fag: musik/billedkunst/drama/mediefag Sprog 2: Tysk f./Fransk f./ Spansk b. Ønske studieretning (klassekammerat) Ønske gymnasium

13 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
eller NGG ngg.dk

14 Kundskaber – Kvalitet-Kreativitet
Hvorfor NGG? Kundskaber – Kvalitet-Kreativitet ngg.dk Eleven i centrum i et aktivt og trygt miljø Lærerne har personligt ansvar for eleven/holdet/faget Korte kommandoveje Specielt godt kendskab til overgangen fra grundskole til gymnasium Mindre klasser/valghold Vægt på ansvar (få tingene til at ske – ikke blot se på) Optimering af hver elevs potentiale. 3,2 kan være lige så flot som 10,8

15 Og for øvrigt! Fede fester. Kanon café-aftener.
ngg.dk Fede fester. Kanon café-aftener. Søde, sjove og smukke bekendtskaber. Sjov sport.

16 Spørgsmål ?

17


Download ppt "NGG."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google