Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT og Samfundet. RHS – Informationsteknologi 2 Vi flytter os…igen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT og Samfundet. RHS – Informationsteknologi 2 Vi flytter os…igen."— Præsentationens transcript:

1 IT og Samfundet

2 RHS – Informationsteknologi 2 Vi flytter os…igen

3 RHS – Informationsteknologi 3 IT gør verden mindre… •…og er det godt? •Om vi kan lide det eller ej, er IT en meget stærk drivkraft i globaliseringen •Også andre drivkræfter –Politisk: Større vilje til handel og udveksling af arbejdskraft på tværs af græser –Kulturelt: Større international ”bevidsthed” og accept hos den enkelte – men skyldes det ikke også IT?

4 RHS – Informationsteknologi 4 IT og globalisering •Hvordan medvirker IT til globalisering? –Adgang til viden: Kun de allestærkeste regimer kan stadig inddæmme deres befolkninger i forhold til viden om omverdenen –Hjernen som arbejdsredskab: Mange moderne jobs kræver kun intellektet som arbejdsredskab; disse jobs kan ret let flyttes rundt i verden –Elektronisk handel: Vi kan nemt købe varer overalt på Jorden via Internettet – og ydermere er en del af disse varer selv elektroniske –Investeringer: Nemt via Internettet – kapital flyder frit

5 RHS – Informationsteknologi 5 IT og globalisering •IT er en stærk drivkraft for globalisering… så skal Danmark satse på IT for at stå stærkere i den globale konkurrence? Danmark skal være en af verdens førende IT-nationer… HØRT! Arj, det det computer-noget er vold-kedeligt… 2004

6 RHS – Informationsteknologi 6 IT og globalisering •…og hvis vi beslutter det, hvordan udfører og fastholder vi det så i praksis? Danmark skal være en af verdens førende nationer indenfor...øhm… vedvarende energi HØRT! Arj, nu har jeg lige læst til datalog, din #¤@@ klovn!! 2009

7 RHS – Informationsteknologi 7 Vi elsker IT…? Efter 2004: stagnerende Efter 2004: stærkt faldende

8 RHS – Informationsteknologi 8 Vi elsker naturvidenskab…?

9 RHS – Informationsteknologi 9 Hvem er vores idoler…? Caroline Søeborg Ohlsen Født 1968 bachelor i Informationsvidenskab MBA Handelsskolen Stifter af MouseHouse 1992 Medstifter af Space Invaders uddannelsen 1993 Firma opkøbt i 1999 af større svensk firma -> RIG… Vinder af Alt for Damernes kvindepris 2002 Nu bestyrelsesmedlem i COOP Danmark

10 RHS – Informationsteknologi 10 Mulighederne •Den veludbyggede IT-infrastruktur gør det nemt at arbejde på tværs af grænser •Vi kan outsource opgaver til udlandet, hvis vi mangler lokal arbejdskraft •IT medfører et mere globalt syn på verden – udlændinge med høje uddannelser vil gerne bosætte sig i Danmark •I Danmark kan vi koncentrere os om det kreative arbejde – selve produktionen foregår i udlandet

11 RHS – Informationsteknologi 11 Realiteterne…? •Ja, vi kan outsource opgaver til udlandet, men det er ikke ”bare lige” (sprog, kultur, tidsforskel, stigende priser,…) •Danmark er ikke det foretrukne mål for højtud- dannede udlændinge (skat, klima, holdninger,…) •Forsvinder der flere højtuddannede end der kommer (brain drain)? •Er vi så meget mere kreative end ”de andre”…?

12 RHS – Informationsteknologi 12 Hvor blev jobbene af…? Automatiseret… Automatiseret/udlandet… Det har vi folk (udlændinge) til… Arj, hvor nørdet…

13 RHS – Informationsteknologi 13 Opgave 1 •Et af de begreber, der diskuteres i forhold til globalisering, er begrebet konvergens •Ordet konvergens betyder, at ”noget nærmer sig hinanden”. Hvis to landes kulturer bliver mere og mere ens, kan man sige at de to landes kulturer konvergerer •Opgave: •Overvej, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark og danskerne, hvis denne konvergens vitterligt slår igennem, med hensyn til jobmarkedet og vores levefod generelt •Tror du selv, at IT vil medvirke til sådan en konvergens, og hvorfor (eller hvorfor ikke)? •BEMÆRK: Der er ikke noget ”rigtigt” svar på denne opgave – basér dit svar på dine egne tanker og holdninger, men brug gerne Internettet som inspiration

14 RHS – Informationsteknologi 14 Vi elsker IT…? •Vi er ikke så vilde med at lære om IT… •…men vi er ret vilde med at bruge IT •Et paradoks? Næh, vi er vel også ligeglade med, hvordan et TV virker… •IT blot et medie, ikke et mål i sig selv

15 RHS – Informationsteknologi 15 IT i de danske hjem

16 RHS – Informationsteknologi 16 Hvem kan hvad (computer)?

17 RHS – Informationsteknologi 17 Hvem kan hvad (internet)?

18 RHS – Informationsteknologi 18 IT-bussen er gået – kom du med? •Generelt er IT-kompetencer høje – og stigende – i Danmark, men noget ujævnt fordelt •Er det et problem, at nogle sakker bagud? –Ældre –Lavtuddannede –Socialt udsatte •Får disse grupper et bedre liv, hvis de bliver bedre til at bruge IT?

19 RHS – Informationsteknologi 19 IT binder os tættere sammen...? Hvor var det godt, vi lærte bedstefar at bruge Facebook – nu kan han bare tjekke vores status derinde! Suk…hvorfor ringer de aldrig mere…? Og hvad var det der Fæjsbåk, de talte om?

20 RHS – Informationsteknologi 20 Hvor bringer IT os hen? •IT medvirker til at formindske skel mellem klasser i samfundet •Samspillet mellem borgere, virksom- heder og det offentlige bliver mere effektivt og strømlinet •IT frigør ressourcer til at tackle andre problemer (klima, infrastruktur, …) •Danmark kan bevare – og udbygge – sin levestandard

21 RHS – Informationsteknologi 21 Hvor bringer IT os hen? •IT ændrer ikke meget på samfundets struktur (stadig A- og B-hold) •Arbejdsopgaver ændres, arbejds- mønstre bevares (vi fik ikke mere fritid alligevel…) •Kamp om alle typer jobs, under pres fra udlandet, automatisering (det var ikke kun os, der var kreative…) •IT får ikke alle de andre problemer til at gå væk…øv

22 RHS – Informationsteknologi 22 Hvor bringer IT os hen? •Danmark taber arbejdspladser i stor stil til andre lande med lavere løn- omkostninger – velfærdsmodellen under voldsomt pres •Kraftigt faldende levestandard i Danmark (konvergens…) •Stor arbejdsløshed – kun få kan i praksis have ”kreative” jobs •Folkeligt krav om protektionisme

23 RHS – Informationsteknologi 23 Måske bliver vi reddet… Vær hilset, organiske væsener. Jeg kommer med evig sommerferie!

24 RHS – Informationsteknologi 24 Opgave 2 •Læs Ole Grunbaums artikel (fra 2002, men stadig aktuel nok) : http://www.cultur.com/2002/0198.htmlhttp://www.cultur.com/2002/0198.html •Hvad er din egen holdning til spørgsmålet om, hvad IT fundamentalt set nytter –Gør det os lykkeligere, og hvorfor (ikke)? –Gør det os rigere, og hvorfor (ikke)? –Gør det verden til et bedre sted, og hvorfor (ikke)? •(Lille, simpel ekstraopgave) Lav en definition på mængden af lykke i et samfund…


Download ppt "IT og Samfundet. RHS – Informationsteknologi 2 Vi flytter os…igen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google