Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skal lægerne prioritere? Mads Koch Hansen, Formand Lægeforeningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skal lægerne prioritere? Mads Koch Hansen, Formand Lægeforeningen."— Præsentationens transcript:

1 Skal lægerne prioritere? Mads Koch Hansen, Formand Lægeforeningen

2 Læger.dk Dagens oplæg Skal lægerne prioritere? Principper for prioritering Redskaber, der kan hjælpe med at prioritere

3 Læger.dk Hvorfor prioritering? Større efterspørgsel end ressourcer -> prioritering

4 Læger.dk Mål med prioritering Mål: Mest sundhed for pengene Behov: Styrkelse af den politiske prioritering

5 Læger.dk Det ligger i lægeløftet ”…bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse…”

6 Læger.dk Skal lægerne prioritere? NEJ Prioriteringen er politikernes ansvar, da de fastlægger de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. MEN Lægerne skal bidrage med det faglige beslutningsgrundlag der giver mulighed for politiske beslutninger og så er der hverdagen… Rationel klinik er ikke det samme som prioritering.

7 Læger.dk LFs principper for prioritering Politikerne fastsætter de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer, og har det overordnede ansvar for prioriteringen i sundhedsvæsenet. Lægens rolle er at tilvejebringe det faglige beslutningsgrundlag Alle borgere skal have den sundhedsfaglige hjælp, som de har brug for uanset økonomisk formåen. Prioriteringen i sundhedsvæsenet skal ske åbent og transparent (LF foreslår fire redskaber til bedre prioritering)

8 Læger.dk 4 redskaber til prioritering LF foreslår fire konkrete redskaber, der vil give bedre behandling og styrke prioriteringen. 1. Stærkt tværfagligt beslutningsgrundlag 2. Nationale kliniske retningslinjer - Farvel til forældet behandling 3. Beløn den bedste kvalitet i behandlingen 4. Ny udredningsret og behandlingsgaranti

9 Læger.dk 1. Stærkt tværfagligt beslutningsgrundlag Gennemgang af tilgængelig faglig viden Økonomiske beregninger Organisatorisk sammenhæng Læger må acceptere, at der ikke findes evidens for organisering og indretning af sundhedsvæsenet på samme måde, som for medicinsk og anden behandlinger

10 Læger.dk Gode erfaringer fra England NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) Systematisk gennemgang af faglig evidens Gennemarbejdede faglige retningslinjer Fri adgang via www.nice.org.ukwww.nice.org.uk Tilknyttet institut for prioritering Generel pligt til at følge anbefalingerne

11 Læger.dk 2. Nationale kliniske retningslinjer Behov for Nationale Kliniske Retningslinjer, der indeholder den beskrivelse af den fagligt bedste udredning, behandling, rehabilitering mv Løbende faglig opdatering IT-understøttet (mere end blot visitationsretningslinjer) Stort potentiale, og relativt lille investering Mangler politisk beslutning og penge til drift

12 Læger.dk 2. Farvel til forældet behandling Kliniske retningslinjer er vigtige, fordi kompleksiteten i sundhedsvæsenet aldrig har været større. Flere kendte diagnoser og behandlinger I 1937 få diagnoser, der kunne behandles, og få lægemidler. I 2011 flere end 10.000 diagnose, mere end 6.000 medicinske præparater og mere end 4.000 kirurgiske og medicinske behandlinger. Mere personale er involveret i behandlingen I 1970 var der 2,5 behandlere per patient. I slutningen af 90’erne flere end 15.

13 Læger.dk Nationale kliniske retningslinjer – projektmodel med prioritering Arbejdsgruppe 1 Økonomianalyse- arbejdsgruppen Metode- arbejdsgruppen Sekretariat National Styregruppe Arbejdsgruppe 2Arbejdsgruppe 3Arbejdsgruppe n

14 Læger.dk Vi kan jo godt - Skærpelse af den rationelle farmakoterapi Fælles rekommandationsliste for lægemidler der anvendes i såvel primær- og sekundærsektor Et tilskudssystem der understøtter Den Nationale Rekommandationsliste Opbakning til Tilskudsnævnets revurderingsproces Overvejelse om organisatorisk sammenlægning RADS, IRF, medicin tilskudsnævnet og MTV- instituttet.

15 Læger.dk 3. Beløn den bedste kvalitet i behandlingen Sæt kvalitet i fokus – ikke (altid) aktivitet Udfordringen er sammenhæng og udbredelse af den bedste behandling

16 Læger.dk 4. Ny udredningsret og behandlingsgaranti Positivt, at regeringsgrundlaget lægger op til en ny differentieret behandlingsgaranti. LF mener, at alle patienter bør være sikret behandling indenfor 1-3 måneder. LF mener, at alle patienter bør være udredt indenfor 1 måned. Hvis det ikke er muligt, bør der være lagt en plan for udredning. LF ønsker en mere ambitiøs pligt til udredning, end den der er lagt op til. Nationale kliniske retningslinjer helt nødvendige.

17 Læger.dk Budskab – fire konkrete redskaber, der vil give bedre økonomi og kvalitet 1. Stærkt fagligt beslutningsgrundlag 2. Nationale kliniske retningslinjer - Farvel til forældet behandling 3. Beløn den bedste kvalitet i behandlingen 4. Ny udredningsret og behandlingsgaranti

18 Lægeforeningen www.laeger.dk 35 44 85 00


Download ppt "Skal lægerne prioritere? Mads Koch Hansen, Formand Lægeforeningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google