Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DGCSS MUDS 11, Århus 12. - 13. oktober 2006 Sprogforandring i virkelig tid En resentation af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DGCSS MUDS 11, Århus 12. - 13. oktober 2006 Sprogforandring i virkelig tid En resentation af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske."— Præsentationens transcript:

1 DGCSS MUDS 11, Århus 12. - 13. oktober 2006 Sprogforandring i virkelig tid En resentation af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier Tore Kristiansen Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning og Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier Københavns Universitet

2 DGCSS LANCHART Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier -- DGCSS -- ”Sprogforandringscentret” The Danish National Research Foundation’s Centre for Language Change in Real Time -- ”The LANCHART Centre”

3 DGCSS Financieringsperiode(r) 1. 1. maj 2005 --- 30. april 2010 (2. 2010 --- 2015)

4 DGCSS Ledelse Direktør Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU Professor Jens Normann Jørgensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU Lektor Inge Lise Pedersen, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning, KU Lektor Tore Kristiansen, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning, KU

5 DGCSS Ansatte og tilknyttede (oktober 2006) 2 professorer 2 lektorer 1 adjunkt 1 post. doc. 6 ph.d.-studerende 2 forskningsassistenter 2 halvtids sekretærer 1 halvtids it-medarbejder Ca. 40 studentermedhjælpere

6 DGCSS Internationalt Råd Peter Auer Nikolas Coupland M.A.K. Halliday Ruqaiya Hasan Paul Kerswill William Labov Lesley Milroy Dennis Preston Helge Sandøy Gillian Sankoff Mats Thelander

7 DGCSS Adresser Vi bor (besøg os gerne!): Det nye KUA, bygning 27, 5. sal Njalsgade 136, 2300 København S Hjemmeside: www.dgcss.hum.dk

8 DGCSS Hovedformål -at gentage tidligere sociolingvistiske undersøgelser af en række danske ‘sprogsamfund’ -for at teste om de forudsigelser om sprogændringer der blev udledet (eller kunne være blevet udledet) af den aldersrelaterede variation (= ændringer i ‘apparent time’), har fundet sted i virkelig tid -og (forsøge at) forstå og forklare hvordan og hvorfor Danmark i det 20. århundrede ændredes fra et mangfoldigt dialektsamfund til et stærkt ensartet standardsprogssamfund

9 DGCSS 3 slags data fra hvert ’sprogsamfund’ Sprogbrug Sprogholdninger ’Sprogsamfundets’ sociale historie --> forskellige typer

10 DGCSS ’sprogsamfund’ Jylland: Vinderup (Holstebro) Odder (Århus) Fyn: Vissenbjerg (Odense) Sjælland: Næstved Køge København

11 DGCSS Panelstudier og trendstudier I alle vores ‘sprogsamfund’… søger vi at finde og ‘genbruge’ så mange som muligt af de tidligere informanter indsamler vi data fra nye informanter (brug og holdninger) -- med det formål at skabe et sammenlignings- grundlag for fremtidige undersøgelser af forandringer i dansk sprog og sprogsamfund

12 DGCSS Analyser I: Sprogbrug Sociofonetiske analyser (impressionistiske og akustiske) geografisk og social distribution, ændringer i virkelig tid Grammatiske analyser geografisk og social distribution, ændringer i virkelig tid Semantiske analyser ??

13 DGCSS Analyser II: Sprogholdninger - Sammenligninger af bevidste og underbevidste holdninger - Sammenligninger af kvantitative og kvalitative holdningsdata geografisk og social distribution, ændringer i virkelig tid

14 DGCSS Analyser III: Integrerende Sammenligninger af holdninger og brug

15 DGCSS Analyser IV: individ - gruppe - samfund Materialet vil tillade analyser og sammenligninger af ’enheder’ på mange niveauer: - mikro:individer - meso:sociale grupperinger - makro:’sprogsamfund’

16 DGCSS Forklaringer I: Objektive sociale processer De historiske forklaringer af sprogbrugs- forandringerne i det 20. århundredes DK vil fokusere på… - urbanisering - socialisering - internationalisering

17 Teoretisk antagelse / hypotese: På grundlag af sprogholdningsundersøgelserne vil vi kunne forudsige ændringer i sprogbrugen og dermed forklare disse ændringer, hvis de indtræffer, som et resultat af subjektive faktorer DGCSS Forklaringer II: Subjektive processer


Download ppt "DGCSS MUDS 11, Århus 12. - 13. oktober 2006 Sprogforandring i virkelig tid En resentation af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google