Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kkkkkkkk Mød en løsningsorienteret partner Kørekort i Hoffmann 15.08.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kkkkkkkk Mød en løsningsorienteret partner Kørekort i Hoffmann 15.08.2011."— Præsentationens transcript:

1 kkkkkkkk Mød en løsningsorienteret partner Kørekort i Hoffmann 15.08.2011

2 Dagsorden Hoffmanns HMS målsætning (Helse Miljø Sikkerhed) –Hvorfor er HMS så vigtigt? –Hvorfor indfører Hoffmann et arbejdsmiljøkørekort? Adfærd – ønsket / uønsket Ulykkesfaktorer / -årsager Pause inkl. ”Sikkerhed med Bent E” (Film fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg) Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk Værdispil – en orientering om Hoffmanns værdispil Mønsterarbejdspladsrunderinger og sikkerhedsmøder Konsekvens af uønsket adfærd Kørekort og klistermærke til hjelm Registrering af uønsket adfærd Afsluttende prøve Gennemgang af prøvens spørgsmål og svar 2

3 Hoffmanns HMS målsætning At ingen bliver skadet eller udsættes for fysisk eller psykisk nedslidning, når de arbejder på en Hoffmann-byggeplads. At opnå ”flere gode arbejdsår for alle” Et skadefrit Hoffmann! 3

4 Hvorfor er HMS så vigtigt? HMS er vigtigt fordi: Det handler om værdier og om respekt for det enkelte menneske Det er med til at skabe et stærkt og godt arbejdsmiljø HMS har en positiv indvirkning på produktivitet, kvalitet og økonomi 4

5 Udvikling i antal arbejdsskader 2005 – 01.01.2011 (Håndværkere + Funktionærer) 5

6 Hvorfor indfører Hoffmann et arbejdsmiljøkørekort Antallet af arbejdsskader har været stærkt faldende de seneste år, og er nu for Hoffmanns vedkommende stangeret. Vi skal gøre noget nyt og anderledes for at det giver resultater. Vi skal gå fra at tænke: Hvad er nemmest og hurtigst? Til at tænke: Hvad er sikkerhedsmæssigt mest forsvarligt? HMS skal være integreret i alt hvad vi planlægger og gør. Formålet med kørekortet er at sætte fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladserne 6

7 Kørekort Det handler om: Vi vil arbejde med vores værdier Vi vil skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og støtter hinanden Vi vil derigennem øge kvaliteten, produktiviteten og skabe bedre indtjening Det handler også om at: Tænke nyt og anderledes Ændre holdninger og værdier Ændre den daglige adfærd 7

8 Et skadefrit Hoffmann!

9 9 Vaner Adfærd Viden Færdigheder Holdninger Autopilot Lærestreger Fokus

10 Typiske hændelsesårsager Der gennemføres ingen risikovurdering Der arbejdes under tidspres Sikkerhedsforanstaltningerne er kendte og tilstede, men bruges ikke Der foretages ingen afspærring eller afdækning Afspærring ignoreres Fejlvurdering af tyngdeloven Manglende viden og erfaring Fejl i materiel / forkert materiel til opgaven Forskrifter ignoreres (betjening – maks. belastning) Manglende nærvær/fokus Arbejdsmiljøregler ignoreres Der skydes genvej For optimistisk / det tager kun et øjeblik / det går nok Uheldige reflekser Manglende ansvar for andre Ligegyldighed Rutine 10 Mere end 50 % af alle arbejdsulykker skyldes det du ikke regner for noget. Arbejdstilsynet

11 Forbyg ulykker og uønskede hændelser Rettidig omhu / Planlægning / risikovurdering / APV Nærvær Sund fornuft Fremskaf fakta / information Giv information Gå ikke på kompromis med reglerne 11

12 En respekteret medarbejder i Hoffmann Du bliver ikke respekteret og vellidt ved at være: Overmodig Dumdristig Risikovillig Tarzan-kulturen er uønsket på Hoffmann-byggepladser Du bliver en respekteret medarbejder, hvis du udviser Ansvarlighed Rettidig omhu Menneskelig forståelse 12

13 Eksempel på uønsket adfærd 13

14 Hvad vil vi? Vi vil: Arbejde med vore værdier Skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og støtter hinanden – hvor vi vil hinanden det godt Skabe arbejdsglæde Gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skabe bedre kvalitet, øget produktivitet og indtjening 14

15 ”Skulle bare lige……” efter pausen Pause!

16 Arbejdsmiljø – Fysisk og psykisk Det fysiske arbejdsmiljø: Det fysiske arbejdsmiljø skal understøttes ved en velovervejet, funktionel og sikker arbejdspladsindretning og gode, sunde og forbedrede arbejdsgange. Det drejer sig om at skabe gode og sunde forhold omkring: –Luftkvalitet / ventilation / udsugning –Belysning –Akustik / støj –Varme / kulde / træk –Bevægelser / løft / metoder Hvorfor ergonomi? En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder, og medvirker til flere gode arbejdsår for alle. Vi skal have fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø 16

17 Arbejdsmiljø – Fysisk og psykisk Psykisk arbejdsmiljø: Relationer er det, man oftest forbinder med det psykiske arbejdsmiljø. Det handler om, hvordan man har det med hinanden på arbejdspladsen. Det gælder såvel, hvordan medarbejderne har det med sig selv, med ledelsen, med hinanden indbyrdes og med andre faggrupper på arbejdspladsen. Det drejer sig om at skabe social kapital ved: –Et godt samarbejde –Ligeværdig dialog i øjenhøjde –Gensidig tillid –Gensidig respekt og retfærdighed –Anerkendelse –God planlægning –Afstemning af arbejdsmængde og tidsplan / tidspres –Indflydelse Vi skal have det godt med hinanden… sammen skabe arbejdsglæde… 17

18 ”Hoffi” med arbejdsglæde 18 Jeg er en del af helheden Der bliver lyttet til mig Jeg er med i planlægningen Jeg bliver informeret om hvad der sker og hvorfor det sker Vi passer på hinanden og vil hinanden det godt Jeg kender succeskriterierne for opgaven

19 Det skal være sjovt at gå på arbejde Håndværkerne Leverandørerne Byggeledelsen Rådgiverne Bygherren Brugerne Det gælder for alle  19 Happy hour fra 7 til 16

20 Værdispil Et spil om holdninger Spillet anvendes på alle byggesager, hvor byggeledelsen vurderer, det giver værdi Spillet skaber: –Dialog om adfærd og byggepladsens normer –Fælles spilleregler aftales 20

21 Aftalte spilleregler Synlighed og opfølgning 21

22 Mønsterarbejdspladsrunderinger og sikkerhedsmøder Et nyt, spændende og banebrydende tiltag er iværksat i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet Vi ønsker – sammen med dig – at gøre en forskel i hele branchen En forskel, der giver en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø Hoffmann vil tænke og agere som en anderledes entreprenør! 22

23 Mønsterarbejdspladsrunderinger og sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøderne er erstattet af: 2 mønsterarbejdspladsrunderinger pr. uge med deltagelse af håndværkere og / eller underentreprenører 1 fælles kantinemøde pr uge med deltagelse af: –Alle håndværkere på byggepladsen –Alle arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen –Byggeledelsen –Arbejdstilsynet efter ønske 23

24 Mønsterarbejdspladsrunderinger og sikkerhedsmøder På kantinemødet informeres om: Ugens mønsterarbejdspladsrunderinger Problemer drøftes og afklares Kommende aktiviteter Uønskede hændelser og arbejdsskader Arbejdstilsynsbesøg Positive tiltag Værdigrundlag / aftalte spilleregler Ved at gennemføre fælles kantinemøder opnås: God og tværfaglig dialog Alle får samme information Bedre samarbejde Ryddelige og sikre byggepladser Godt fællesskab Arbejdsglæde omkring HMS arbejdet 24

25 Mønsterarbejdspladsrunderinger 25

26 Mønsterarbejdspladsrunderinger 26

27 Du har indflydelse… Du er en del af helheden… Derfor: Vær aktiv i forhold til arbejdsmiljøet – det drejer sig om os alle… Reagér hvis du ser noget, der ikke er i orden på byggepladsen… Pas på dig selv – sig til – sig fra… Vær opmærksom på dine kolleger… Hvor kan du henvende dig, hvis du har brug for hjælp eller støtte? Dine kolleger Din arbejdsleder Byggeledelsen Din afdelingschef Regionens sikkerhedsleder –Sjælland: Susanne Nejst Lørup –Jylland-Fyn: Lilly Andreasen 27

28 Konsekvens af uønsket adfærd 1. Hændelse –Mundtlig påtale samt skriftlig orientering til firma. –Det indskrives i kørekortet, at vedkommende har fået klip nr. 1 2. Hændelse –Skriftlig advarsel samt skriftlig orientering til firma. –Det indskrives i kørekortet, at vedkommende har fået klip nr. 2 3. Hændelse –Vedkommende får klip nr. 3 og bortvises fra samtlige Hoffmann-byggepladser i 1 år. –Firma orienteres skriftligt. –Efter 1 år kan vedkommende igen arbejde på en Hoffmann-byggeplads, såfremt et nyt kursus inkl. prøve er bestået. Ved særlig grov uønsket adfærd kan klip nr. 1 og 2 springes over, og vedkommende bortvises fra byggepladsen med det samme. Hoffmanns byggeledelse, på den enkelte byggeplads, samt Hoffmanns sikkerheds- ledere, kan uddele klip i kørekortet Et klip i kørekortet kan ikke ankes 28

29 Kørekort og klistermærke til hjelm Kørekortet skal fornyes hvert 2. år Eventuelle klip i kørekortet bortfalder ved fornyelsen Kørekortet skal medbringes på arbejdet. –Opbevares i en lomme / taske –Skal kunne fremvises ved forespørgsel Klistermærke til hjelm er det synlige bevis på bestået prøve Placeres på den forreste halvdel af hjelmen 29

30 Kørekort og klistermærke til hjelm Kortets forsideKortets bagside 30

31 Kørekort og klistermærke til hjelm Når kørekortets nummer tastes ind på Hoffmanns intranet fremkommer følgende oplysninger: Navn Firma Stillingsbetegnelse Medarbejdernummer Adresse Telefonnummer E-mail adresse (hvis oplyst) Fødselsdato Nærmeste pårørende inkl. telefonnummer Eventuel kronisk sygdom/allergi Uddannelser og kurser Klip inkl. en beskrivelse af hændelsen, der førte til klippet 31

32 Registrering af uønsket adfærd 32

33 Efter aflevering gennemgås prøvens spørgsmål og svar Afsluttende prøve


Download ppt "Kkkkkkkk Mød en løsningsorienteret partner Kørekort i Hoffmann 15.08.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google