Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEF Systemarkitektur - Status og Perspektiver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEF Systemarkitektur - Status og Perspektiver"— Præsentationens transcript:

1 DEF Systemarkitektur - Status og Perspektiver
DEF Statusseminar den DEF Systemarkitektur - Status og Perspektiver Mogens Sandfær Udviklingschef, Danmarks Tekniske Videncenter Medlem, DEF Systemarkitekturgruppen

2 Biblioteker  Elektroniske biblioteker
Traditionelle biblioteker: Udvælger, indsamler information Beskriver, organiserer ... Opbevarer, tilgængeliggører ... Vejleder brugere Formidler indhold Hvad laver elektroniske biblioteker? Langt hen ad vejen det samme Men på en anden måde 1-3 klares overvejende af maskiner Mens 4-5 vokser i vigtighed Bl.a. som brugergrænsefladedesign og -test Hvordan ser det elektroniske landskab ud? Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

3 Nettet er fuldt af informationskilder, men …
Hvilke kilder er relevante for mig? Hvor finder jeg dem? Har jeg ret til at komme ind? Hvordan søger jeg i dem? Hvordan kommer jeg til den fulde tekst? Hvordan kan jeg søge på tværs af de relevante kilder? Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

4 3 grundlæggende løsningsmodeller
Indsaml alle kilder i ét system Ved hjælp af eksport/import-teknik Eller robotbaseret høstning Integrer alle kilder virtuelt Under fælles brugergrænseflade Ved hjælp af en fælles gateway Sammenkobl alle kilder Hop fra grænseflade til grænseflade Ved hjælp af online link generator Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

5 Indsamling i ét system USER - Web harvesting - Open Archives harvesting - Export-Import schemes Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

6 Virtuel integration via gateway
USER Gateway - Z39.50 parallel search - XML Query - HTML screen scraping Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

7 Sammenlinkning på kommando
USER Abstract-database Preprint-arkiv Artikel i et e-tidsskrift Biblioteks-katalog Litteratur Referencer PersonligWeb-side Tidsskrift-vejviser Dokument leverandør Link Gene- rator USER Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

8 Men der skal mere til – en fuld arkitektur
Adgangsstyring Brugerkontrol (autentificering) Rettighedskontrol (autorisation) Uafhængig af brugerens opholdssted Mulighed for alternative brugergrænseflader Centrale, Lokale, Personlige Sømløs integration af lokale og centrale Kilder og services Åben, komponentbaseret arkitektur Fremtidssikret Tidssvarende -> økonomisk Klar til integration med universitetssystemer m.v.   DEFs 3-lags arkitektur Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

9 Tynd portal (brugergrænseflade + single sign-on)
3 lags arkitekturen Web browser 1 HTTP+XML HTTP+HTML Tynd portal (brugergrænseflade + single sign-on) 2 Fælles-tjeneste uden bruger grænseflade Autori-sation Autenti- ficering Z39 http ? ldap http Data base 3 Data base Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

10 De første fællestjenester på vej mod udbud
Web browser 1 HTTP+HTML Tynd portal (brugergrænseflade + single sign-on) 2 HTTP+XML Bog-tjenester Tidsskrift-tjenester Internet-ressource-tjenester Autenti- ficering Autori-sation 3 Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

11 Centralt og lokalt i samarbejde
Web browser Lokal Portal Central Portal Lokal tjeneste Lokal tjeneste Fællestjeneste Fællestjeneste Fællestjeneste Fællestjeneste Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Data base Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

12 Integration med andre initiativer
Tynd portal / Brugergrænseflade Tynd portal / Brugergrænseflade Tynd portal / Brugergrænseflade Tynd portal / Brugergrænseflade DEF DVUNI Sikkerhed: Autenti ficering Autori- sation Bøger Søgning og online bestilling (~DEF katalog) Tids- Skrifter Søgning, online adgang og/eller bestilling Internet Ressourcer Søgning og online adgang (~DEF portaler) Biblioteks-vejviser DVUni Uddannel-sesbørs Katalog og søgemaskine Værktøjs-kasse Møderum Kalender mm Kvik-skranke Studie- og Eksamens-administration Møde-stedet Match-maker DEF Etc. Etc. Etc. Bib Kat Bib Kat For-lag Por-tal Univer-siteter UVM Tekniske skoler Seminarier Bib Kat For-lag For-lag Por-tal Bib Kat Por-tal Bib Kat For-lag Bib Kat For-lag Por-tal For-lag Por-tal Por-tal Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

13 Andre brugergrænseflader
Der er behov for mange forskellige brugergrænseflader til de mange forskellige Institutioner (lokale – centrale) Faglige miljøer (også på tværs af institutioner) Uddannelsesniveauer (rus -> seniorforsker) Det skal derfor være let at etablere en brugergrænseflade – en portal Derfor konceptet ”den tynde portal”, der vil gøre det muligt at etablere egne grænseflader i Universitetsbiblioteker Uddannelses- og forskningscentre Fakulteter, Brugerdrevne DEF-projekter Virtuelle universitetsprojekter, etc. Et par eksempler  Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

14 Andre brugerflader: Samsøgnings-prototypen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

15 Andre brugerflader: Samsøgnings-prototypen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

16 Andre brugerflader: Samsøgnings-prototypen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

17 Andre brugerflader: Samsøgnings-prototypen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

18 Andre brugerflader: Integration i undervisningen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

19 Andre brugerflader: Integration i undervisningen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

20 Andre brugerflader: Integration i undervisningen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

21 Andre brugerflader: Integration i undervisningen
Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

22 Adgangsstyring - perspektiver
Der arbejdes nu på at etablere en enkel men fremadrettet løsning for adgangs-styring Fokus på adgangen til digitale ressourcer Uafhængig af brugernes fysiske placering Baserer sig på eksisterende brugerdatabaser i biblioteker og universiteter Åben og modulær Kan senere udbygges til at håndtere adgangen til fysiske ressourcer I samspil med den øvrige arkitektur, kunne det komme til at se sådan ud  Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar

23 Adgangsstyring – eksempel – e-tidsskrifter
Web browser HTTP HTML Z HTTP LDAP HTTP XML LDAP Bruger DB Data base For lag DEF Autentificering Kontrol af login Returnering af brugerkategorier Samt spærreinfo Autorisationstabeller DEF Autorisation Opslag på brugers kategori(er) Returnering af rettigheder på det ønskede område Brugergrænseflade Autentificering Autorisation Enkeltvis adgang Integreret adgang Lokal Gateway Samsøgning af forlag og baser Med harmonisering af grænsefladerne Lokal web proxy Enkeltvis adgang til forlag og databaser Med de originale grænseflader Mogens Sandfær Systemarkitektur DEF Statusseminar


Download ppt "DEF Systemarkitektur - Status og Perspektiver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google