Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i Tarm febr. 2010 Hvilke rettigheder har en borger der er misbruger af alkohol? S tøttemuligheder i Serviceloven – Lov om Social Service.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i Tarm febr. 2010 Hvilke rettigheder har en borger der er misbruger af alkohol? S tøttemuligheder i Serviceloven – Lov om Social Service."— Præsentationens transcript:

1 Kursus i Tarm febr. 2010 Hvilke rettigheder har en borger der er misbruger af alkohol? S tøttemuligheder i Serviceloven – Lov om Social Service

2 Selvbestemmelse Hvilke behandlingsmuligheder er der? Hvordan vil du som hjemmehjælper agere? Hvad vil du som hjemmehjælper acceptere?

3 Personer der er afhængige af alkohol, euforiserende stoffer, medicin m.v. har samme rettigheder og pligter som enhver anden borger i Danmark Grundlovens § 71 – den personlige frihed er ukrænkelig – vi må bestemme over eget liv – VIGTIG for al hjælp - SELVBESTEMMELSE

4 Tildelt hjælp i.h.t. Lov om Social Service § 83 - personlig hjælp - personlig pleje - hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i (eget) hjem(met) Personkredsen er: borgere som midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

5 eller borgere som har særlige sociale problemer BETINGELSE: - ikke selv kan udføre disse opgaver Er misbrugere omfattet af ovenstående bestemmelser? Hvis ja, hvorfor Hvis nej, hvorfor ikke Drøft dette i grupper – ca. 10. min.

6 Lov om Social Service § 85 1) SKAL kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp 2) Omsorg 3) Støtte 4) Optræning 5) Hjælp til udvikling af færdigheder

7 HVEM er personerne: a) Personer/borger med behov for hjælp b) Betydelig nedsat fysisk eller c) Psykisk funktionsevne eller d) Særlige sociale problemer

8 VISITATION Der skal foretages en visitation til både § 83 og 85 Forskellige afdelinger der visiterer – typisk (i kommunerne) FORSKELLE: § 83 er det mest praktisk hjælp

9 § 85 – pædagogisk art - hjemmevejledere - støtte-kontaktperson til sindslidende - støtte-kontaktperson til misbrugere HVOR: I eget hjem bofællesskab

10 FORMÅL: Hjælp til selvhjælp At blive bevaret i egen bolig At blive selvhjulpen At udvikle og finde ressourcer At få læst post og handlet på det Ledsagelse til læge, offentlige kontorer Osv.

11 § 99 i Serviceloven Støtte- og kontaktperson til personer med en sindslidelse, Personer med stof- eller alkoholmisbrug Særlige sociale problemer Ikke har egen bolig el. ikke kan opholde sig i den man har Ordningen er kaldet SKP-ordning – gadeplansmedarbejder Ingen visitation Opsøgende medarbejder

12 BETALING Serviceloven § 161 – kun betaling for varig hjælp efter § 83 og 85 SERVICE Opgaverne i SEL § 83 og 85 skal være tilgængelige døgnet rundt (§ 87) Der skal træffes afgørelse om hjælpens indhold jf. SEL § 88

13 Ex. Hvad får man hjælp til og hvor meget tid må der bruges på det Har dog også frihed til at vælge en privat udbyder, som er godkendt af kommunen jf. SEL § 91 og 92

14 BEHANDLINGSMULIGHEDER Ringkøbing-Skjern kommune har Sundhedscenter Vest - på hjemmesiden er nævnt støtte- kontaktpersonsordning til folk i eget hjem Væresteder Antabus v. egen læge, på ambulatorium m.v. Afrusning på sygehus, forsorgshjemmet Skovvangs sygeafdeling, Holstebro

15 SEL § 110-boformer – forsorgshjem, beskyttede pensionater Behandlingshjemmet Nørbygård, Hanstholm, Sydgården, Haderslev, Ringgården, Middelfart Minnesota-behandling – ex. Tjele – slogan i annoncer: ”Jeg er alkoholiker, men jeg drikker ikke mere”

16 Betaling Henvisning Efterbehandling Yderligere information: Sundhedsstyrelsen Alkoholpolitisk Landsråd Misbrugs Politisk magasin www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/alkoholaspx Hjemmesider for behandlingsstederne Sundhedscenter Vest, Tarm


Download ppt "Kursus i Tarm febr. 2010 Hvilke rettigheder har en borger der er misbruger af alkohol? S tøttemuligheder i Serviceloven – Lov om Social Service."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google