Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om scoping og udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om scoping og udvikling"— Præsentationens transcript:

1 Om scoping og udvikling
”…i en eller anden e-learningvirksomhed”

2 Agenda Introduktion Præsentation af en eller anden e-learningvirksomhed: Tidsestimering Prissætning Projektstyringsværktøjer Præsentation af opgave

3 Præsentation af en eller anden e-learningvirksomhed:
Forretningsområder: (Elektronisk eller mix af) uddannelse, undervisning, træning, info-formidling Medarbejderintro/ info, IT-kurser, proces- og adfærdstræning, produktinfo/træning/info Konsulentydelser til rådgivning, analyser, implementering, opfølgning, kursusvirksomhed Kundekreds ”B2B” – større virksomheder og organisationer – private og offentlige – lokalt og globalt Ansatte Projektledere Producerende og designere (multimedie) …supporteret af teknikere, pædagoger og administration Projektkultur HOME

4 HOME®

5 Eksempel på tilpasning af HOME®

6 Værktøjsstyret projektforløb
Slut 2002 Start 2002 dage Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Projekt-gruppe etableres Indholds-fortegnelse skrives og kravspecifikation defineres Manuskript Produktion af lyd og billeder Status- møde i projekt-gruppen Godkendelse og test. Kunden Endelige tilrettelser Udarbejdelse af slut-produkt og leverance Godkendelse (kunden) Godkendelse af manuskript

7 Et e-learningprodukt Behovsafdækning og ambitionsniveau

8 Eks. på behovsafdækningsmetode
Målgruppe Teknologi Emne Niveau Indhold Læreproces Strategier Pædagogiske virkemidler Multimedie- virkemidler Eks. på behovsafdækningsmetode

9 Hvor skal målgruppen hen, og hvor langt kan man komme via e-læring?
Ekspert Beherske e-læring Kunne Kende Info Træning Dialog Erfaring Hvor skal målgruppen hen, og hvor langt kan man komme via e-læring?

10 Tidsestimat

11 Hvilke dele kan et kursusforløb bestå af?
Et manuskript Billeder Opgaver En selvtest Et indeks Start- og sluttest: Et antal hot-spot-spørgsmål Et antal Multiple-choice-spørgsmål Tilstedeværelsesforløb Workshop Opstart-/ opfølgningsseminar Undervisning Etc. Platform Administrationsplatform Content Managementsystem Virtual classroom

12 Vigtige faktorer ved estimering
Tidsestimat Godt at vide inden du estimerer: Produktionsmetoden og værktøjer Hvilke (kompetence)profiler er nødvendige Estimat af indholdsomfang Påkrævet hardware/software Evt. økonomisk smertegrænse ... og din DEADLINE!!!

13 Overblik over produktionsopgaver
Analyse og konceptudvikling Kvalitetskontrol/afstemning Manuskript inkl. brugertest Produktion af opgavefiler Import i værktøjer Speak i lydstudie Produktion af billeder Synkronising af lyd og billeder Test, indeks og compilation

14 Profiler – Hvem gør hvad?
Projektstyring- og ledelse: Projektleder Projektlederassistent Kunde (Beslutningstager, projektleder, kontaktperson) Salgskonsulent Andre kundeopgaver: Indholdsekspert Tekniske ressourcer Andel i produktion af forskellig art Målgruppen (analyse og test) Produktion og implementering: Manuskriptforfatter Grafiker Multimediebearbejder Testpersoner Teknisk ressource Pædagogisk ressource Eksterne ressourcer Lydstudie og speaker Evt. andre tekniske profiler, grafikere, eksperter, redaktører, oversættere, fotografer etc.

15 Tidsestimat bygger på…
Erfaring: Styringsmodel Værktøj Omfang og virkemidler Mulighed for genbrug Standardnøgletal i forhold til design og omfang Kalendertid vs. produktionstid Kontrolmulighed – tidligere estimater vs faktuelt forbrug Kunderessourcer Tidsmæssig smertegrænse Beslutningsproces Andel i deltagelse Egne ressourcer Interne og eksterne kompetencer Sammensætning af team Estimatet er et FORHANDLINGSoplæg!!!! Sund fornuft Buffer Risikoanalyse

16 Prisestimat

17 Prisestimering starter i salgsfasen og beregnes primært ud fra…
…smertegrænse …tid til rådighed …kundeandel i produktionen …eksterne ressourcer Evt. reversed engineering!!!

18 Estimat  Tilbud  Ordre
Estimat = forhandling Tilbud = forventningsafstemning Ordre = projektopstart

19 Aftale om tillæg til tilbud VIGTIGT!!!
Tilbud skal indeholde Generel projektbeskrivelse – detaljeret projektbeskrivelse i bilag – Nice to have: demo Godkendelses- og afleveringsdatoer - projektplan i bilag Beskrivelse af leverandørens andel, rolle og ansvar Beskrivelse af kundens andel, rolle og ansvar Pris(er) Betalingsaftale Jura: Force majeure, licensbetingelser, konfliktinstans, opsigelsesregler etc. Aftale om tillæg til tilbud VIGTIGT!!!

20 Aftale om tillæg til tilbud VIGTIGT!!!
Betalingsmodeller Milepælsaftaler fx 1/3 – 1/3 – 1/3 Godkendelsesaftaler – afhængigt af antallet af godkendelsessteps i projektet Betaling pr. udført opgave i projektet Betaling pr. time Betaling pr. licens/pr. klik Aftale om tillæg til tilbud VIGTIGT!!!

21 Estimatet er et FORHANDLINGSoplæg!!!!
Prisen bygger på… Erfaring: Styringsmodel Værktøj Omfang og virkemidler Mulighed for genbrug Standardnøgletal i forhold til design og omfang Kontrolmulighed – tidligere estimater vs faktuelt forbrug Kalendertid vs. produktionstid Kunderessourcer Økonomisk smertegrænse Andel i deltagelse Egne ressourcer Interne og eksterne kompetencer Sund fornuft Buffer Risikoanalyse Estimatet er et FORHANDLINGSoplæg!!!!

22 Projektstyringsværktøjer

23 MS Project

24 MS Excel

25 MS Outlook

26 Værktøjsstyret projekter

27 Udvælgelseskriterier ved valg af værktøjer
Projektkultur og styringsmodel – leverandørens/kundens Projektets omfang – indhold og tid Projektlederens (teamets) kendskab til værktøjer Krav til integration med andre systemer (fx ved kommunikationsopgaver delt/ikke delt) Økonomi andet…?

28 Processen fra start til slut!

29 Processen fra start til slut

30 Opgave!

31 Opgave Skitser følgende punkter så realistisk som muligt:
Hvilke elementer indeholder konceptet? Hvilke opgaver kaster dette af sig? Hvilke (kompetence)profiler får i brug for i projektteamet (delt op i interne/eksterne)? Hvilke informationer/faktorer vil i bygge tids- og prisestimater og valg af projektstyringsværktøj på?


Download ppt "Om scoping og udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google