Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Autismespektrumforstyrrelser OCD og anden komorbiditet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Autismespektrumforstyrrelser OCD og anden komorbiditet"— Præsentationens transcript:

1 Autismespektrumforstyrrelser OCD og anden komorbiditet
Autismespektrumforstyrrelser OCD og anden komorbiditet. Medicinsk behandling. Himmelev

2 Autisme, ICD-10, 1994 Afvigelse vedr. gensidighed, ”reciprocity” i socialt samspil. Afvigelse vedr. kommunikation, sprogligt og ikke-sprogligt Forekomst af repetitive mønstre i adfærd og interesser

3 Autisme. Gensidighed Medinddrage andres perspektiv i samspil og kommunikation Lade sig påvirke af hvad andre tænker, føler og gør Opmærksomhed på at andre ikke altid tænker som én selv. Det går begge veje.

4 Autisme Supplerende kriterier
Symptomerne er ikke blot forbigående Udviklingsprofilen er medfødt, men kan vise sig mere eller mindre på forskellige aldersniveauer De samlede vanskeligheder begrænser og forstyrrer dagligdags funktioner i det almindelige samfund

5 Adaptationsproblemer ved autisme
”Preservation of sameness”, vanskeligheder ved at tilpasse sig konkrete forandringer i omgivelserne Vanskeligheder ved at forholde sig til andres forslag om forandringer Øget følsomhed i forhold til at registrere andres intention om at stille krav (Pathological Demand Avoidance, PDA)

6 Komorbiditet ved Autisme
ADHD Tourettes syndrom OCD Angstforstyrrelser Affektive forstyrrelser Skizotypisk forstyrrelse Skizofreni Søvnforstyrrelser

7 Farmaka Antipsykotika, inkl. brug ved tics,Tourettes syndrom, angst og adfærdsproblemer Antidepressiva, inkl. brug ved OCD og angst Midler mod ADHD Andre midler mod tics og Tourette syndrom (clonidin) Midler mod søvnforstyrrelser (melatonin)

8 OCD (obsessiv kompulsiv lidelse)
Tvangstanker (obsessioner) Tvangshandlinger (kompulsioner) Opleves som ubehagelige jeg-dystone symptomer (hos personer uden autisme)

9 Tvangstanker. Hyppigste former
Overdreven bekymring for snavs, bakterier og forurening. Frygt for at noget forfærdeligt vil ske for nogle nærtstående. Overdreven optagethed af symmetri og orden.

10 Tvangshandlinger, hyppigste former
Vaskeritualer Gentagelsesritualer Checkingadfærd

11 Behandling ved OCD Psykofarmakologisk (SSRI)
Psykoterapeutisk (kognitiv adfærdsterapi)

12 SSRI citalopram (Akarin, Cipramil)
fluoxetin (Fontex, Afeksin, Foxetin) paroxetin (Seroxat) sertralin (Zoloft)

13 OCD. Behandling med SSRI
Gradvis øgning af dosis Kvalme og mavesmerter kan optræde Forværring af impulsivitet Effekt efter 3-5 ugers behandling De påtrængende tanker dæmpes og angsten reduceres Afslutning skal ske i form af aftrapning

14 Tourettes syndrom Multiple tics Lydtics
Ofte komorbiditet med OCD, ADHD og andre psykiske forstyrrelser

15 Farmakologisk behandling ved tics og Tourettes syndrom
2.generations antipsykotika, især risperidon clonidin (Catapresan) pimozid (Orap)

16 Hyperaktivitet og/eller impulsivitet Opmærksomhedssymptomer
Definition af ADHD Hyperaktivitet og/eller impulsivitet Opmærksomhedssymptomer

17 Farmakologisk behandling ved ADHD
methylphenidat (Equasym, Medikinet,Motiron,Ritalin) methylphenidat, protraheret (Concerta, Equasym depot, Medikinet CR og Ritalin Uno) atomoxetin (Strattera) dexamfetamin dexamfetamin, protraheret (lisamfetamin)

18 Centraltimulantia Virker forstærkende på hjernens dopaminsystemer, især i pandelapperne, men også andre steder

19 Atomoxetin Virker forstærkende på hjernens dopaminsystemer, overvejende kun i pandelapperne

20 Bivirkninger ved midler mod ADHD
metylfenidat og dexamfetamin (appetithæmning, indsovningsvanskeligheder, angst og tics) atomoxetin (mave- tarmgener, træthed, vandladningsbesvær)

21 Effekt af centralstimulantia ved ADHD
Uden mental retardring: % Med mental retardering: %

22 Depression Nedsat stemningsleje, energi og lyst
Skyldfølelser og selvbebrejdelser Selvmordstendens Hæmmet psykomotorik Døgnvariation Søvnforstyrrelse Appetitløshed

23 Depression, behandling
Individuel psykoterapi Familieterapi Medicinsk behandling Medicinsk behandling af evt. komorbiditet (ADHD og angst).

24 Antidepressiva Tricykliske antidepressiva
SSRI (selektive serotoningenoptagshæmmere) NARI (noradrenalingenoptagshæmmere) SNRI (serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere) Hæmmere af adrenerge receptorer

25 Psykotiske symptomer ICD-10
Hallucinationer Vrangforestillinger Svær opstemthed og overaktivitet Udtalt psykomotorisk hæmning Kataton adfærd

26 Antipsykotika Typiske antipsykotika, 1.generations midler

27 Atypiske antipsykotika
Leponex (clozapin) Zyprexa (olanzapin) Seroquel (quetiapin) Risperdal (risperidon) Abilify (aripiprazol)

28 Skizotypisk forstyrrelse Autismelignende symptomer
Upassende og indsnævret følelsesliv Excentrisk og sær adfærd eller fremtræden Svag kontakt med andre og isolationstendens Vag, omstændelig, metaforisk, overelaboreret og stereotyp tænkning og talesprog

29 Skizotypisk forstyrrelse Skizofreninære symptomer
Sære meninger eller magisk tænkning som påvirker adfærden Mistroiskhed eller paranoide ideer (ideation not delusion) Obsessive ruminations Usædvanlige perceptuelle oplevelser Forbigående quasi-psykotiske episoder, oftest uden ydre provokerende faktorer

30 Skizotypisk forstyrrelse Generelle kriterier
Tre eller 4 af de 9 kriterier skal være opfyldt Mindst to år med kontinuerlig eller episodisk forekomst Svarer til skizotypisk personlighedsforstyrrelse i DSM.

31 Angst Undgå benzodiazepiner, som kan give tilvænning
Små doser 2.generations antipsykotikum Ved panikangst: SSRI

32 Søvnforstyrrelser Indsovningsproblemer
Dybsøvnsforstyrrelser (”night terrors”, søvngængeri) Hyppig opvågnen senere på natten

33 Farmakologisk behandling ved søvnforstyrrelser
Søvnrytmeforstyrrelser (melatonin) Indsovningsvanskeligheder på grund af angst (sederende antipsykotika) Indsovningsvanskeligheder på grund af tankemylder (overveje om der er komorbid ADHD) Indsovningsvanskeligheder ved depression (Mirtazepin)


Download ppt "Autismespektrumforstyrrelser OCD og anden komorbiditet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google