Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Gode Møde. HVEM ER JEG? MARIANNE BOYE MOVING MINDS, SYSTEMISK PROCES – OG KREATIVITETS- KONSULENT, FACILITATOR. FRIVILLIG RÅDGIVER PÅ LIVSLINIEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Gode Møde. HVEM ER JEG? MARIANNE BOYE MOVING MINDS, SYSTEMISK PROCES – OG KREATIVITETS- KONSULENT, FACILITATOR. FRIVILLIG RÅDGIVER PÅ LIVSLINIEN."— Præsentationens transcript:

1 Det Gode Møde

2 HVEM ER JEG? MARIANNE BOYE MOVING MINDS, SYSTEMISK PROCES – OG KREATIVITETS- KONSULENT, FACILITATOR. FRIVILLIG RÅDGIVER PÅ LIVSLINIEN

3 Hvad laver Moving Minds? • Mødeledelse • Hjælper virksomheder med at tænke nyt og få ideer. • Underviser i undervisning/formidling • Laver mødedesign og uddanner folk i mødeindustrien • Personaledage Positiv Psykologi

4 Bos bøger: Mødeledelse og Kontorets Indiana Jones

5 Hvad skal der ske i dag? Det lille og det store møde. Noget om værtsskab

6 • Hvor mange her har prøvet at deltage i et møde?

7 • Hvor mange går til mindst 2 møder om ugen?

8 • Hvor mange har prøvet at være mødeleder?

9 • Hvor mange er helt nye i dette regi?

10 • Summe med sidemakker. • Hvad er et godt møde?

11

12 Klassisk mødelokale

13 Øget kompleksitet kræver nye arbejdsformer. Dynamisk kompleksitet Årsag og effekt er adskilt i tid og rum Social kompleksitet Aktørerne har forskellige værdier og interesser Fremtids kompleksitet Uforudsete situationer og en ukendt fremtid

14 Vi træffer bedre beslutninger

15 Vores egne børn er altid smukke

16 Positive relationer

17 Hvad motiverer os? Relationer AutonomiKompetence

18 Mødeledelse. Hvordan gør man?

19 De første overvejelser 1.Hvad er formålet med mødet? 2.Hvem skal deltage? 3.Hvad skal mødets resultater være?

20 Forberedelsen 1.Forberedelsesmateriale er godt, men vær realistisk. 2.Afklar rollefordeling? 3.Lav en drejebog.

21 Drejebog: Tag stilling til proces og tid TidIndholdProces 9.00IntroOplæg 9.10Opsummering på sidste møde 9.15Forslag til velkomst- procedure for nye medlemmer Summe i triader Vælg 2 gode forslag 9.45Opsummer og afrund. Skriv på planche 9.50Farvel

22 Start med et klart formål Inspirere Motivere Relationer Anvendelige metoder

23 Starten på mødet • Tag værtsskabet • Hils på deltagerne. • Hvad er mødets formål? • Præsentation (hvorfor er hver enkelt deltager der) • Dagsorden – Hvad skal vi udrette? • Udnævn referent.

24 Fordeling af ordet • Fokus og energi fremfor demokratisk ligemandsprincip. • Fordel ordet efter behov – i stedet for at følge talerlisten slavisk. • Del diskussionen op i emner – afslut et emne før det næste påbegyndes. • Spring over meget talende eller bede dem forkorte deres indlæg. • Folk holder længere på ordet, når der er talerliste.

25 • Opsamlinger: Brug deltagernes egne ord. • Lad en anden konkludere (hvis du ikke ved nok). • Gå aldrig videre til næste punkt uden at have bundet en ordentlig sløjfe på det aktuelle punkt. Konkluder og tag beslutninger

26 Fordele handlingsansvar • Placer ansvaret på en respektfuld og anerkendende måde. • Bed evt. den ansvarlige selv formulere opgaven. • Få den ansvarlige til at skrive opgaven ned (referater er upræcise og upålidelige). • Sæt en tidsfrist på.

27 Afslut mødet • Hvem gør hvad? • Fastlæg næste møde. • Fælles anerkendelse (nævn en god ting fra mødet). • Anerkend facilitator. • Undgå hurtig og overfladisk kritik.

28 Værtsskab

29 Værtskab 1. Summerunde • Hvad har du gjort for at nytilkommende skal føle sig velkomne? • Hvordan har du selv oplevet at blive mødt? 2 og 2 eller 3 og 3

30 Værtskab 2. Summerunde • Hvad synes du er vigtigt? • Hvad vil I foreslå andre at gøre? 2 og 2 eller 3 og 3

31 Positive følelser • Mere handlekraftige • Bredere handlerepertoire • Øget commitment • Større arbejdsglæde • Bedre præstationerr

32 Det magiske vendepunkt 3:1

33 I parforholdet 5:1

34 Dumme gamle hjerne! (stakkels gamle hjerne)

35

36 Forbrydelsen

37 Brug metafor • Ordsfære: • Kahyt, styrbord, skipperlabskovs, gast • mytteri, vind i sejlene, beskøjter, kompas, destination osv.

38 Brug effekter • Spil musik, når folk kommer • Involver deltagerne fra starten • Lav en god scenografi • Lav en lille overraskelse • Muliggør at deltagerne får snakket med hinanden

39 ”Happy End”

40 Opsummering • Tag værtskabet og hjælp den gode stemning på vej. • Vær tydelig om formål og forventning af udbytte. • Sørg for at involvere deltagerne og få deres viden i spil. • Mødet skal være varieret. Tænk dramaturgi.

41 Spørgsmål eller kommentarer?

42 Tak for i dag • I er altid velkomne til at maile eller ringe, hvis I har spørgsmål eller kommentarer • Marianne Boye, Moving Minds • marianne@movingminds.dk marianne@movingminds.dk • Tlf: 26 27 13 81 • www.movingminds.dk www.movingminds.dk


Download ppt "Det Gode Møde. HVEM ER JEG? MARIANNE BOYE MOVING MINDS, SYSTEMISK PROCES – OG KREATIVITETS- KONSULENT, FACILITATOR. FRIVILLIG RÅDGIVER PÅ LIVSLINIEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google