Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synspunkter vedrørende Lov om spil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synspunkter vedrørende Lov om spil"— Præsentationens transcript:

1 Synspunkter vedrørende Lov om spil
Dansk Backgammon Forbund Frederik Bentler Bestyrelsesformand DBgF Steen Grønbech Næstformand DBgF

2 Dansk Backgammon Forbund
DBgF blev stiftet i 1987 Medlem af DTF siden 1996 3000 registrerede udøvere i DK (800 medlemmer) Demokratisk forbund med valgt bestyrelse og landsråd Baseret på frivillig arbejdskraft Arrangerer turneringer under ordnede strukturerede forhold Integration på tværs af nationalitet og social status DBgF mener vi gør alt for at udbrede backgammon og skabe et godt miljø omkring backgammon. DBgF pointerer at vi udelukkende arrangerer turneringsbackgammon og at alt følgende omhandler ”Live” turneringer. Vi er bevidst om at der er et online miljø hvor der spilles enkelte partier om mange penge. Ligeledes findes også et ”baggårdsmiljø” hvor der spilles backgammon om penge. DET ER IKKE DET VI UDBYDER

3 Spilleloven vil forhindre at vi dyrker Backgammon som sport i Danmark
Dansk backgammon har en bredde og en elite Backgammon er en social sport Eliten bruger meget tid på at studere spillet Der undervises i turneringsbackgammon Ratingliste synliggør styrkeforskelle og anvendes til turneringer Der findes omfattende litteratur om turneringsbackgammon Holdturnering med 9 divisioner og 100 hold Turneringer med indskud og præmier som i andre sportsgrene Danmark er verdens bedste Backgammonnation med stolte traditioner (5 verdensmestre) Der er i dag omkring 70 backgammonklubber i Danmark Spilleloven vil forhindre at vi dyrker Backgammon som sport i Danmark

4 Backgammon og Ludomani
Spil Barometeret: Frekvens: Hvor hurtigt kan man begynde et nyt spil. Chasing: Hvor meget indbyder spillet til, at man vender tilbage for at vinde det tabte tilbage. Præmie tidspunkt: Hvor hurtigt falder præmien efter spillets afslutning. Jo hurtigere jo farligere. Viden/tilfældighed: Er der et element af viden eller færdighed i spillet, der betyder, at spilleren kan overbevise sig selv om, at han/hun kan blive dygtigere til at spille. Jo mere, desto farligere. Tilgængelighed: Hvor tilgængeligt er spillet. Jo nemmere det er at komme til at spille, jo nemmere er det at blive fristet. Turneringsbackgammon ligger "bedst" på alle punkter: Frekvens: Lav (30 turneringer I 2009) Chasing: Ingen chasing I turneringsbackgammon Præmie tidspunkt: Præmie efter turnering – ikke efter enkeltkampe Viden / tilfældighed: Færdighed og viden er altafgørende I turneringsbackgammon Tilgængelighed: Meget lav frekvens – gør tilgængeligheden lav.

5 Backgammon og kombinationer
Lange og mange kampe til turneringer 60% favoritværdighed i enkelt parti = 90,8% i 17 point match Fjernes tilfældighedselementet vil det ikke ændre ved favoritværdigheden Resultatbaseret ratingliste viser det sande billede af spillerstyrke – som underbygges af backgammonprogrammer Turneringsbackgammon er en Tankesport (15 år i DTF)

6 Lovens Formål § 1. Lovens formål er,
at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, DBgF’s formål er at fremme turneringsspil og backgammon som sport. Dvs. at forbundet ikke arrangerer eller fremmer pengespil eller andre former for kampe, hvor der udbetales gevinst efter hver enkelt kamp. at beskytte unge eller andre udsatte personer i samfundet fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold til deltagelse i spil, DBgF arrangerer kun turneringer under ordnede forhold. DBgF vedligeholder en offentlig tilgængelig rangliste over alle spillede kampe, som benyttes til indplacering af spillerne i rækker, således at ingen spillere ricikerer at blive overmatchet af markant stærkere spillere. Turneringsbackgammon er end IKKE klassificeret af Center for Ludomani på deres spilbarometer som et farligt spil. at beskytte spillere, når de spiller, ved at sikre at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og DBgF er en non-profit organisation, hvis Turneringsudvalg kontrollerer og godkender alle turneringer før de annonceres. Alle udgifter ved deltagelse i turneringer er kendt af spillerne før tilmelding. DBgF arbejder med andre organisationer verden over, på at skabe ensartede regler for turneringsbackgammon. at sikre offentlig orden og forhindre at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet. DBgF’s vedtægter påbyder dets medlemmer ikke at deltage i (backgammon)spil som forbundet mener er i strid med god orden og skik. Ordens & Amatør udvalget behandler eventuelle sager omkring medlemmers deltagelse i sådanne spil. § 1. Lovens formål er, at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, DBgF’s formål er at fremme turneringsspil og backgammon som sport. Dvs. at forbundet ikke arrangerer eller fremmer pengespil eller andre former for kampe, hvor der udbetales gevinst efter hver enkelt kamp. at beskytte unge eller andre udsatte personer i samfundet fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold til deltagelse i spil, DBgF arrangerer kun turneringer under ordnede forhold. DBgF vedligeholder en offentlig tilgængelig rangliste over alle spillede kampe, som benyttes til indplacering af spillerne i rækker, således at ingen spillere ricikerer at blive overmatchet af markant stærkere spillere. Turneringsbackgammon er IKKE klassificeret af Center for Ludomani på deres spilbarometer som et farligt spil. at beskytte spillere, når de spiller, ved at sikre at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og DBgF er en non-profit organisation, hvis Turneringsudvalg kontrollerer og godkender alle turneringer før de annonceres. Alle udgifter ved deltagelse i turneringer er kendt af spillerne før tilmelding. DBgF arbejder med andre organisationer verden over, på at skabe ensartede regler for turneringsbackgammon. at sikre offentlig orden og forhindre at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet. DBgF’s vedtægter påbyder dets medlemmer ikke at deltage i (backgammon)spil som forbundet mener er i strid med god orden og skik. Ordens & Amatør udvalget behandler eventuelle sager omkring medlemmers deltagelse i sådanne spil.

7 Lovens Formål § 1. Lovens formål er, at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, at beskytte unge eller andre udsatte personer i samfundet fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold til deltagelse i spil, at beskytte spillere, når de spiller, ved at sikre at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre offentlig orden og forhindre at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet. § 1. Lovens formål er, at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, DBgF’s formål er at fremme turneringsspil og backgammon som sport. Dvs. at forbundet ikke arrangerer eller fremmer pengespil eller andre former for kampe, hvor der udbetales gevinst efter hver enkelt kamp. at beskytte unge eller andre udsatte personer i samfundet fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold til deltagelse i spil, DBgF arrangerer kun turneringer under ordnede forhold. DBgF vedligeholder en offentlig tilgængelig rangliste over alle spillede kampe, som benyttes til indplacering af spillerne i rækker, således at ingen spillere ricikerer at blive overmatchet af markant stærkere spillere. Turneringsbackgammon er IKKE klassificeret af Center for Ludomani på deres spilbarometer som et farligt spil. at beskytte spillere, når de spiller, ved at sikre at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og DBgF er en non-profit organisation, hvis Turneringsudvalg kontrollerer og godkender alle turneringer før de annonceres. Alle udgifter ved deltagelse i turneringer er kendt af spillerne før tilmelding. DBgF arbejder med andre organisationer verden over, på at skabe ensartede regler for turneringsbackgammon. at sikre offentlig orden og forhindre at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet. DBgF’s vedtægter påbyder dets medlemmer ikke at deltage i (backgammon)spil som forbundet mener er i strid med god orden og skik. Ordens & Amatør udvalget behandler eventuelle sager omkring medlemmers deltagelse i sådanne spil. DBgF finder det uacceptabelt, at man på grund af faktorer, der opstår i relation til spil om penge og i sammenhænge, der ikke har noget med turneringsbackgammon at gøre, og på et fejlagtigt grundlag bliver omfattet af en lovgivning, som ikke bør vedrøre turneringsbackgammon. Ej heller er det vores opfattelse at formålet med loven, er at påvirke og i yderste konsekvens lukke et velfungerende tankesports forbund som DBgF.

8 Henvendelse: Dansk Backgammon Forbund (DBgF) mener, at turneringsbackgammon kan sammenlignes med turneringsbridge med duplikerede kort samt at bemærkningerne til lovforslaget om, at backgammon er et kombinationsspil, skal fjernes således at turneringsbackgammon sidestilles med sportskonkurrencer og ikke et kombinationsspil omfattet af lovforslaget. Kommentar: Henvendelsen er forstået således, at DBgF ikke bestrider at en enkelt spilomgang backgammon er et spil, som indeholder et element af tilfældighed, og dermed er omfattet af lovforslaget, som anført i bemærkningerne til begrebet kombinationsspil. Men DBgF mener, at turneringsbackgammon – dvs. spil over flere omgange – er et spil uden element af tilfældighed og dermed ikke omfattet lovforslaget, som værende et kombinationsspil. Spillet backgammon indeholder både et element af tilfældighed (held) og elementer af færdighed. Det er umuligt at angive, hvor meget tilfældighed (held), der er nødvendigt i forhold til færdighed for at vinde den enkelte spilleomgang. Terningkastet er som udgangspunkt (medmindre én af spillerne begår en decideret fejl) det eneste tilfældighedselement i spillet. Færdighedselementerne er afgørende for spillerens beslutning om, hvorledes brikkerne skal flyttes, og hvorledes der skal reageres i forhold til udfaldet af et terningkast. Spillet backgammon hører til gruppen af kombinationsspil (indeholder både færdighed og tilfældighed), hvilket indebærer, at backgammon ikke er et 100 pct. færdighedsspil og dermed har et element af tilfældighed (held). Selv om der foretages en serie af terningkast er udfaldet stadigt tilfældigt. Derfor kan backgammon ikke sammenlignes med skak eller bridge. Sammenlignes backgammon med ”rene” færdighedsspil, som f.eks. skak, konstateres forskellen umiddelbart. Tilfældighed (held) har ingen indflydelse på udfaldet af ”rene” færdighedsspil, og den bedste spiller vil meget sjældent eller aldrig tabe til en markant dårligere spiller, når de begge spiller op til deres bedste. Dette er ikke situationen med backgammon, hvor en dårlig spiller har chancen for at vinde en enkelt spilleomgang, hvis heldet (i form af terningerne) er med ham. Over flere spilleomgange vil den dygtige spiller dog vinde størsteparten af omgangene over den dårlige spiller. Det kan således fastslås, at tilfældighed (held) i form af udfaldet af terningkastet er et vigtigt element i backgammon, herunder i turneringsbackgammon i sin klassiske form, og et element, som spillerne ikke har indflydelse på. Backgammon, herunder turneringsbackgammon, er derfor omfattet af lovforslaget.


Download ppt "Synspunkter vedrørende Lov om spil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google