Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spørgsmål 1/25 Hvor ofte benytter du 3M’s intranet? A) Hver dag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spørgsmål 1/25 Hvor ofte benytter du 3M’s intranet? A) Hver dag"— Præsentationens transcript:

1 Spørgsmål 1/25 Hvor ofte benytter du 3M’s intranet? A) Hver dag
B) Flere gange om ugen C) Ugentligt D) Månedligt E) Sjældnere F) Aldrig

2 Spørgsmål 2/25 Hvem forklarede dig om intranettet/viste dig, hvordan det virkede? A) En kollega B) En kollega – men først da jeg spurgte til det C) Min chef D) Min chef – men først da jeg spurgte til det E) Ingen F) En anden: ________

3 Spørgsmål 3/25 Føler du, at du fik en tilfredsstillende introduktion til intranettet? A) I høj grad B) I nogen grad C) I ringe grad D) Nej, slet ikke

4 Spørgsmål 4/25 Hvad kunne evt have forbedret den introduktion, som du fik til intranettet? Complete list of all responses given to this question: - Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg gerne vil have noget på intranettet - ingenting. man skal surfe lidt rundt selv, for at lære det - umiddelbart ikke noget - det skal være mere overskueligt. - lidt mere forklaring - hvor er/kan man se de forskellige ting/informationer istedet for at man selv "roder rundt". Det kan virke lidt uoverskueligt”

5 Spørgsmål 5/25 Hvordan var dit første indtryk af intranettet?
A) Meget positivt B) Positivt C) Neutralt D) Negativt E) Meget negativt

6 Spørgsmål 6/25 Giv evt et godt råd til fremtidige nye medarbejdere, der skal stifte bekendtskab med intranettet for første gang: - Godt det nu er inddelt i grupper, da det skaber overblik. - Brug god tid til at finde rundt- find ud af hvad der er relevant - Der burde være en søgefunktion på startsiden. det vil lette de nye medarbejdere at finde tingene - Surf rundt og fornem hvad de sitet indeholder - mere intro, overskuelighed, løbende opdatering - brug det hver dag så bliver det væsentlig nemmere at surfe rundt efter de rigtige oplysninger - brug tid på at bruge det / blive komfortable med hvor informationerne ligger. Få en kollega i same jobfunktion til at vise hvad han/hun bruger det til/ hvad der er af relevante informationer - Brug lidt tid på at kigge intranettet igennem og se hvilke muligheder der er.

7 Spørgsmål 7/25 Hvor vigtigt et redskab er intranettet for medarbejdere hos 3M? A) Meget vigtigt B) Vigtigt C) Mindre vigtigt D) Meget lidt vigtigt

8 Spørgsmål 8/25 Hvor let er det at finde information på intranettet?
A) Meget let – jeg finder så godt som altid, hvad jeg søger B) Acceptabel – jeg finder som regel, hvad jeg søger C) Mindre let – jeg har af og til problemer med at finde, hvad jeg søger D) Svært – jeg har tit problemer med at finde, hvad jeg søger

9 Spørgsmål 9/25 Hvor let var det at gennemskue informationsmængden
på intranettet, da du startede hos 3M? A) Meget let – opbygningen var overskuelig og til at gå til B) Let – jeg kunne finde, hvad jeg skulle bruge C) Svært – intranettet virkede en anelse uoverskueligt D) Meget svært – det var næsten ikke til at overskue

10 Spørgsmål 10/25 Hvordan vil du sammenligne din nuværende holdning
til intranettet med dit første indtryk? A) Det er blevet markant forbedret B) Det er blevet forbedret C) Det er uændret D) Det er blevet forværret E) Det er blevet markant forværret

11 Spørgsmål 11/25 Hvilke tre sider/værktøjer/funktioner på intranettet brugte du oftest, lige da du var startet? - links, personaleoplysninger og mest forsiden - personoplysninger, acubiz, qlikview - Forside, Rejseservice, Links - Personoplysninger, Links, Opslagsværker - Personoplysning, links og forsiden - Links, personoplysninger - links, personaleafdelingen, kundeservice intranet - Finans, Politikker & personaleafd. - KS intranet - KS Intranettet, Opslagværker, Personoplysninger - 1)Forsiden 2)Personoplysningen 3)Links

12 Spørgsmål 12/25 Hvilke tre sider/værktøjer/funktioner bruger du mest nu? A) De samme B) Andre:_______

13 Spørgsmål 13/25 Har du selv på noget tidspunkt bidraget til indholdet på intranettet? A) Ja B) Nej

14 Spørgsmål 14/25 Hvis du svarede JA til spørgsmål 13:
Hvordan har du bidraget til indholdet på intranettet? A) Direkte – jeg har selv skrevet en tekst eller lagt noget op på intranettet B) Indirekte – jeg har bidraget til en tekst eller et emne, som blevet lagt op på intranettet C) Gennem omtale – en tekst på intranettet har handlet om noget, som jeg har arbejdet på eller været med til at arrangere D) Andet: _____________

15 Spørgsmål 15/25 Hvis du svarede NEJ til spørgsmål 13: Hvorfor ikke?
- Ved ikke hvem der står for siden og har ikke haft noget at kunne tilføje - Har ikke været relevant - Jeg har ikke haft brug for at formidle information til hele huset. - Har ikke rigtig tænkt over det.. - Har ikke haft noget relevant at dele - kan jeg ikke svare på - Jeg har indtil videre ikke kunne bidrage med noget nyt. - Synes det fungere fint nok i forhold til mit arbejde.

16 Spørgsmål 16/25 Nævn tre ting, der fungerer godt på intranettet:
- Forsiden, links og personaleoplysninger - Forsiden. Det er nemt at finde personoplysninger. - Ser ud til at blive ofte opdateret mange muligheder - Personoplysninger Butler - Neutralt - Nemt at overskue, hvad siden indeholder Links - personale oplysning, links, - forsiden, finans blandt mange andre - ks intranet - rigtig mange gode informationer til ansatte i kundeservice - De tre førnævnte sider fungerer upåklageligt. - Løbende information fra ledelsen og hvad der eller rør sig i virksomheden - det er vigtig.

17 Spørgsmål 17/25 Nævn tre ting, der fungerer dårligt på intranettet:
- bruger det ikke så meget igen - Det er svært når man er ny at finde rundt i systemet. Det er svært at huske hvor relevante oplysninger ligger - Ikke alle progammer er integreret - Der er sider der i den grad mangler opdatering. Fx er siden salgsstatistik er ikke opdateret siden 2007(primo 2008! Arkivet er inddelt i ugeintervaller. Det er fint nok, men det kræver, at man ellers kan huske hvad der er publiceret i hvilke uger. - Uoverskueligt mangler en søgefunktion designet :) - Er ikke stødt på noget - produkt søgning i de forskellige afdeling.. der mangler strukturer - jeg synes ikke jeg er støt på noget der fungere dårligt - de ting jeg skal bruge fungerer ok - Kan jeg ikke svare på - Alt sammenligner noget der er fra stenalderen...! :-)

18 Spørgsmål 18/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Der er tilstrækkelig information fra ledelsen. A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

19 Spørgsmål 19/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Der er tilstrækkelig information fra personaleafdelingen. A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

20 Spørgsmål 20/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Jeg føler mig generelt velorienteret om, hvad der foregår i virksomheden. A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

21 Spørgsmål 21/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Jeg føler mig generelt velinformeret om nye produkter og kampagner på tværs af huset. A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

22 Spørgsmål 22/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Det kunne være en god idé med en side på intranettet til arbejdsrelateret debat eller spørgsmål A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

23 Spørgsmål 23/25 Hvor enig er du i følgende udsagn:
Intranettet må gerne have et socialt præg og skal ikke udelukkende bruges til faglige og direkte arbejdsrelaterede ting. A) Meget enig B) Overvejende enig C) Hverken enig eller uenig D) Overvejende uenig E) Meget uenig

24 Spørgsmål 24/25 Har du her til slut nogle ønsker eller idéer til hvordan man kan forbedre 3M's intranet? - her er det kun fantastien, der sætter grænser, og du skal altså ikke spekulere på de teknologiske, økonomiske eller ressourcemæssige sider af sagen. - gerne vide hvad de andre divisioner har fokus på, sælger samt meget vigitgt ønske er at personaleoplysningerne er inddelt i divisionerne, det vil skabe et meget bedre overblik som ny i 3M - Salgstallen på forsiden er for hele huset, det kunne være godt hvis de enkelte afdelinger også var med. - -søgefunktion -undermenuer feks. Finans -. kontoplaner information delivery osv. måske en mere nu til dags design. - Umiddelbart ikke - God ide med en forum, hvor man kan komme med ideer, (måske anonym).

25 Spørgsmål 25/25 Har du lyst til at medvirke i en fokusgruppe om udviklingen af 3M's nye intranet, må du meget gerne skrive dit navn og din i feltet forneden. Fokusgruppemødet vil tage en time eller to, og vil blive afholdt på et tidspunkt i løbet af februar eller marts. Din besvarelse i spørgeskemaet behandles stadig anonymt, selv om du skriver dit navn og din . Navn og To respondenter angav navne og -adresser, men jeg har her fjernet dem for at anonymisere de to medarbejdere.


Download ppt "Spørgsmål 1/25 Hvor ofte benytter du 3M’s intranet? A) Hver dag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google