Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GSE PÅRØRENDEARRANGEMENT Før udsendelse 17 APR 2010 IGDET/ISAF 10.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GSE PÅRØRENDEARRANGEMENT Før udsendelse 17 APR 2010 IGDET/ISAF 10."— Præsentationens transcript:

1

2 GSE PÅRØRENDEARRANGEMENT Før udsendelse 17 APR 2010 IGDET/ISAF 10

3 GSE Dagens program - indtil frokost Velkomst, formål med orienteringen, samt praktiske forhold 0930 - 0940 Orientering fra chefen for DABG TFH RC (S) hold 100940 - 1010 Orientering fra Ingeniørregimentet: - Kontaktofficeren KTO-indlæg - Kontaktmuligheder/hjemmesider m.m. 1010 - 1025 Orientering Socialrådgiver1025 - 1055 Pause1055 - 1105 Orientering Feltpræst1105 - 1125 Orientering fra Familienetværket1125 - 1140 Orientering fra chefen for 1 Panseringeniørkompagni1140 - 1145 Orientering fra chefen for Ingeniørdetachementet1145 - 1155 Præsentation af grupper i Ingeniørdetachementet1155 - 1210 Frokost1210 - 1300

4 GSE Navne på aktører pårørendearrangementet Ingeniørregimentet: Oberst Christian Arildsen Garnisonsstøtteelementet/ Ingeniørregimentet: Major Kim Rønne Kock Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg Seniorsergent Ole Harder Overkonstabel Arne Stenstrup Hansen 1 Panseringeniørkompagni: Kaptajn Michael Sonne Jørgensen Premierløjtnant Søren Petersen Socialrådgiver: Leif Mortensen Familienetværket: Majbritt SørensenHvid trøje Kirsten UlbergHvid trøje Rebecca SelmerHvid trøje DABG ISAF hold 10: Oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen, chef for DABG hold 10 Feltpræst Niels Peter Sørensen Kaptajn René Sølvberg, Chef for Ingeniørdetachementet

5 GSE Praktiske forhold

6 GSE Formålet med pårørendearrangementerne •At skabe tryghed, •At orientere om de organisationer og eller netværk der findes, •At orientere om evt. problemområder, som kan opstå, •At få udvekslet informationer om, hvor og hvordan man som pårørende kan søge yderligere oplysninger og få besvaret evt. spørgsmål, •At informere om de aktuelle forhold i missionsområdet, TRYGHED for såvel den udsendte som dennes pårørende. Før, under og efter udsendelsen.

7 GSE Arrangementer •Før udsendelse:17 APR 2010 •Midtvejs arrangement:27 NOV 2010 •Afvikling: Uge 8 2011 – parade

8 GSE SPØRGSMÅL

9 GSE KONTAKTPERSONORDNINGEN

10 GSE Formål … at kunne yde opfølgende støtte og hjælp til personel, som kommer alvorligt til skade eller omkommer under eller i forbindelse med tjenesten såvel nationalt, som i.f.m. udsendelse til internationale operationer (INTOPS), samt til deres pårørende. Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen kan ligeledes iværksættes ved eks. gidseltagning, repatrieringer, alvorlig sygdom el. lignende situationer, hvor det skønnes nødvendigt med opfølgende støtte og hjælp til personel eller deres pårørende.

11 GSE Kontaktpersonordningen Formål •Yde støtte og hjælp, under og efter en evt. Særlig hændelse. (SÆHÆ) •Virke som familiens kontaktperson ved det pågældende tjenestested. •Bindeled til Forsvaret Personen benævnes som: KONTAKTOFFICER (KTO) Der er udpeget kontaktofficerer ved alle regimenter...

12 GSE Kontaktofficerer ved Ingeniørregimentet Følgende indgår som kontaktpersoner ved Ingeniørregimentet: Major Kim Rønne Kock Major Ole Ahlmann Hansen Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg (Varetager også funktionen som Presseofficer) Seniorsergent Ole Harder

13 GSE Opgaver for Kontaktofficeren •Orientering af tilskadekomne og pårørende om og opfølgning af beslutninger truffet af fore- satte myndigheder. •Evt. deltagelse i 1. besøg eller møde hos den tilskadekomne eller de pårørende. •Kontakt og koordinering. •Opfølgning overfor efterladte pårørende til omkomne m.h.p. at yde støtte og hjælp. •Opfølgning overfor tilskadekommet personel og/eller pårørende for at følge personellets situation/tilstand, også efter at ansættelses- forholdet ved Forsvaret er afsluttet.

14 GSE I nformation (hvordan) •Fra enheden i missionsområdet •Beskrivelse af den aktuelle situation og livet i DABG og enhederne. •Løbende under udsendelsen. •Fra Regimentet •Nyttige oplysninger og remindere via mail •Nyhedsbreve via mail •Indbydelser til kommende arrangementer •Hvordan kan jeg som pårørende søge informationer Man kan som pårørende, hente ovennævnte informationer, via WWW. •Forsvaret.dk/IGR •Forsvaret.dk/HOK •Soldaterportalen.dk

15 GSE Hjemmesider •Hærens Operative Kommando (HOK) •www.forsvaret.dk/hok •Mission Update •Ugentlige nyheder •Generel information •Information om alvorlige hændelser •Pressemeddelelser

16 GSE www.forsvaret.dk/HOK www.forsvaret.dk/hok HOK´s Hjemmeside

17 GSE Internationalt Info

18 GSE TRYK 1 – 3 – 1 for ST & LOG (herunder IGDET)

19 GSE Hjemmesider www.forsvaret.dk/IGR INGENIØRREGIMENTETS Hjemmeside •www.forsvaret.dk/IGR •Links til øvrige relevante hjemmesider •Rekvirerer nyhedsbreve •Kontaktpersoner ved Ingeniørregimentet •Informationer om arrangementer ved IGR Siden opdateres kun indenfor daglig tjenestetid Ved særlige hændelser henvises til HOK´s hjemmeside/telefonavis (24 timer)

20 GSE IGR´s Hjemmeside

21 GSE Pårørende kontakt

22 GSE Afghanistan (ISAF)

23 GSE ISAF hold 10

24 GSE Kontakt IGR HUSK soldatens navn og deling, SKAL oplyses under kommentar

25 GSE Introduktion til www.Soldaterportalen.dk Soldaterportalen er det medie (værktøj), Hæren anvender til at informerer jer pårørende, før og mens jeres soldat er udsendt

26 GSE • Pårørendebreve fra chefer • Artikler fra missionsområderne • Billeder fra missionsområderne • Informationer om særlige hændelser • Lukkede forum, hvor I kan udveksle erfaringer • Information om kommende pårørendearrangementer • Direkte kontakt til din soldat (dagbøger, billeder mm.) >> Hvad kan du som pårørende forvente af Soldaterportalen

27 GSE >> Hvad skal du som pårørende gøre • Læs informationsbrevet godt igennem • Opret dig jf. beskrivelsen på www.soldaterportalen.dk/opretwww.soldaterportalen.dk/opret (fra 1. maj 2010) • Du vil under oprettelsen automatisk få tilsendt vejledninger til, hvordan du kan anvende Soldaterportalen.dk

28 GSE Informationsmaterialer •”Når du sendes ud” •”Mens I er væk fra hinanden” •”Min far er soldat” •”Baglandet” •”Børnene i baglandet, Ungt bagland og Professionel i baglandet” •”Hold kontakten – men med omtanke” •”Brug internettet – men med omtanke” •”Værd at vide før udsendelse til international tjeneste” •”Missionen går til – scrapbog” •”Folder fra Familienetværket” •”Kontaktliste fra Ingeniørregimentet”

29 GSE Definitioner Kontaktperson Den eller de personer (max 2), som soldaten har meddelt at Forsvaret skal kontakte, hvis der sker tilskadekomst eller dødsfald, såvel nationalt som internationalt. Pårørende Den eller de personer som soldaten har oplyst at Forsvaret skal deltage i pårørendearrangementer Informationer om udsendelsen Invitationer til Pårørendearrangementer For såvel kontaktpersoner som pårørende, er det soldatens pligt at informere Forsvaret om navn, adresse og tlf. på disse personer, samt kontinuerligt at oplyse om evt. ændringer.

30 GSE Særlige hændelser (SÆHÆ)  Risikofyldt mission.  Opgaven skal løses  Enheden gør alt for at minimere risikoen  De kan ikke garantere der ikke sker tab/skader.  Underrette pårørende ved personlig kontakt – ej ensbetydende med dødsfald.  Hvis muligt vil den tilskadekomne ringe hjem.  Hvis pressen hører om hændelsen før pårørende er underrettet, vil /HOK begrænse antallet af ”bekymrede” – HOK telefonavis: 70101071 el. hjemmeside

31 GSE Policy ved alvorlige hændelser •A•Al offentlig information om uheld mv. sker via HOK •K•Kontaktpersonordningen iværksættes af HOK •D•Direkte kontakt til ”Kontaktpersonen” ( Nærmeste Regimentschef og Kontaktofficeren) •V•Vi er oppe mod pressen!, hvad angår tid.

32 GSE Den alvorlige •Hændelse i missionsområdet •Missionsområdet (Kommunikation lukkes) •HOK orienteres 1. og 2. melding. ”Tiden” •Regimentet pålægges opgaven af HOK •Hvordan gør vi det •Hvis muligt ringer soldaten hjem •Vi kommer fysisk, også ved alvorlige uheld. •Hvad kan vi gøre for de pårørende •Hvad bør i have talt om •Soldatens ønsker, ”sidste vilje” •Hvor, hvornår og hvordan formidles budskabet (når nærmeste pårørende er orienteret) eller… •Pressen •Kollegaer Følg situationen på HOK´s hjemmeside eller telefonavisen

33 GSE SPØRGSMÅL

34 GSE Dagens program - efter frokost Fremvisning af materiel1315 - 1345 Foredrag ved tidligere udsendt delingsfører1400 - 1445 Gruppesamtaler (kaffe/the, kage og frugt)1445 - 1530 Fælles afslutning1530 - 1600 Efter frokost er der materielfremvisning i den sydlige ende af denne bygning. Følg strømmen – vi skal alle den samme vej  Alle mødes igen i Parolesalen kl. 1400

35 GSE Gruppesamtaler - og eftermiddagskaffe •Grp. 1 – DELTROP Havestuen øst •Grp. 2 – 1PNIGGRP Havestuen vest •Grp. 3 – 2PNIGGRP Cafeteriet øst •Grp. 4 – MEKIGGRP Cafeteriet vest

36 GSE Gruppesamtaler - og eftermiddagskaffe •Grp. 5 – LEJRGRP Lavetstuen øst •Grp. 6 – EODGRP Lavetstuen vest •Grp. 7 –PNMIR&MMIRGRP Officersmessens spiseafsnit •Grp. 8 – øvrige Officersmessen

37 GSE Afslutning Alle mødes igen i Parolesalen kl.1530 til fælles afslutning


Download ppt "GSE PÅRØRENDEARRANGEMENT Før udsendelse 17 APR 2010 IGDET/ISAF 10."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google