Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I skyggen af Amanda? Er noget gået galt? Og i så fald hvad?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I skyggen af Amanda? Er noget gået galt? Og i så fald hvad?"— Præsentationens transcript:

1 I skyggen af Amanda? Er noget gået galt? Og i så fald hvad?

2 I skyggen af Amanda? Mit udgangspunkt er historisk. Hvad er gået godt. Hvad er gået skidt. Kunne vi have gjort det anderledes?

3 I skyggen af Amanda?  Udgangspunktet: SR-regeringen o. år 2000 SR-regeringen o. år 2000 Krav om indførelse af dele af EPJ Krav om indførelse af dele af EPJ Krav om overholdelse af Sundhedsstyrelsens standard (G-EPJ) Krav om overholdelse af Sundhedsstyrelsens standard (G-EPJ) Løs styring med nøglerolle til ARF Løs styring med nøglerolle til ARF

4 I skyggen af Amanda?  Amterne har haft forskellige mål/strategier. 2 eksempler: 2 eksempler: Århus Amt (1998-)Århus Amt (1998-) Nordjyllands Amt (1999-)Nordjyllands Amt (1999-)

5 I skyggen af Amanda?  Eksempel: Århus Amt meget ambitiøst udviklingsprojekt meget ambitiøst udviklingsprojekt lave sin egen optimale løsning lave sin egen optimale løsning valg af ’ukendt’ firma som udvikler valg af ’ukendt’ firma som udvikler skal ses ift. amtets ambitioner o. 1998 skal ses ift. amtets ambitioner o. 1998

6 I skyggen af Amanda?  Eksempel: Nordjyllands Amt 3-trins model 3-trins model infrastrukturinfrastruktur højnelse af vidensniveau – forsøg med EPJhøjnelse af vidensniveau – forsøg med EPJ gradvis etablering af EPJ – udbudgradvis etablering af EPJ – udbud standardprodukter standardprodukter ’kendte’ leverandører med sundhed som speciale ’kendte’ leverandører med sundhed som speciale

7 I skyggen af Amanda?  Mange interessenter  Interessentanalyse (i rockerversion)

8 I skyggen af Amanda?  Interessentanalyse: klinikere:kvalitet klinikere:kvalitet patienter:kvalitet patienter:kvalitet admin. lag:besparelser admin. lag:besparelser politikere politikere lokalt:lokale ambitionerlokalt:lokale ambitioner landsligt: sammenhæng i løsningernelandsligt: sammenhæng i løsningerne ARF:pleje amternes interesser ARF:pleje amternes interesser SST:? SST:? Medierne:sælge spalteplads/sendetid Medierne:sælge spalteplads/sendetid

9 I skyggen af Amanda?  Den elektroniske patientjournal er ikke kun en ’journal’. Det handler om arbejdsgange og ændring af disse. Hvilket kræver: tid tid penge penge vilje til forandring i klinikken vilje til forandring i klinikken holdningsbearbejdelse holdningsbearbejdelse

10 I skyggen af Amanda?  Hvad er nået siden årtusindskiftet? mange(!) gode løsninger etableret mange(!) gode løsninger etableret høj viden om EPJ høj viden om EPJ mange leverandører (arbejdspladser) mange leverandører (arbejdspladser) forskning eskaleret forskning eskaleret

11 I skyggen af Amanda?  Hvad mangler: sammenhængen på dataniveau sammenhængen på dataniveau NB: SUP og G-EPJNB: SUP og G-EPJ sammenhængen praksis – sekundær sektor sammenhængen praksis – sekundær sektor

12 I skyggen af Amanda? ”Om hundrede år er alting glemt!?” ”Om hundrede år er alting glemt!?” Hvad er sket i retrospektiv? Hvad er sket i retrospektiv? fra tanke til udviklingsfase til stabilisering

13 I skyggen af Amanda?  Vi er nu i udviklingsfasen:  Kendetegnet ved … parterne tilpasser sig situationen parterne tilpasser sig situationen Eksempler: SST, amter, leverandørerEksempler: SST, amter, leverandører enkelte vildskud (økonomi og dårlige løsninger) enkelte vildskud (økonomi og dårlige løsninger)

14 I skyggen af Amanda? Frygten er at et regeringsindgreb vil bombe os tilbage til 90’ernes stilstand! Stabiliseringen skal indebære, at de positive takter bevares – ikke kvæstes!

15 I skyggen af Amanda?  Udgangspunktet o. år 2000 var … 1 dominerende leverandører (+ nogle små) 1 dominerende leverandører (+ nogle små) ingen standarder ingen standarder små IT-afdelinger på sygehusene små IT-afdelinger på sygehusene få IT-løsninger i klinikken få IT-løsninger i klinikken ringe viden om EPJ i klinikken ringe viden om EPJ i klinikken

16 I skyggen af Amanda?  At starte med en centralt funderet løsning dengang ville med al sandsynlighed være endt i fiasko. Jævnfør AMANDA- skandalen i 90’erne.  I stedet er siden via decentraliseringen sket en kraftig ’modning’ af interessenterne omkring EPJ’en.

17 I skyggen af Amanda?  Hvad var AMANDA: løsning til AF lavet i 90’erne løsning til AF lavet i 90’erne udgangspunktet var en central løsning: udgangspunktet var en central løsning: umodne brugere (uden indflydelse)umodne brugere (uden indflydelse) top-down fastsættelse af IT-baserede arbejdsgangetop-down fastsættelse af IT-baserede arbejdsgange umoden teknologi (som blev forældet undervejs)umoden teknologi (som blev forældet undervejs) den dominerende leverandør fik opgavenden dominerende leverandør fik opgaven resultatet blev en økonomisk og organisatorisk skandale resultatet blev en økonomisk og organisatorisk skandale

18 I skyggen af Amanda? Vi befinder os ikke i ’skyggen af Amanda’ af Amanda’men I lyset efter Amanda!! I lyset efter Amanda!!


Download ppt "I skyggen af Amanda? Er noget gået galt? Og i så fald hvad?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google