Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøforskningens bidrag til indsatsen for trivsel og sundhed Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøforskningens bidrag til indsatsen for trivsel og sundhed Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøforskningens bidrag til indsatsen for trivsel og sundhed Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

2 Hvad er stress? En psyko-fysisk reaktion på situation hvor krav og belastninger overstiger personens muligheder for at gøre noget En naturlig reaktion Formålstjenlig – alarm og beskyttelse Som man kommer sig fra uden hjælp fra andre Store forskelle i hvorledes man reagerer: nogle er mere hårdføre, andre mere sårbare De fleste stress-reaktioner er forventningsstress

3 Hvad der er det mest stressende på arbejdspladsen? Tre fundamentale menneskelige behov At være kompetent At være selvstændig At bære social forbundet Mest stress når selvværd, selvtillid og sociale forbindelser blevet skadet eller truet Situationer hvor en person bliver ydmyget, nedvurderet af andre, begrænset, domineret og isoleret Mobning, konflikter, uretfærdig kritik Hindringer for at leve op til sine egne idealer om hvad godt arbejde er

4 Psykiske lidelser Høj forekomst – i DK mellem 15-25% Tidlig debutalder Betydelig forværring af livskvalitet og reduktion i funktion både i familie, sociale relationer og på arbejdet Generelt større end ved somatiske lidelser Store indirekte omkostninger Reduceret produktivitet Langtidssygefravær Førtidspension 20% af hver årgang, omtrent halvdelen tildeles pga. psykiske lidelser tabte arbejdsår 20, det giver et produktionstab på 5%

5 Kun en mindre andel bliver behandlet 10 udvalgte psykiske lidelser 13-33% gennemsnit 27% 10 udvalgte somatiske lidelser 50-94% gennemsnit 67% Der er udviklet effektive behandlingsmetoder Medicinsk, psykoterapi eller kombination Hvorfor bliver kun få behandlet? Mangel på muligheder Brugerbetaling Stigmatisering Manglende viden

6 Forebyggelse af psykiske lidelser – kan vi gøre noget på arbejdspladsen? Mange risikofaktorer hvoraf kun nogle kan påvirkes gennem indsats Risikofaktorer på arbejdspladsen Lav indflydelse Høje krav Manglende social støtte Mobning, konflikter, chikane, jobusikkerhed Forebyyggelige fraktion af depression 13 – 17 %

7 Forebygge stress reducere stressende situationer fx mobning Uretfærdig arbejdsfordeling Hindringer for at udføre et godt arbejde Stress-håndtering, hvor man lærer at mestre stress-situationer ved kognitive metoder Sundhedsfremme intervention

8 Arbejdspladsen er det mest sundhedsfremmende sted! Indflydelse Muligheder for at bruge sine evner og udvikle sig Sociale relationer Udføre noget meningsfuldt Men de virker ikke på alle Og der er stor forskel på enkelte arbejdspladsen Find jeres egne styrker, som skal bruges til at udvikle flere styrke og ressourcer

9 Hvorledes virker de positive faktorer? Øget trivsel Bedre beskyttelse over for stress og psykiske lidelser Bedre resultater for virksomheden Mindre sygefravær og personale- flugt Men de virker måske ikke på alle

10 Intervention til forbedring af psykisk arbejdsmiljø, Virker det? Stor interesse – men lille effekt Effekten måles sjældent Vanskeligt at opnå resultater Hvordan kan det gå galt? En case med forværring! Forkert indsats, fx konsulenters valg af metode Modsatte opfattelser af hvad der er nødvendigt Ikke opfyldte forventninger Succesfaktorer Klarhed i indhold og roller Foretage ”diagnose” af styrker og udfordringer Implementering: sikre at det intenderede gennemføres Medindflydelse på processen Topledelsens opbakning Evaluering bør foretages

11 Indsats over for langtidssygdom Også intervention over for enkeltpersoner Stigende problem med langtidssygdom pga. stress og psykiske lidelser Langtidssygemelding er en passiv mestring Ikke påvist nogen positiv effekt Indsats for hurtig tilbagevenden til arbejde Sikre behandling Rådgivning i relation til tilbagevenden Modifikation af arbejdet, tilpasset de reduktioner i funktioner den sygemeldte har


Download ppt "Arbejdsmiljøforskningens bidrag til indsatsen for trivsel og sundhed Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google