Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppe 01 - GENERELT Gruppe 04 – PERSONALEOMK. Gruppe 02 - OMSÆTNING Gruppe 03 – VAREKØB OG………. Gruppe 05 – ANDRE OMKOSTN. Gruppe 21 – KORTFRISTEDE GÆ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppe 01 - GENERELT Gruppe 04 – PERSONALEOMK. Gruppe 02 - OMSÆTNING Gruppe 03 – VAREKØB OG………. Gruppe 05 – ANDRE OMKOSTN. Gruppe 21 – KORTFRISTEDE GÆ."— Præsentationens transcript:

1 Gruppe 01 - GENERELT Gruppe 04 – PERSONALEOMK. Gruppe 02 - OMSÆTNING Gruppe 03 – VAREKØB OG………. Gruppe 05 – ANDRE OMKOSTN. Gruppe 21 – KORTFRISTEDE GÆ. Gruppe 23 – PANTSÆTNINGER …. 23 HOVEDGRUPPER OP TIL 173 ARBEJDS- OPGAVER Assistance med regnskabsopstilling Review Reviderede regnskaber 3 - kategorier7 - rapporter ERKLÆRING REVISIONSPROTOKOLLAT REGNSKABSPRAKSIS NOTER SKAT UNDERSØGES NÆRMERE ALLE GRUPPER 173 EMNER Oversigt - kvalitetssikring Efter nogle få valg arbejder du kun med relevante emner for din klient Se på de næste sider en gennemgang af programmet – klik på musen

2 Kvalitetssikring Indledning Programmet ”Kvalitetssikring” har til formål at lette og overskueliggøre revisorens arbejde med at kvalitetssikre den enkelte klient. Programmet er udarbejdet i ”Microsoft Access”, der er et af det mest almindelige databaseprogrammer. Systemkrav Programmet er i denne udgave udviklet i Microsoft Access2000. Programmet kan således anvendes i udgaver fra Access2000 og senere udgaver. Hvis der er behov herfor vil der blive udviklet et tilsvarende program baseret på tidligere programmer. Programmets styrke Styrken i programmet er den enkle opbygning. Ved nogle få klik har man sorteret/frasorteret emner således at man kun arbejder med de emner som vedrører den enkelte klient.. På baggrund af de valg som er foretaget kan der udskrives 7 rapporter/oversigter, som er relateret til den enkelte klient.

3 1. Indtast stamdata og vælg klientkategori – 3 muligheder 2. Tilføj dine bemærkninger i op til 173 arbejdsopgaver/emner. Afkryds hvor i regnskabet emnet hører til (erklæring, revisionsprotokollat, anvendt regnskabspraksis, noter m.v.) 3. Vis/udskriv op til 7 rapporter på baggrund af dit valg Så enkelt er det

4 Programmet tager udgangspunkt i en standardopsætning på i alt 23 ”Hovedgrupper” (Fig. 1) indeholdende ca. 180 emner/punkter. Hvor mange af emnerne som skal gennemgås afhænger af den enkelte klient og kategori. Programmets struktur

5 KlientkategoriChecklisterRapporttyper 1.Assistance med regnskabsopstilling Checkliste med 9 emner •Alle grupper •Erklæring •Revisionsprotokollat •Regnskabspraksis •Noter •Skat •Undersøges nærmere 2.ReviewCheckliste med 108 emner 3.Reviderede regnskaber Checkliste med 173 emner 3 klientkategorier

6 Den bedste måde at få en fornemmelse af programmets anvendelse er ved at gennemgå et simpelt forløb. Programmet starter med følgende muligheder: Figur 2 Eksempel 1. Indtast stamdata 2. Opdater3. Vi vælger ”Reviderede regnskaber”

7 Figur 3 – checkliste ”Reviderede regnskaber” Vi ser de her de første 4 emner ud af i alt 173 emner som er opdelt i : Checkliste - arbejdsopgaver Scroll for at gå til øvrige emner

8 HovedgruppenrI alt 23 grupper (se Fig. 1) Emne (arbejdsområder) Baseret på almindelige standarder BemærkningHer knyttes egne kommentarer KonklusionHer indtastes egen konklusion Udført datoHer indtastes dato for udført Udført afHer indtastes initialer for medarbejder Ved gennemgang af de enkelte emner kan man foretage nogle valg, som er bestemmende for visning af i alt 7 forskellige ”Rapporter”, der alle knytter sig til handlinger og opfølgninger ved regnskabsudarbejdelse Følgende regnskabsmæssige handlinger kan vælges (ved afklikning i ”Checklisten”): Forbered rapport

9 Valgmuligheder for RapportDanner grundlag for rapporterRapporter ErklæringEmnet skal med i regnskabet under erklæring ja RevisionsprotokollatEmnet skal med i regnskabet i protokollen ja RegnskabspraksisSkal med i regnskabet under ”anvendt regnskabspraksis” ja NoterSkal med i regnskabet under noter ja SkatSkal med i regnskabet under skattemæssige forhold ja Undersøges nærmereKan anvendes hvis man senere vil vende tilbage til emnet for senere opfølgning ja + alle emner (samlet oversigt) Når man har afkrydset de ønskede felter kan man aktivere ”Rapporterne” Rapportmuligheder

10 NrHovedgruppeEmneBemærkningKonklusionValg – skal med i rapport: 01, 4,0 GENERELTKontroller at habilitetsbetingelserne er opfyldt. Ingen i revisionsteamet er nært forbundet med personer ansat hos kunden Vi er i stand til at udføre opgaven og har den fornødne viden hertil Revisionsprotokollat 01, 5,0 GENERELTUndersøg om der som grundlag for årsrapporten foreligger den fornødne bogføring, herunder om bogføring er foretaget betryggende. Der foretages ikke regelmæssig beholdningsafstemning. Konstateret negativ kassebeholdning flere gange. Det må formodes at hoved- aktionærens midler og selskabets er sammenblandet. Der skal tages forbehold. Erklæring Revisionsprotokollat 02, 1,1 OMSÆTNINGGennemlæs kontospecifikation for umiddelbare moms- og konteringsfejl Undersøges nærmere 15, 2,3 DEBITORER OG ANDRE TILGODE-HAVENDER Afstem ledelsens mellemregningskonti og anført evt. ulovlige lån Direktøren, der er gift med hovedaktionæren har en mellem- regningskonto der ofte står i debet Forholdet er ulovligt Erklæring Revisionsprotokollat Valgte arbejdsopgaver

11 Arbejdsopgaver - fortsat Sådan ser det ud i programmet Bemærk valgene

12 Vi har nu valgt de 5 emner som vi vil arbejde med og vil gerne have vist de rapporter som vi har forberedt ved afkrydsning. Vi aktivere knappen rapporter: Vis rapporter – 7 i alt Vigtigt! Før du aktivere en af rapporterne skal du trykke på ”opdatere”

13 Revisionsprotokollat

14 Erklæring

15 Som det ses arbejdes der alene med de emner som er relevant for den enkelte klient. Man bevarer dermed overblikket over hvor langt man er nået med den enkelte kunde. Undersøges nærmere

16 Man kan lave opfølgning på mange måder. De indbyggede funktioner sammen med rapporterne i programmet gør at man kan søge, sortere og filtrere data efter eget ønske. Man markerer det felt, der skal anvendes som kriterium. Herefter kan man aktivere: Sortere (stigende/faldende)FiltrereDeaktivereSøge Opfølgning, sortere filtrere og søge

17 Opfølgning… fortsat SortereAnvendes hyppigst hvis man har tilføjet et nyt emne (herom senere) og gerne vil have placeret emnet i den rigtige nummerorden i henhold til feltet ”Hovedgruppenr.”. Marker feltet og sorter i stigende orden. Emnet er nu placeret det rigtige sted. Det er vigtigt at man anvender den korrekte nummerering som svarer til ”Hovedgrupperne” Filtrere Anvendes hvis man ønsker kun at arbejde med bestemte data. F. eks hvis man vil arbejde med en bestemte emner som alle emner udført af en bestem medarbejder. Marker feltet ”Udført af” og filtrer. Kan anvendes på alle felter og afkrydsninger – et meget stærkt sorteringsredskab ved opfølgning på udførelsen af opgaverne Deaktivere filtrering Når du atter vil se alle emner skal du deaktivere filtreringen

18 Hvornår er man færdig med klienten Man kan selv vælge sine kriterier. Men her er et par tips. Brug ”Undersøges nærmere” Når du har udvalgt de relevante arbejdsopgaver afkrydser du ”Undersøges nærmere” I takt med at du har gennemgået og færdiggjort punkterne fjernes afkrydsningen og du udskriver rapporten ”Undersøges nærmere”. Når rapporten er tom er du færdig. Brug ”Egne felter” I slutningen af hver ”Hovedgruppe” i ”Checklisten” er der en gruppe 8 som er ”Egne felter”. Her kan du evt. skrive ”Mangler”. Herefter kan du ”Filtrere” på ordet og se hvad der mangler.

19 Programmet er som tidligere nævnt forsynet med en række emner/arbejdsopgaver – fordelt på 23 ”Hovedgrupper”. Hvis der er hovedgrupper som ikke er relevante for din klient kan man slette ”Hovedgruppen”. F.eks hvis klienten ikke har personale kan gruppe 04 ”Personaleomkostninger slettes. Efter du har slettet/tilføjet nogle ”Hovedgrupper” går du tilbage til ”Checklisten” for ”Reviderede regnskaber”. I ”Checklisten” er det muligt at emnerne nu er erstattet med teksten ”Slettet” hvilket er en servicemeddelelse til brugeren. Det betyder ikke noget og forsvinder næste gang ”Checklisten” lukkes ned. Slette og tilføje ”Hovedgrupper” Bemærk!

20 Tilføje og slette ”Emner” i ”Checklisten” Du kan også rette i selve ”Checklisten”. Tilføje nye ”Emner” Tryk på Slette ”Emner” Marker emnet Gå i rediger og Slet post

21 Afslutning Skulle denne præsentation give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. srfinans@srfinans.dk Telefon +45 8698 6707


Download ppt "Gruppe 01 - GENERELT Gruppe 04 – PERSONALEOMK. Gruppe 02 - OMSÆTNING Gruppe 03 – VAREKØB OG………. Gruppe 05 – ANDRE OMKOSTN. Gruppe 21 – KORTFRISTEDE GÆ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google