Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAF Forside Blå Designen for Videncentre og ressourceenheder, med farvetema KONCERN, er forvalgt De 3 andre afdelinger: Læring, Ledelse & Socialt arbejde:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAF Forside Blå Designen for Videncentre og ressourceenheder, med farvetema KONCERN, er forvalgt De 3 andre afdelinger: Læring, Ledelse & Socialt arbejde:"— Præsentationens transcript:

1 SAF Forside Blå Designen for Videncentre og ressourceenheder, med farvetema KONCERN, er forvalgt De 3 andre afdelinger: Læring, Ledelse & Socialt arbejde: Farvetema = TEACH Sundhed, Pleje og Rehabilitering: Farvetema = HEALTH Teknologi, Ernæring og Sundhed: Farvetema = TECH vælges under Design / Farver. Klik på det farvetema du skal bruge i præsentationen Rektorlayouten nås her: Højerklik på sliden, vælg Layout / Metropol Basis / Title slide Basis Blå eller Title slide Basis Grå På den efterfølgende tekstside vælges farve tema under Design / Farver / REKTOR Infomøde den 2. februar 2010 Side 1 2. februar 2010

2 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 2 MÅL Øget STÅ på grund- Uddannelse Øge administrationsuddannelsernes synlighed og attraktionsværdi Socialrådgiveruddannelsen og PBOA'en skal tiltrække studerende, der ellers ikke havde søgt MVU Kobling mellem udviklingsprojekt og bachelorprojekt Målrettet arbejde med studiemiljøet Undersøge hvor i studieforløbet, der sker frafald på socialrådgiveruddannelserne Udlægning af uddannelse Nye praktikpladser Tværprofessionelle praktiksamarbejder om faste praktikpladser i udlandet 2. februar 2010

3 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 3 MÅL Kvalitet i uddannelserne - grund- uddannelse Arbejde med fokusområder i forhold til fastholdelse af aftagertilfredshed Ny studieordning og I&I-uddannelsens profil Hvilke kompetencer bør en nyuddannet social- rådgiver have for at kunne bestride et job på børne/familie-området? Udarbejdelse af bekendtgørelse og studie- ordninger jf. anbefalinger fra Børner udvalget Socialrådgiveruddannelserne skal tiltrække uden- landske studerende fra EU og uden for EU Øget brug af Erasmus, både for studerende & medarb. Udvikling af den professionelle samtale Tværprofessionel studiekreds Forberede uddannelserne til akkreditering Opbygge en aktiv brug af alumnenetværk 2. februar 2010

4 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 4 MÅL Kvalitet i uddannelserne - Generelt Øge administrationsuddannelsernes synlighed og attraktionsværdi Udviklingsstrategi rettet mod adjunkter, team og timelærere 2. februar 2010

5 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 5 MÅL Kvalitet i uddannelserne - evu Vækst på beskæftigelsesindsatsen på evu-området Øget salg af evu og konsulentydelser SEVU samles fysisk og ledelsesmæssigt primo ´10 – konsolidering og udvikling Diplomuddannelserne er tilpasset den nye diplomstruktur med maksimal udnyttelse af tværfaglige muligheder i Metropol Øge administrationsuddannelsernes synlighed og attraktionsværdi Fastholde og videreudvikle mål for kvalitet i uddannelserne og udbygge dialog med aftagerorganisationer 2. februar 2010

6 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 6 MÅL Øget Udvikling og Forskning Styrke videnscirkulationen mellem praksis, uddannelse, forskning indenfor området "udsathed/hjemløshed” Kvalificering af SAF administration - mere tid til udvikling mindre tid til administration. Udsatte grupper og arbejdsmarkedet Producere undervisningsmateriale til beskæftigelsesområdet – evt. i form af en bog - på grunduddannelse og evu 2. februar 2010

7 SAF Tekstside med 2 spaltet bullettekst Niveauer ændres med "forøge / mindske listeniveau” For indsættelse af graf eller anden grafik klik behørig ikon Metropoldesign i grafer vælges efter klik på grafikon / Templates / Metropol Søjlediagram eller Lagkagediagram Side 7 MÅL Intern fusion og udmøntning af synergier SEVU/DFH og SEVU/DSH samles fysisk og ledelsesmæssigt primo ’10 – Konsolidering og udvikling Samarbejde og inspirere hinanden i team organisation og team adm. og skat 2. februar 2010


Download ppt "SAF Forside Blå Designen for Videncentre og ressourceenheder, med farvetema KONCERN, er forvalgt De 3 andre afdelinger: Læring, Ledelse & Socialt arbejde:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google