Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DKABM som grundlag for en samlet og konsistent adgang til den arkivalske kulturarv ODA 13/11 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DKABM som grundlag for en samlet og konsistent adgang til den arkivalske kulturarv ODA 13/11 2014."— Præsentationens transcript:

1 DKABM som grundlag for en samlet og konsistent adgang til den arkivalske kulturarv ODA 13/11 2014

2 ABM Det store ABM potentiale –Samsøgning, brugeren i centrum - hele vejen rundt: fra indsamling til formidling De store forhindringer –forskellige kulturer, egne systemer, datatab, ny kontekst

3 NOKS Databasen –Udtræksdatabase Konvertering fælles format og struktur –Fuld emneordsliste med udgangspunkt i den oprindelige struktur Ældreforsorg Aldersrente Alderdomsforsorg Museum Arkiv Bibliotek

4 NOKS Projektets begrænsninger –mgl. opdatering –delvise udtræk –inkonsistens –ingen nationale data –ingen nyudvikling –ingen brugertilretning...

5 NOKS Anbefalinger –Fritekst søgning –Struktureret søgning –Ingen begrænsning i emner og materialer –Genbrug af data –Stort behov for standarder –ABM-arbejdsgruppen

6 ARBIMUS –fra projekt til drift –foreningsdannelse –2 regioner, Nordjylland og Vejle/Kolding/Fredericia –300.000 poster –ca. 20 institutioner –et system, der opdateres og udvikles –justeringer i forhold til ABM-arbejdsgruppens udmeldinger –koncentreret emneordliste –søgning på tværs af regionerne

7 ARBIMUS Plusser og minusser – + opdatérbar – + eksportérbar – + søgninger på tværs giver ny viden – + Den er meget populær – - inkonsekvente søgninger – - sammenhængstab – - delmængder

8 ABM arbejdsgruppen Arbejdsgruppens første rapport fra 2003 indeholder forslag til rammer for standardisering af: ·Dataindhold Her anbefales Dublin Core (DC) ·Dataformater Her anbefales XML som udvekslingsformat ·Datatransport Her anbefales Z.39.50, SRW og OAI-PMH ·Fælles præsentation (herunder selektion og emnesøgning) Her fremlagdes overvejelser om en struktureret liste over emneord

9 ABM Arbejdsgruppen Rapporten inkluderede også udkast til mapning mellem de sektorspecifikke databasers format til Dublin Cores 15 metadata-elementer: Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights.

10 DANPA Danmarks Nationale Privatarkivdatabase –Privatarkivdata fra arkiver, biblioteker og museer –DK ABM –Nationalt niveau: SA/DAISY SLA/ARKIBAS ODA/ARKIBAS KUAS/REGIN KB ABA Københavns Stadsarkiv Frihedsmuseet

11 DANPA Problematik – eksempler I – relaterer til arkivskaber og er den der importeres. Det betyder, at der ikke kan søges år Fra- Til. relaterer til materialet og er den, der skal bruges i tidsinterval-søgning. skal derfor vises i stedet for – dog skal vises, hvis ikke findes – kun aktuel i nogle tilfælde/uens billede

12 DANPA Problematik – eksempler II –For Arkibas 3 vil titel og arkivskaber altid være ens (arkivbetegnelse), for Arkibas 4 findes der to forskellige felter i det oprindelige datasæt. Arkivskaber skal tilføjes A3 og A4 skemaer. – skal altid stå som overskrift. skal stå i skemaet som arkivskaber. –I Regin er arkivskaber = museet.

13 ABM Arbejdsgruppen Store projekter og planer Tema søgning – idrætshistorie Protokolsøgning i eksisterende databaser: Arkibas, Daisy, Museernes Samlinger, Bibliotek.dk…. National enighed om en fælles ”overligger” – lig en fælles standard man søge ind til på tværs af alle systemer. Det er længe siden, at vi har holdt et møde…

14 ABM Samsøgning Brugerne –+ overkommer forskellige strukturer, materialetyper, placering –een indgang med mulighed for at gå videre til fagsystem Kulturinstitutionerne –+ flere brugere –+ udnyttelse af potentialer – - mistede sammenhænge – - uklare profiler

15 Fremtiden Perspektiver –Standarder, standarder og standarder –Central strukturel forankring –Fælles nationale indmeldinger –Koordinering af internationale relationer


Download ppt "DKABM som grundlag for en samlet og konsistent adgang til den arkivalske kulturarv ODA 13/11 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google