Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til forældremøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til forældremøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til forældremøde
UU-ØRESUND (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UU-Øresund dækker kommunerne Fredensborg og Helsingør.  Vi vejleder fra 7. skoleår og til den unge fylder 25 år

2 Mål for vejledning om valg af uddannelse og erhverv
(Uddrag) § 1. Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende.

3 UEA-undervisning Der undervises i uddannelses-, erhvervs og
arbejdsmarkedsorientering på 6. –9 klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det personlige valg Uddannelse og erhverv Arbejdsmarkedet Undervisningen tilrettelægges, så eleverne inddrages mest muligt, og de er aktive. Eleverne skal bl.a. blive gode til at søge information på nettet om job og uddannelse.

4 Vejledning Valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse Uddannelsesbog Samtaler
Præsentationskurser Erhvervspraktik Udskolingsdage Virksomhedsbesøg og gæstelærere Uddannelsesplan

5 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (uddrag)
§ 9. For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal ansøgeren : 1) have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, 3) have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler herom. 4) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk), herunder have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis faget udtrækkes. 5. Være erklæret uddannelsesparat.

6 Forældrenes rolle Forældre har stor indflydelse på den unges valg af
uddannelse Derfor er det vigtigt, at forældrene: Forventer, at den unge tager en uddannelse Kender til de forskellige uddannelser Taler med den unge om valget Kommer til møderne om valg af uddannelse Støtter og hjælper den unge med at gennemføre en Vejlederen benytter også Forældreintra til at sende meddelelser fra UU-Øresund på.

7

8 U-Plan i ”www.minuddannelse.net”

9 Hjemmesider www.ug.dk (Den nationale vejledningsportal)
(Uddannelsesmuligheder i Region Hovedstaden) (UU-Øresunds hjemmeside) ( ring, sms eller chat med en vejleder)

10 Det er bedre at kontakte vejlederen en gang for meget end en gang for lidt!

11 I kan altid henvende jer Gitte Rottbøll 25 31 15 60 gro@uuoresund.dk


Download ppt "Velkommen til forældremøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google