Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i vinterraps Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i vinterraps Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i vinterraps
Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Fangst af rapsjordlopper 1992-2005
350 300 250 200 Gns. akkumuleret fangst af rapsjordlopper 150 100 * * 50 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *Bekæmpelsestærskel Optalt i efteråret

3

4 Bekæmpelse rettet mod bladgnav
Bekæmpelse til og med 4 løvbladstadiet anbefales, hvis over 10 pct. af bladarealet er bortgnavet.

5

6

7

8

9 Bekæmpel-seseffekt, pct.
Sum, antal i fangbakker Larver pr. pl. forår Brutto-merudb hkg/ha Bekæmpel-seseffekt, pct. 4 0,2 0,5 100 24 1,0 1,3 45 0,0 96 65 4,1 1,5 94 67 0,1 2,4 83 92 2,1 3,3 (Tyske data)

10 Bekæmpelsestidspunkt rapsjordlopper, 7 tyske forsøg
100 90 80 70 60 Procent effekt, larver forår 50 40 30 20 10 Midten af september Slutningen af september til begyndelsen af oktober Midten – slutningen af oktober

11 Bekæmpelse rettet mod larver
Tidspunktet er MEGET fleksibelt. Udføres i løbet af september- oktober.

12 Rapsjordlopper, 7 landsforsøg 1993-94
Nettomerudbytte, kg/ha 700 600 500 400 300 200 100

13 Svampesygdomme

14 Knoldbægersvamp

15 Knoldbæger tv., gråskimmel th.

16 Skulpesvamp

17 Svampebekæmpelse i vinterraps, 0,7 – 1,5 l Folicur blomstring
-400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 Bruttomerudbytte, kg/ha 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 Omkostninger 1,0 l Folicur Omkostning 1,0 l Folicur + 3 pct. køreskade

18 Svampesprøjtning vinterraps
I gennemsnit af 47 landsforsøg i var 30 pct. af forsøgene rentable. Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene var 340 kg/ha. 70 pct. af forsøgene var forbundet med større eller mindre udbyttetab. Omkostninger til sprøjtning svarer til 336 kg/ha.

19 Merudbytte for svampebek. i vinterraps 47 fs 1998-2005
Merudbytte, kg/ha Udbytteniveau, kg/ha

20 Behov for svampebekæmpelse i raps
Godt beslutningsgrundlag savnes. Megen nedbør op til, under og efter blomstring fremmer angreb af koldbægersvamp og gråskimmel. Varme og fugt efter blomstring fremmer skulpesvamp. Hyppig rapsdyrkning giver mere smitstof af knoldbægersvamp. Må betegnes som forsikringssprøjtning.

21 Svampebek. blomstring, 25 forsøg
800 600 400 Bruttomerudbytte kg/ha 200 1998 1999 2000 2003 -200 -400 Folicur Amistar

22 Folicur eller Amistar ? I 76 pct. af forsøgene var Folicur mest rentabel. Folicur (0,75 l/ha) anbefales derfor til svampebekæmpelse i raps. Fra 2005 indgår blandingen Folicur+Amistar i forsøgene.

23 Cantus Forventes ifølge firmaet til sæson 2006.
Normaldosering 0,5 kg/ha. Foreløbig pris for normaldosering 380 kr (1,0 l Folicur 340 kr til sammenligning). Ny virkemekanisme (boscalid). I 18 landsforsøg har Folicur og Cantus klaret sig lige godt, men små merudbytter.

24 3 forsøg vinterraps, svampesprøjtning blomstr
3 forsøg vinterraps, svampesprøjtning blomstr. Skåne 2005 (Svensk Raps AB) 600 500 400 Bruttomerudbytte, kg/ha 300 200 100 0,6 Amistar (merudbytte ) 0,5 Cantus (merudbytte ) 1,0 Juventus (merudbytte ) 0,7 Proline (merudbytte )

25 5 forsøg, svampespr. blomstring, raps (tyske BASF-forsøg)
700 70 600 60 500 50 Bruttomerudbytte, kg/ha 400 40 Pct. planter angrebet af knoldbægersvamp 300 30 200 20 100 10 Ubehandlet 1,5 l Folicur 0,5 l Cantus Bruttomerudbytte, hkg/ha Pct. planter angrebet af knoldbægersvamp

26 Cantus contra Juventus i blomstr. 2 fsg. Slesvig Holsten 2003
Behandling Udbytte og merudbytte, kg/ha Ubehandlet 4910 0,5 kg Cantus 336 1,5 l Juventus 484 Forsøg med knoldbægersvamp

27 Konklusion Cantus contra Folicur
Jævnbyrdige - indtil videre.

28 Bekæmpelsestidspunkt

29 Køreskade i vinterraps
Forholdstal for udbytte ved kørsel med en bombredde på 12 m 16 m 20 m 24 m Ingen kørsel 100 Kørsel st. 55 98 99 Kørsel st. 63 96 97 Kørsel st. 63 og 73 93 95 Kørsel før høst ( 9 landsforsøg )

30 Regneeksempel køreskade
12 meter = 2 pct. : 124 kr/ha. 24 meter= 1 pct.: 62 kr/ha. Forudsætninger: 40 hkg/ha, rapspris 155 kr/hkg.

31 0,5 kg Cantus st. 61 eller 63-65. 4 fsg. Slesvig Holsten 2003-04
Behandling Udbytte og merudbytte, kg/ha Ubehandlet 5180 0,5 kg Cantus st. 61 303 0,5 kg Cantus st 469 Forsøg med knoldbægersvamp

32 3 forsøg vårraps, Sverige 2002
600 500 400 Bruttomerudbytte kg/ha 300 200 100 Amistar st. 61 Amistar st. 65 Amistar st Angreb af knoldbæger og skulpesv. (Kilde: Växtskyddscentr. Linköping )

33 13 landsforsøg, Sportak/Folicur vinterraps 1998 - 99
800 600 400 Bruttomerudbytte, kg/ha 200 Gns. -200 -400 St. 65 St. 71

34 Konklusion bekæmpelsestidspunkt
Ved begyndende blomstring frarådes, da gevinsten ved en mindre køreskade ikke er stor nok til at opveje udbyttetabet ved for tidlig bekæmpelse. I fuld blomstring anbefales, da effekten mod knoldbægersvamp her er størst, og der opnås en god sideeffekt mod skulpesvamp.Køreskade mindre end i st. 71. Efter blomstring har bedst effekt mod skulpesvamp, men betydende angreb kan sjældent forudses.

35 Kålskimmel

36 Kålskimmel

37 Kransskimmel

38 Kransskimmel

39 Kransskimmel i raps Verticillium longisporum i korsblomstrede, anden Verticillium-art i lucerne. Sklerotier kan holde smitteevnen i jorden i år. Udbyttetab på op til pct. kan forekomme. Ingen svampemidler med effekt. P.t ingen resistente sorter. Udbredelse i DK ikke kendt, symptomer først efter blomstring og frem til modning.

40 Tysk monitering kransskimmel
Faktor Betydning for angreb (pct.) Betydning for smitstof i jorden (pct.) Rapsandel i sædskiftet: 25 pct. 33 pct. 100 145 213

41 Angreb af kransskimmel i Skåne og udbytte i hele landet
Pct. angrebne planter Udbytte, hkg/ha (Kilde: Gunilla Berg)

42 Raps og korsbl. efterafgrøder
Kun kålbrok forventes at være et evt. problem. Opformering af kålbrok er væsentlig mindre end ved en rapsafgrøde (kun opformering ved jordtemp. over 10°C). Olieræddike giver mindre opformering end sennep. Risikoen ved efterafgrøder afhængig af smittetrykket i marken i forvejen (hyppig raps, lavt Rt, dårlig afdræning fremmer angreb).

43 Kålbrok


Download ppt "Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i vinterraps Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google