Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægeforeningen Fremtidig prioritering af medicinske behandlinger Jens Winther Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægeforeningen Fremtidig prioritering af medicinske behandlinger Jens Winther Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Lægeforeningen Fremtidig prioritering af medicinske behandlinger Jens Winther Jensen

2 Lægeforeningen Politiken.dk 9. december 2008 kl. 03:00 Udgifter til medicin vokser vildt Regionernes formand frygter, at der ikke er råd til al nyudviklet medicin. Det vil ramme folk med kræft, gift og sklerose. Sygehusenes udgifter til medicin er mere end femdoblet siden år 2000 og udgør snart 10 procent af de samlede udgifter i sundhedssystemet. »Det er ikke realistisk at tro, at vi kan blive ved med at betale for al ny medicin, der bliver udviklet. Vi skal nok gøre, hvad vi kan for at bruge pengene bedst muligt, men vi bliver nødt til at prioritere og erkende, at noget vil vi ikke have råd til«, siger formand Bent Hansen (S).

3 Lægeforeningen Sat på spidsen Hvor dyrt må det være at forlænge et liv en måned? Politisk - etisk spørgsmål ikke et lægefagligt spørgsmål eller ansvar. Mange perspektiver Prioritering en nødvendighed – men på velbelyst grundlag Ikke at prioritere er også en prioritering!

4 Lægeforeningen Perspektiver Ny medicin er en investering – ikke kun virksomhedens, men også samfundets. Den medicin, der på et givet tidspunkt giver x ugers livsforlængelse, efter yderligere afprøvning og udvikling giver xx ugers livsforlængelse og på et yderligere senere tidspunkt måske helbreder patienten. Medicin virker forskelligt. Det kan ikke udelukkes, at måske 1% af patienterne ved første behandling måske bliver helbredt. Medicin falder generelt i pris ved anvendelse over tid. Pris for behandling med betainteferon er faldet ca. 50%

5 Lægeforeningen Prioritering i sundhedsvæsenet Åben og gennemsigtig prioritering Velbelyst grundlag Fagligheden skal have tyngde på alle niveauer Den ”gode” prioriteringscirkel Region Midt model kan/bør være national. UVKL kan/bør være model på andre områder. Administrativ/politisk prioritering Klinisk prioritering

6 Lægeforeningen Lægers rolle Klinisk prioritering Værdigrundlag Lægeløftet: …at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn…

7 Lægeforeningen Lægers rolle Klinisk prioritering Fagligt grundlag Klinisk evidensgrundlag Nationale retningslinjer og vejledninger Lokale retningslinjer og vejledninger Lægefaglig viden og erfaring

8 Lægeforeningen Medicin er lægens redskab - men med stærk faglig tilgang

9 Lægeforeningen Lægers rolle Politisk administrativ prioritering Læger skal medvirke til udarbejdelse af det bedst mulige beslutningsgrundlag for politisk beslutning Udgangspunkt: Kodeks for lægefaglig rådgivning. Lægers rådgivning skal være troværdig, sammen- hængende og fagligt dokumenteret.

10 Lægeforeningen Politisk administrativ prioritering Læger ønsker: Klare og håndfaste politiske mål, der giver patienterne synlige krav Ressourcer der passer til mål og ambitioner Måling og dokumentation af indsats Ved anvendelse af (nye) lægemidler er monitorering og protokollering essentiel Administrativ/politisk prioritering Klinisk prioritering

11 Lægeforeningen Lægeforeningens lægemiddelpolitik

12 Lægeforeningen Udvikling af sikre og effektive lægemidler Udvikling og dokumentation af lægemidlers sikkerhed og effektivitet er en vedvarende proces. Anbefaling: Amgros skal være aktive i forbindelse med postmarkeds- undersøgelser og øvrig opfølgning Bivirkninger. Stærk handlingsplan der skal -Gøre det lettere at indberette -Indhente oplysninger om bivirkninger fra eksisterende datakilder -Lægemiddelstyrelsen omdrejningspunkt

13 Lægeforeningen Udvikling af sikre og effektive lægemidler Nye og dyre lægemidler Forslag: Stat/Regioner indgå aftaler direkte med lægemiddel- virksomheder om gennemførsel af klinisk kontrollerede forsøg.

14 Lægeforeningen Adgang til sikre, billige og effektive lægemidler Det skal være økonomisk muligt for alle patienter at modtage rationel lægemid- delbehandling Lægemiddelstyrelsens og Medicin- tilskudsnævnets gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus yderst fornuftig med henblik på at sikre tilskud til billig medicin med samme effekt som dyrere medicin. Hospitalslæger bør ordinere en medicin, der er billig for patienten, når han/hun selv skal købe den på apoteket.

15 Lægeforeningen Rigtig anvendelse af medicin Indsats for forbedret compliance Compliance for kroniske patienter er ca. 50%. Forslag: Patienter må max. være i behandling med 5 forskellige Lægemidler ad gangen. Ved behandling med flere midler på en gang falder compliance drastisk – og omvendt stiger risikoen for interaktioner.

16 Lægeforeningen Rigtig anvendelse af medicin Nem adgang til komplet og let tilgængelig information om lægemidler Vi ser rigtig meget frem til indførslen af det Fælles Medicinkort i 2010 - et skridt i den rigtige retning. Tak for ordet !


Download ppt "Lægeforeningen Fremtidig prioritering af medicinske behandlinger Jens Winther Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google