Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Velkomst og præsentation af dagens program Kort introduktion til Aalborg Sygehus’ mål for brugersamarbejdet v. kontorchef Brian Brøndum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Velkomst og præsentation af dagens program Kort introduktion til Aalborg Sygehus’ mål for brugersamarbejdet v. kontorchef Brian Brøndum."— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde: de nordjyske patientforeninger og Aalborg Sygehus Tirsdag den 22. maj 2012

2 Dagsorden 14.00 Velkomst og præsentation af dagens program Kort introduktion til Aalborg Sygehus’ mål for brugersamarbejdet v. kontorchef Brian Brøndum Møller, Strategi, Kommunikation og Personale Strategisk brugersamarbejde – kort introduktion v. udviklingskonsulent Kirsten Rosted, Strategi, Kommunikation og Personale To konkrete eksempler på strategisk brugersamarbejde: Feedback-møde mellem patient og personale v. sygeplejerske Elin Eriksen, Neurokirurgisk Afdeling Online patientbog – erfaringer og udvikling på Aalborg Sygehus v. sygeplejerske og ph.d. Charlotte Bjørnes, Aalborg Universitet PAUSE

3 Dagsorden - fortsat 15.15 Strategisk brugersamarbejde – organisering og kommende projekter v. Kirsten Rosted og Louise Weikop, udviklingskonsulenter Dialog om ideer til projekter med brugerinvolvering PAUSE Orientering om retningslinjer for Patient-til-Patient Rådgivningen v. kontorchef Brian Brøndum Møller, Strategi, Kommunikation og Personale Vejledning og træffetider v. udviklingskonsulent Dorte Askholm og kontaktperson Lone T. Christensen Dialog om praktiske emner vedr. Patient-til-Patient Rådgivningen Afrunding på mødet, herunder information om kommende arrangementer v. kontorchef Brian Brøndum Møller

4 Kort introduktion til Aalborg Sygehus’ mål for brugersamarbejdet

5 Dialog om brugersamarbejde på Aalborg Sygehus
- Interesse og indflydelse/ansvar Den samlede patientforløb for en patient/ patientkategori Den enkelte patientforening prioriterede område for indflydelse Aalborg Sygehus’ prioriterede ansvarsområde Patientkategorier/ Specialer

6 Brugersamarbejde på Aalborg Sygehus - Mål og midler
Patient-til-patient (PTP) Målet med PTP-samarbejdet er, at styrke kvaliteten i patientforløbet ved at sygehusets patienter tilbydes erfaringsbaseret samtale som led i behandlingen på Aalborg Sygehus Strategisk brugersamarbejde Målet med det strategiske brugersamarbejde er at styrke kvaliteten i patientforløbene ved at: - At inddrage brugernes perspektiv hensigtsmæssigt i sygehusets strategiske indsatser - At fremme brugerdreven innovation Mål Midler - Koncept for samarbejdet, herunder fælles spilleregler for lokaler og tilknyttede faciliteter - Årsmøde Hjemmeside - Uddannelse - Torvedag Kontaktperson Lone Tolstrup Christensen - Koncept for samarbejdet - Årligt dialogmøde - Konkrete strategiske projekter Indsatser i samarbejde med konkrete afdelinger Omsætte ideer til handling f.eks. via Ideklinikken Kontaktpersoner AAS Kirsten Rosted Hansen og Louise Weikop

7 Strategisk brugersamarbejde – introduktion og eksempler

8 Skal ikke kommenteres. Er bare vist på skærmen, mens folk kommer ind i lokalet. Når Jens Ole starter skiftes til næste slide.

9 Strategisk brugersamarbejde - involvere patienter og pårørende
Aalborg Sygehus ønsker at involvere patienter og pårørende:  I udviklingen af sygehusets ydelser Feed-back møde mellem patient og personale v. sygeplejerske Elin Eriksen, Neurokirurgisk Afdeling Som partnere i konkrete patientforløb Online patientbog v. sygeplejerske og ph.d. Charlotte Bjørnes, Aalborg Universitet

10 Strategisk brugersamarbejde – organisering og projekter

11 Strategisk brugersamarbejde - organisering
Aalborg Sygehus ønsker at involvere patienter og pårørende:  I udviklingen af sygehusets ydelser : I større projekter på sygehuset I afdelingernes arbejde på at optimere deres patientforløb Via viden fra åben telefon, dialogsamtaler og nationale undersøgelser af patientoplevelser Som partnere i konkrete patientforløb: Systematisk inddragelse af patientens erfaringer i patientforløbet Erfaringsbaserede samtaler gennem P-t-P og på afdelingerne Sund Info – forebyggelse, vejledning og information

12 Involvering i større projekter på sygehuset
Eksempler: Livsrum: Nyt rådgivningscenter bygget af Kræftens Bekæmpelse - i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Sygehus Den rette patient i den rette seng på det rette tidspunkt: - fra sengeafdeling til patienthotel - fra indlæggelse til ambulant behandling - fra indlæggelse til dagkirurgi Kontaktperson: Kirsten Rosted, Strategi, Kommunikation og Personale, Administrationen, Hobrovej 42 A , 9000 Aalborg Tlf.:

13 Livsrum Kræftens Bekæmpelse bygger et rådgivningscenter tæt ved Aalborg Sygehus Syd. Nordjyske kræftpatienter og deres pårørende får nu et såkaldt "Livsrum" tæt på Aalborg Sygehus, hvor nøgleordene er tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær. Region Nordjylland køber en andel i huset. Pt. arbejdes der på en samarbejdsaftale omkring træning, massage m.m. inspireret af tilbuddet i Århus.

14 Involvering i større projekter på sygehuset
Eksempler: Livsrum: Nyt rådgivningscenter bygget af Kræftens Bekæmpelse - i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Sygehus Den rette patient i den rette seng på det rette tidspunkt: - fra sengeafdeling til patienthotel - fra indlæggelse til ambulant behandling - fra indlæggelse til dagkirurgi Kontaktperson: Kirsten Rosted, Strategi, Kommunikation og Personale, Administrationen, Hobrovej 42 A , 9000 Aalborg Tlf.:

15 Den rette patient i den rette seng på det rette tidspunkt: I 2011 undersøgte Aalborg Sygehus, hvor mange patienter der kunne have været på patienthotel, i hjemmet eller behandlet ambulant – i stedet for at blive indlagt med de ulemper/risici, det medfører. Sygehuset arbejder nu med: - Patienthotel på sygehuset Flere ambulante behandlinger - Mere dagkirurgi Hvad lægger patienten og de pårørende vægt på i de ”nye” forløb ? Hvad er vigtigt at tænke på, når vi etablerer patienthotel på matriklerne?

16 Som partnere i konkrete patientforløb
Eksempler på igangværende tiltag: Selvdeklaration Åben Cafe Patientskoler og informationsmøder Hotline Dagbøger Samtaler før, under og efter behandling Selvadministration Elektronisk kommunikation med patienterne Kontaktperson: Louise Weikop, Plan og Kvalitet Administrationen, Hobrovej 42 A , 9000 Aalborg Tlf.:

17 Fælles beslutningstagning
Inddragelse af patienten i beslutninger om eget forløb er afhængig af: At patienten har den nødvendige viden og handlekompetence At behandleren er åben overfor patientens præferencer At den kliniske situation gør patientinddragelse relevant. Vedr. punkt 1: løbende forbedre informationen af patienten så denne er i stand til at træffe valgt omkring sin behandling. Punkt 3 kan vi ikke ændre så meget på Punkt 2. Det er på dette område vi ville forslå der sættes ind. Et centralt punkt er at få skab reelle dialoger mellem behandler og patient. Hvordan dette gøres bedst vil være meget forkselligt fra afdeling til afdeling og fra patientgruppe til patientgruppe. En måde at begynde arbejde på det er at arbejde med et etisk kodeks som kan danne baggrund for diskussioner og drøftelser i afdelingerne. Kodekset kunne give konkrete eksempler på hvordan man kommunikere med patienten og inddrager patienten i dagligdagen. Diskussionsoplæg. Kodeks følges op af en refleksionsguide. Denne guide kan bruges internt i afdelingerne – eller ledelser kunne gå på ”Patientinddragelsesrunder”.

18 Målet er en ny kultur: Inddragelse af patienter i eget forløb
Der ønskes en fælles kultur i hele organisationen hvor patienter og pårørende inddrages som en naturlig del af forløbet Vi skal have en fælles forståelse af patient og pårørende inddragelse – etisk kodeks Vi skal gentænke alle rutiner så patienternes ressourcer og kompetencer bruges optimalt. Vi vil gerne have et par repræsentanter fra patientforeningerne med til at udarbejde kodeks

19 Reflektionsguide til patientinddragelse:
I hvor grad tror du patienten oplever, at være blevet inddraget i beslutninger vedr. sin behandling og pleje? Hvornår har du sidst spurgt din patient om, hvad han forventer af indlæggelsen? Hvad er vigtigst for din patient, når han kommer hjem? Hvad virker motiverende for dig ift. at inddrage patienten? Hvordan sikrer du, at dialogen mellem dig og din patient holdes i et sprog i begge to forstår? Hvilke værdier er særlig vigtige for din patient? Guide til øget opmærksomhed omkring patientinddragelse

20 Planer for at åbne sygehuset yderligere op for patienternes input
Strategisk anvendelse af feedback fra patienter til at udvikle arbejdsgange Igangværende tiltag: Åben telefon, Årsmøde med patientforeninger, I patientens fodspor, analyser af klager, dialogsamtaler, patienttilfredshedsundersøgelse ... Planer for at åbne sygehuset yderligere op for patienternes input I patientens fodspor – app Fokusgruppe interview i alle afdelinger Overdragelse ved vagtskifte pt. inddragelse Cafémøde med afd.ledelsen Postkort ”Skriv din mening” Brugerrådet kan evt. kvalificere og videreudvikle brugerinddragelsesarbejdet. Udvælgelse af patienter til deltagelse i eks. Brugerråd og patientpaneler?

21 Hvordan forvandles til sommerfugl?
Hvordan og hvor ønsker I inddragelse som patientforening? Ideer til projekter med brugerinvolvering? Hvor oplever I at patienternes ressourcer kan anvendes bedre i patientforløb?


Download ppt "Dagsorden Velkomst og præsentation af dagens program Kort introduktion til Aalborg Sygehus’ mål for brugersamarbejdet v. kontorchef Brian Brøndum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google