Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan og hvor formidler vi undersøgelsesdata ?? Rolf Jelnes Overlæge, dr.med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan og hvor formidler vi undersøgelsesdata ?? Rolf Jelnes Overlæge, dr.med."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan og hvor formidler vi undersøgelsesdata ?? Rolf Jelnes Overlæge, dr.med.

2 gøres ved :  Foredrag  Poster  Artikel

3 Publikation  Alle resultater skal offentliggøres – Reviewer - tidsskrift – ”Journal of Negative Results” findes ikke – abstract

4 Artikel skrivning  Introduktion til problemstillingen  Beskrive materialet – så kan læseren genkende populationen  Statistisk metode  Resultater  Diskussion og konklusion  Gode ”key words”

5 Artikel skrivning  Nemt, når man har en god protokol

6 Problem  Datamængden er stor – Struktur – Hvad er relevant at sammenligne  Æbler med pærer eller Eksudat med CRP ??  Man er ivrig som forsker  Læseren mister overblikket og dermed interessen

7 Problem løsning  Hvad er dit budskab med denne artikel ? – Er problemet fra introduktionen i protokollen blevet afklaret ?  Lad introduktionen og første linie i diskussionen hænge sammen – ”Nærværende studie har vist at ….”

8 Datapræsentation  Data, til at konkludere ud fra, skal fremgå af artiklen. – Læseren skal kunne tage stilling til om det er godt nok.  Andre data så som ” Der fandtes ingen sammenhænge mellem..” er også vigtige at få belyst.

9 Relation til andre studier  Resultatet skal diskuteres i en større sammenhæng  Begræns konklusionen

10 Eksempel – kløe som parameter  10 patienter indgår i et ”pilot”studie – 2 udgår p. gr. a. bivirkning (kløe) – 1 holder op – hvorfor ? – 1 får mere kløe, men fortsætter – 2 havde ikke kløe, som symptom – 3 mere, 4 mindre

11 Kløe konklusion  Produktet virkede mod kløe !  Et andet formål, var at gøre behandlere bekendt med det givne produkt: – Brug dig selv, ikke patienterne

12 DNA gåden  Watson & Crick:  ca. 20 linier i anerkendt tidsskrift  Nobelpris nogle år senere

13 Publikationsregler  Vancouver-reglerne – Ideformulering – Dataindsamling – Databearbejdning – Artikel skrivning  Man skal have deltaget i alle fire, i en vis udstrækning, for at være medforfatter.

14

15 Foredrag  Oftest kun 6 - 10 minutter, derfor ”kondensat”  eet budskab  Overlad nogle detaljer til efterfølgende spørgsmål – diskussion med salen

16 Datapræsentation  Kun få oplysninger per billede.  Beregn 1 billede per minut, du har til rådighed.  Lad være med at læse billedet op !

17  Husk, det er dig, der har en historie at fortælle  Går du i stå, gå lidt tilbage og tag humoren i anvendelse

18 Det var 18 billeder, så der er 2 minutter til diskussion  Tak for jeres opmærksomhed !


Download ppt "Hvordan og hvor formidler vi undersøgelsesdata ?? Rolf Jelnes Overlæge, dr.med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google