Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om at facilitere Facilitering, fra fransk facile = nemt, let

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om at facilitere Facilitering, fra fransk facile = nemt, let"— Præsentationens transcript:

1 Om at facilitere Facilitering, fra fransk facile = nemt, let
Facilitering er en professionel praksis, der har til formål at gøre det let for en gruppe mennesker at nå til et på forhånd aftalt mål gennem dialog. Dialog, fra latin = via ordet. Følgende slides om facilitering er inspiration for den særligt interesserede.

2 Som facilitator af RF har du til opgave at:
Udstråle at formålet er vigtigt Tage ansvar for, at alle ved, hvad de skal, og hvorfor de skal det Tilbyde forklaringer og kontekster, de kan koble sig til. Tage ansvar for at skabe tryg og tillidsfuld stemning Klæde rummet på, så det undersøtter det, vi skal sammen Du skal gøre det lettere for stemmerne at mødes.

3 Som facilitator af RF har du til opgave at (fortsat)
Synliggøre undervejs hvor vi er i forhold til målet Samle løbende op på plancher så det bliver tydeligt hvordan processen skrider frem Håndtere modstand i rummet Håndtere ikke-relevante bidrag Du skal kunne få øje på de frustrerede drømme

4 1. Stærke Anslag – skal skabe deltagelsestrang og vække gejst
Find ind til det, der gør det meningsfyldt for dig “Udarbejd din DERFOR-fortælling Brug evt. Længsel, Fængsel, Forår- struktur Find evt. en metafor Hidtil har afsættet været Københavns Kommune. Nu skal du gøre det til DIT. Svar på: Hvad ser du kan blive muligt med refleksionsfællesskaberne? På hvilken måde er det meningsfyldt for jeres institition at reflektere sammen I tre timer ud fra den den anviste refleksionsmetode? Længsel, Fængsel, Forår- spørgsmålene Hvad længes vi efter, siden vi skal det her? Hvad har hidtil forhindret os, siden vi ikke har gjort det endnu? Hvad bliver muligt for os (hvad spirer frem), når vi har gjort det her mange gange? Udarbejd din “DERFOR..”- fortælling Ud fra svarene på din Længsel, Fængsel, Forår- spørgsmål, udarbejder du en kort fortællling på 4-5 linjer omkring, hvad du ser af muligheder i Refleksionsfællesskaberne Find en metafor: Tænk på et billede eller en lille fortælling, som kan bruges som metafor for det vi skal sammen. F.eks. “Hvis man vil have folk til at bygge et skib, må man droppe at få dem til at samle tømmer og I stedet få dem til at længes efter havet. I dag handler om at vi I fællesskab sætter ord på det hav, vi kollektivt længes efter.” Med en stærk start, forløber resten nemmere.

5 2. Tråde til afslutningen - sætter retningen for det, vi skal sammen
Sig “Om tre timer er vi dér, hvor ….” Visualiser hvor I skal hen via plancher: “Om tre timer er disse fire plancher fyldt med…” Sig “Udsnit af det, vi har talt om I dag, går videre til…. Sig: “Om tre timer er vi der, hvor….” Des tydeligere og mere visuelt du kommunierer, des større er sandsynligheden for at deltagerne bidrager konstruktivt, fordi de ved, hvor vi er på vej hen. Brug tomme plancher med overskrifter Gør det tydeligt, hvilke bidrag deltagerne skal investere de næste tre timer. Fortæl, hvad du forventer, I er i mål med ved afslutningen.

6 3. Rummet som med-facilitator
Klæd lokalet på, så det passer til din proces Bestem god bord- og stoleopstilling Bestem info-stationer i rummet Stationer En informationsstation er dér, hvor der hænger en planche med relevant information. Ofte stiller man sig automatisk ved planchen. Tag derfor stilling ti,l hvorfra du selv taler.

7 4. Visualiser processen Velkomstsplanche
Planche med tydeligt og synligt formål Forbered de fire plancher I skal bruge undervejs Forberedte plancher sætter retning Forberedte tomme plancher hjælper dig til at sætte og fastholde retningen for det vi skal Det bidrager til at skabe tryghed Planche 1’s overskrift Definition på Pejlemærket Planche 2’s overskrift Formålet Planche 3’s overskrift Forløbsdiagram Planche 4’s overskrift Akutelle optagetheder Planche 5’s overskrift Nye FÆLLES opmærksomhedspunkter Planche 6’s overskrift Andre ting… Des mere visualitet, des mere forståelse

8 5. Håndtering af modstand
Prøv at vend frustrationer til drømme Spørg ind til de forandringer vedkommende drømmer om. Spørg til det, personen finder væsentligt, siden vedkommende bringer det her op…. “Det er umuligt at skabe kontakt I vores garderobe…” “Jeg drømmer om bedre fysiske forhold I garderoben…”. “Behind every problem, lies af frustrated dream”- Peter Lang Som facilitator har du til opgave at vende modstand til investeringer der bidrager til formålet. Spørg ind til den drøm, der ligger bag frustrationen/modstanden Sprøg ind til på hvilken måde vedkommende ser, at det bidrager til formålet (som hænger i lokalet) Spørg ud til værdier At spørge ud, betyder at lytte sig ind til de faglige værdier der knytter sig til frustrationen eller modstanden, og som kan være relevante for formålet. “Så hvad er det, der er væsentligt for dig, siden du bringer det her frem?” “Hvad ser du er væsentligt for vores organisation?”


Download ppt "Om at facilitere Facilitering, fra fransk facile = nemt, let"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google