Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Systemisk samtaleteknik og håndslag Ilulissat den 11. februar 2016 Jakob Munk Jensen Danmarks Lærerforening Organisationsuddannelsen – modul 11.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Systemisk samtaleteknik og håndslag Ilulissat den 11. februar 2016 Jakob Munk Jensen Danmarks Lærerforening Organisationsuddannelsen – modul 11."— Præsentationens transcript:

1 Systemisk samtaleteknik og håndslag Ilulissat den 11. februar 2016 Jakob Munk Jensen Danmarks Lærerforening Organisationsuddannelsen – modul 11

2 2 Den gode samtale Et velegnet værktøj til at hjælpe medlemmerne til selv at løse egne problemer sikre at problemerne bliver hos problemejer arbejde med problemstillinger, der ikke har klar løsning øge opmærksomheden på at stille spørgsmål – i stedet for at give svar afdække ”modpartens” ønsker i forhandling se en sag fra flere sider.

3 Den gode samtale Cirkulær Den lineære og den cirkulære verden Lineær 3Organisationsuddannelsen – modul 1

4 Den gode samtale Cirkulær Støtte eller styre? Lineær StøttendeStyrende 4Organisationsuddannelsen – modul 1

5 Den gode samtale Cirkulær Afdæk med hv-spørgsmål Lineær StøttendeStyrende Afdække 5Organisationsuddannelsen – modul 1

6 Den gode samtale Cirkulær Udvid med cirkulære spørgsmål Lineær StøttendeStyrende Afdække Udvide 6Organisationsuddannelsen – modul 1

7 Den gode samtale Cirkulær Lineær StøttendeStyrende Afdække Udvide Afprøv med cirkulære spørgsmål Afprøve 7Organisationsuddannelsen – modul 1

8 Den gode samtale Cirkulær Lineær StøttendeStyrende Afdække Udvide Konkluder med lineært styrende spørgsmål Afprøve Konkludere 8Organisationsuddannelsen – modul 1

9 Den gode samtale Cirkulær Lineær StøttendeStyrende Afdække Udvide Igen – og – igen – og - …… Afprøve Konkludere 9Organisationsuddannelsen – modul 1

10 Styre Støtte StyreStøtte Cirkulær Lineær Cirkulær Lineær Spørg til relationer mellem aktører Spørg til forskelle Spørg til andre kontekster Spørg til andre tidspunkter Spørg til fordele og ulemper Spørg til muligheder Spørg efter en metafor Spørg til konsekvenser Stil fremtids-scenariespørgsmål Stil tankelæserspørgsmål Stil skalaspørgsmål Spørg til forhindringer Stil konfronterende spørgsmål Hvad vil du gøre..? Hvem vil du først..? Hvornår gør du det..? Hvordan får du sagt til..? Hvor vil du placere..? Hvem er involveret..? Hvor var du..? Hvornår skal du..? Hvordan opstod..? Hvad er årsagen til..? Udvide Afdække Afprøve Konkludere Involvement & 10Organisationsuddannelsen – modul 1

11 11 –…relationer mellem aktører: Er Jørgen enig i Katrines forslag? –…forskelle: Blev Søren lige så vred som Karsten, da Claus gik? –…andre kontekster: Hvis denne situation var opstået i din sportsklub, hvordan ville du så have tacklet den? –…andre tidspunkter: Hvad har du før gjort, når du stod i lignende situationer? –…fordele og ulemper: For hvem er det den største ulempe, at bemandingssituationen på projektet ikke bliver anderledes – og hvem har størst fordel af det? –…muligheder: Hvilke muligheder giver det dig, at Per har sagt op? –…en metafor: Hvis du skulle beskrive dit forhold til din chef med en metafor, hvilken ville du så anvende? –…konsekvenser: Hvilken konsekvens vil det få, hvis I får åbne kontorer? –…fremtids-scenariespørgsmål: Hvordan vil afdelingen se ud om 3 år, hvis I vælger at ansætte flere sekretærer? –…tankelæserspørgsmål: Hvad tror du, Peter tænker om Henriks forslag til en ny afdelingsstruktur? –…skalaspørgsmål: På en skala fra 1 til 10 - hvor meget vil du sætte ind på at holde Bettina i afdelingen? –…forhindringer: Hvad forhindrer dig i at spørge ham om, hvorfor han gik? –…konfronterende spørgsmål: Hvorfor siger du ikke bare til ham, at du ikke vil dele kontor med ham mere, hvis han ryger derinde? –Hvad vil du gøre, hvis Jacob siger nej til dit forslag? –Hvem skal så ikke være repræsenteret i udvalget fremover? –Hvornår er absolut sidste deadline for tilmelding? –Hvordan får du sagt til Henriette, at hendes formulering af tilbudsafsnittet bør laves om? –Hvor vil du tilbyde at placere de nye medarbejdere organisatorisk? –Hvem er involveret i sagen? –Hvor længe har dette stået på? –Hvornår hørte du første gang om sagen? –Hvordan er dilemmaet opstået? –Hvad er din formelle titel? Udvide Afdække Afprøve Konkludere Eksempler på spørgsmål 11Organisationsuddannelsen – modul 1

12 Hvad går håndslaget ud på? ”Arbejdsrelationer & Relationsarbejde - 6 værktøjer til dig der leder mennesker i processer”. C. Raymond, Dansk Psykologisk forlag, 2012

13 AFSTEM FORVENTNINGER Relationsfingeren Hvordan vil vi gerne have, at vores sociale & arbejdsmæssige relationer skal være? Retningsfingeren Hvilken retning skal vi gå og er vi enige om hvor den fører hen? Trækker vi alle i samme retning? Regelfingeren Hvilke (spille-) regler skal gælde for vores samarbejde? Rollefingeren Hvordan skal rollerne fordeles mellem os? Og hvordan sikrer vi, at vi lever vi op til de forventninger vi har til hinanden? Rammefingeren Hvilke rammer (ressourcemæssige, fysiske, sociale etc.) arbejder vi indenfor?


Download ppt "Systemisk samtaleteknik og håndslag Ilulissat den 11. februar 2016 Jakob Munk Jensen Danmarks Lærerforening Organisationsuddannelsen – modul 11."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google