Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

©FDLF 1 Hvordan arbejdes med CID.xls? - især Combination1 Plenum 4.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "©FDLF 1 Hvordan arbejdes med CID.xls? - især Combination1 Plenum 4."— Præsentationens transcript:

1 ©FDLF 1 Hvordan arbejdes med CID.xls? - især Combination1 Plenum 4

2 ©FDLF 2 Combination 1 Stoffer – Råvarer sammenhæng Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes C1 D1 D2 3468-63-1 107-98-2 1589-47-5 25214-39-5 100,0 39,9 60,1 50,1 Raw material code CAS-no Weight % Råvare 1 Råvare 2 Råvare 3 …

3 ©FDLF 3 CAS-no CAS-nummeret er den primære NØGLE til senere at genfinde stoffet på eksterne lister. Skal ALTID udfyldes – hvis kendt Hvis CAS-no ikke eksisterer kan index-no fra LOFS indsættes Hvis stoffet ikke er på LOFS kan et opfundet CAS-no anvendes (DK98000; P1234-23) – ellers evt blank. Visse CMR-stoffer findes På LOFS listen – men har ikke noget CAS-no!

4 ©FDLF 4 Combination 1 Stoffer – Råvarer sammenhæng Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes C1 D1 D2 3468-63-1 107-98-2 1589-47-5 25214-39-5 100,0 39,9 60,1 50,1 Raw material code CAS-no Weight % Råvare 1 Råvare 2 Råvare 3 …

5 ©FDLF 5 Makro-tildelinger i CID.xls CRTL I:Data IN from LOFS CRTL O:Data OUT of file CRTL U:Update of formulas in sheet CRTL T:Consistency Testing Gælder for de markerede felter

6 ©FDLF 6 Kolonne overskrifter (dansk / engelsk) Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) CAS-no CAS-no Check Weight % Check Sum LOFS data? Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Classification Index no Stofnavn (Substance name) Klassificeret (Class.) ? Defineret (Def.) ?

7 ©FDLF 7 Definerede stoffer Ukendte stoffer Definerede*) stoffer *) definerede stoffer har enten et CAS-no eller er klassificerede Klassificerede stoffer Problematiske stoffer Conc < Conc13 Conc < Aut. Conc.

8 ©FDLF 8 Eksempel 1: Stof på LOFS Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) S2 CAS-no 8052-41-3 CAS-no Check SAND Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? SAND Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Carc.Cat. 2; R45; Xn; R65 Classification Index no 649-345-00-4 Stofnavn (Substance name) White Spirit Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND  (enter) CTRL I

9 ©FDLF 9 Eksempel 1: Stof på LOFS Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) S2 CAS-no 8052-41-3 CAS-no Check SAND Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? SAND Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Carc.Cat. 2; R45; Xn; R65 Classification Index no 649-345-00-4 Stofnavn (Substance name) White Spirit Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND Med ændrede LOFS data FALSK CTRL O Carc.Cat. 2; R45; Xn; R48/20; R65 FALSK

10 ©FDLF 10 Eksempel 1: Stof på LOFS Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) S2 CAS-no 8052-41-3 CAS-no Check SAND Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? SAND Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Carc.Cat. 2; R45; Xn; R65 Classification Index no 649-345-00-4 Stofnavn (Substance name) White Spirit Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND Med ændrede LOFS data SAND Terpentin

11 ©FDLF 11 Eksempel 2: Polymer Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) B3 CAS-no P107-90 CAS-no Check FALSK Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? FALSK Index no Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Classification Stofnavn (Substance name) BA-polymer Klassificeret (Class.) ? FALSK Defineret (Def.) ? FALSK  (enter) CTRL I

12 ©FDLF 12 Eksempel 3: Selvklassificeret stof Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) A3 CAS-no 126-86-3 CAS-no Check SAND LOFS data? FALSK Index no Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Classification Xi; R36 Stofnavn (Substance name) 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol Weight % 5,4 Check Sum 5,4 Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND  (enter) CTRL I

13 ©FDLF 13 Eksempel 4: Stof uden CAS-no - men på LOFS Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) P2 CAS-no CAS-no Check FALSK Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? SAND Stofnavn (Substance name) Bly alkyler Classification Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62 T+; R26/27/28; R33; N; R50-53 Koncentrationsgrænser - Flere detaljer senere Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND Index no 082-002-00-1  (enter) CTRL I

14 ©FDLF 14 Koncentrationsgrænser - detajler Conc13 Brugen af alle klassificerede stoffer i koncentrationer større end “conc13” skal medtages i sikkerhedsvurderingen for stoffet ( = udvidet SDS)

15 ©FDLF 15 Kommunikation Agenturet Kemisk Sikkerhedsvurdering (CSA) dokumenteres i: Kemisk Sikkerhedsrapport (CSR) Ekstrakt DU virksomhed SDS (1-16) Annex 1 Eksponeringsscena- rie for identificeret anvendelse Sikkerheds Datablad (SDS) kommunikeres i forsyningskæden hvis Stoffet indgår i en koncentration større end “Conc13”

16 ©FDLF 16 Conc 13 Jf. Art. 13 skal der skal udarbejdes CSR for stoffer, der indgår i produkter i koncentrationer større end den mindste værdi af: bagatelgrænsen klassificeringsgrænsen (jf. LOFS) regnereglerne fra præparat direktivet C&L Inventory klassificeringsgrænser 0,1 for PBT-stoffer CONC13 = MINIMUM Klassificeringsgrænsen -Sundhed -Miljø Bagatelgrænsen -Sundhed -Miljø

17 ©FDLF 17 Conc13 Hvis et stof indgår i en råvare/produkt i en koncentration > conc13  Stoffets sikkerhedsvurdering skal inkludere anvendelsen som: -Råvare i produktion -Kundens brug *) Følgende er ikke medtaget i denne definition: -Regnereglerne fra Præparatdirektivet er ikke medtaget (antages altid at være større) -C&L klassificeringsgrænserne (er først gældende fra REACH opstart) -PBT-stoffer (de fleste PBT-stoffer er ikke på LOFS)

18 ©FDLF 18 Koncentrationsgrænser - detajler Conc.class.health Klassificering Conc.class. health - sundhed Conc.class. env. - miljø Conc.class.env Conc.thres.health Conc.thres.env. Bagatel Conc.thres. health - sundhed Conc.thres. env. - miljø Conc13 - den laveste af de fire nævnte værdier

19 ©FDLF 19 Koncentrationsgrænser - detajler Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Bagatelgrænser Conc.thres. health: Tx, T = 0,1 wt% C, Xn, Xi = 1 wt% Conc.thres. env.: N = 0,1 wt% R52/53 = 1 wt%

20 ©FDLF 20 Koncentrationsgrænser - detajler Conc.thres.health Conc13 Conc.thres.env. Conc.class.health Klassificering: Conc.class. health: Individuelle klassificeringsgrænser for sundhedsfare jvf. LOFS Conc.class. env Conc.class. env.: Individuelle klassificeringsgrænser for miljøfare jvf. LOFS De generelle klassificeringsgrænser for sundhed og miljøfare er altid større end den tilsvarende bagatelgrænse

21 ©FDLF 21 Koncentrationsgrænser - detajler Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Conc13: Den laveste af de fire nævnte værdier Brugen af alle klassificerede stoffer i koncentrationer større end “conc13” skal medtages i sikkerhedsvurderingen for stoffet ( = udvidet SDS) (Ref.: Artikel 13)

22 ©FDLF 22 Klassificering: Xn; R20/22 Koncentrationsgrænser – eksempel Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Råvare A1 CAS-no: 68876-86-8 1 1 Bagatelgrænser: Tx, T = 0,1 wt% C, Xn, Xi = 1 wt% N = 0,1 wt% R52/53 = 1 wt%

23 ©FDLF 23 Koncentrationsgrænser - eksempel Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Klassificering: Xn; R22-41 Råvare A2 Fatty alcohol, ethox. 1 1 Bagatelgrænser: Tx, T = 0,1 wt% C, Xn, Xi = 1 wt% N = 0,1 wt% R52/53 = 1 wt%

24 ©FDLF 24 Koncentrationsgrænser - eksempel Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Klassificering: Xn; R22; N; R51/53 Råvare A2 Secondary fatty alcohol, ethox. 1 0,1 Bagatelgrænser: Tx, T = 0,1 wt% C, Xn, Xi = 1 wt% N = 0,1 wt% R52/53 = 1 wt%

25 ©FDLF 25 Koncentrationsgrænser - eksempel Conc.class. health Conc.class. env Conc.thres. health Conc13 Conc.thres. env. Klassificering: Xi; R36; R52/53 Råvare A3 CAS-no: 126-86-3 1 1 1 Bagatelgrænser: Tx, T = 0,1 wt% C, Xn, Xi = 1 wt% N = 0,1 wt% R52/53 = 1 wt%

26 ©FDLF 26 Eksempel 1: Stof på LOFS Valgfri Skal udfyldes Udfyldes af program Specialudfyldes Råvare kode (Raw material code) S2 CAS-no 8052-41-3 CAS-no Check SAND Weight % 5,4 Check Sum 5,4 LOFS data? SAND Koncentrationsgrænser Carc.Cat. 2; R45; Xn; R65 Classification Index no 649-345-00-4 Stofnavn (Substance name) White Spirit Klassificeret (Class.) ? SAND Defineret (Def.) ? SAND Med ændrede LOFS data FALSK CTRL O Carc.Cat. 2; R45; Xn; R48/20; R65 FALSK Conc.class. health: 0,1 Conc.thres. health: 0,1 Conc13: 0,1 Conc.thres. health: 0,1 Conc13: 0,1

27 ©FDLF 27 Basis for RTM-statistik 1/2 Ukendte stoffer Definerede*) stoffer *) definerede stoffer har enten et CAS-no eller er klassificerede Klassificerede stoffer Problematiske stoffer Conc < Conc13 Conc < Aut. Conc.

28 ©FDLF 28 Alle stoffer skal registreres –og kan potentielt dermed ændre kategori Brugen af alle klassificerede stoffer i koncentrationer større end “conc13” skal medtages i sikkerhedsvurderingen for stoffet. –Dvs struktureret dialog om anvendelse med leverandøren –Udvidet SDS modtages for råvaren –Udvidet SDS udarbejdes for produktet På sigt vil problematiske stoffer kun kunne anvendes over aut. grænsen, hvis de er autoriseret/godkendt til det brug Basis for RTM-statistik 2/2


Download ppt "©FDLF 1 Hvordan arbejdes med CID.xls? - især Combination1 Plenum 4."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google