Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Historie / erfaring.  Miljø terapi  Arbejde i grupper.  Gruppedynamiker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Historie / erfaring.  Miljø terapi  Arbejde i grupper.  Gruppedynamiker."— Præsentationens transcript:

1

2  Historie / erfaring.  Miljø terapi  Arbejde i grupper.  Gruppedynamiker.

3  Hvem er vi og hvordan så vi ud.  Ud af vagten.  Strudsen  Eks. En ung.  Manglende viden, forståelse, holdning, konfliktskyhed mm.  Så ingen åbenhed om rusmidler.

4 Netværks anbringelser. Næ politik  De unge forholder sig ikke.  Risikovillige..  Misbrug / adfærd smitter.  Misbrug flytter fokus fra helheden.  Åbenhed og dialog giver viden  Viden giver magt.  Påvirke kulturen.

5  Spurgte om de ville hjælpe.  Vi havde brug for dem. - Det er dem der er derude. - Det er dem det handler om.  At de er eksperter !  Hvad det skulle bruges til: - Er der konsekvenser/ hvilke.

6  Det er os der er rammestyrere. Den gode nok MOR Dvs. at vi passer på den enkelte i gruppen. Tydelig rollefordeling.  Start – midte – slutning.  At vi er inspiratorer, holder fokus.  At vi er ansvarlige for at samle materiale sammen og lave referater fra møderne  At vi sørger for at gøre tingene synlig f.eks. via plancher.  Fokus på gruppe dynamikken.  Kærlig manipulation.

7  At de møder op.  At de unge i fællesskab udfærdiger en kontrakt for ” spillereglerne” i rummet  At de bidrager med deres erfaringer holdninger uden at det føles som tvang.  At de i projektet behandler hinandens udsagn/holdninger med respekt.  At de ikke efterfølgende misbruger den viden de har fået om andre.

8  1.Fortælle om projektet: Kontrakten - temaer/ brainstorm.  2. fordel / ulempe skema. - god fest- hash- alkohol mm.  3. Holdninger til forbrug/misbrug. Hvordan kan man hjælpe- dilemmaer mm  4. Metode ung til ung. Ung - pæd.  5. ”Rusmiddel politikken”  6. Evaluering.

9  Kl.17.00-19.00 med mad/ gulerod.  Tydelighed /døren lukkede.  De unges ønsker/ temaer  Fordel / ulempe skema.  Gr. Ar. Alle mindre og den enkelte  Evaluering og feedback fra de unge.  At alle fik mulighed for at sige noget.  Interview af 2 unge + pæd.  Evaluering efter hver møde.

10

11

12

13

14  Vekslende rollefordeling –voksne  At de voksne bliver for styrende.  Manglende forberedelse /afstemning af rollefordeling.  For mange gentagelser.  Kontrakten bliver statisk.  Temaerne - manglende voksen afklaring  Sætte for store mål.  Ikke at forholde sig til gr./dynamikken.  Hvis ikke man vedligeholder.

15  Det lykkedes/ kulturændringen.  De unge kommer til os.  De får ejerskab. De fortæller til nye unge  Social træning/ demokrati.  Lydhør, debattere arb. gr. niveau.  De unge vil og vide mere.  De oplever sig vigtige.  Meget større åbenhed og ærlighed.  Et fælles 3. Det sociale flytter med ud.  Tryghed ang. vores forholdene til rusmidler.

16  At udvikle en rusmiddel politik. For de Unge, forældre, pædagoger, sagsbehandlere samt andre interessenter.  At udvikle viden og redskaber at håndtere rusmiddel problematikker. Både i gruppen samt på individ niveau.  - - at der bliver skabt en åben kultur i ungdomsboligen hvor der er åbenhed i forhold til at snakke om og få hjælp i forhold til rusmidler  - at de unge udvikler kompetencer og viden til at håndtere rusmiddel problematikker. Som forebyggelse  Målet var /er at finde/ udvikle redskaber og metoder at køre gruppeforløb med unge, sådan at erfaringerne fra vores projekt/forløb kan overføres til andre relevante problemstillinger, som de unge støder ind i eller vi / i fællesskab finder relevante.

17  Formål  Forberedelse / rollefordeling / holde fokus  Skab et særlig rum. Arb. gr. niveau  Start – pauser - slut.  At skabe en trykt rum. Den gode nok mor.  Ungekontrakt / Ejerskab  Fordel/ulempe skema. Synliggørelse.  At alle får lov at sige noget, dvs. tage runder. Tag imod de unges kritik konstruktivt.  Gå aktiv med i diskussionen. - ” kærlig manipulation ”  Evaluere fra gang til gang.  Tænk på målgruppen.


Download ppt " Historie / erfaring.  Miljø terapi  Arbejde i grupper.  Gruppedynamiker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google