Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014"— Præsentationens transcript:

1 Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014
Ny anstalt i Nuuk Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014

2 Forhåndsorientering/-dialog med markedet
Anlægsenheden Forhåndsorientering/-dialog med markedet Udbudsbekendtgørelse kommer snart Orientere om projektet Formål med dialog Afsøge mulighederne for evt. at tilpasse udbudsprojektet bedst muligt til markedsforholdene Evt. justere konkrete byggetekniske og logistiske vilkår Afklare om planlagte entrepriseform er hensigtsmæssig Ny anstalt i Nuuk

3 Dagsorden Velkomst og præsentation
Anlægsenheden Dagsorden Velkomst og præsentation Introduktion til projektet, herunder orientering om mål og mission Orientering om den overordnede tidsplan Overordnet funktionel og teknisk orientering om projektet – gerne drøftelse undervejs Kaffepause Orientering om overordnede vilkår i relation til EU-direktiv og grønlandsk næringsdrift Oplæg til entrepriseform – gerne drøftelse undervejs Spørgsmål Afrunding og introduktion til evt. individuelle dialogmøder d. 21. august. Ny anstalt i Nuuk

4 Introduktion til projektet
Anlægsenheden Introduktion til projektet Ny anstalt i Nuuk

5 Historik Grønlands oprindelige retssystem Unikt
Anlægsenheden Historik Grønlands oprindelige retssystem Unikt Bygger på resocialisering, ikke straf Kun åbne anstalter i Grønland Beskæftigelse uden for anstalten De farligste til ”psykiatrisk ledet anstalt i Danmark” (Anstalten ved Herstedvester) Ny anstalt i Nuuk

6 Historik Den grønlandske retsvæsenskommission
Anlægsenheden Historik Den grønlandske retsvæsenskommission Nedsat i 1994 af den danske regering og det grønlandske hjemmestyre Fælles projekt med grundlæggende nyvurdering af det grønlandske retssystem Betænkning angiver de overordnede rammer for anstalten Ny kriminallov og retsplejelov for Grønland Forudsætter etablering af lukkede pladser og halvlukket regi Forudsætter faciliteter til beskæftigelse, fritidsaktiviteter, selvforplejning, besøg mv. Trådte i kraft den 1. januar 2010 Ny anstalt i Nuuk

7 Anlægsenheden Fakta om projektet Der er afsat ca. 350 mio. kr. til byggeriet alt inkl. på finansloven for 2010 Budget til entrepriseudgifter er 255 mio. kr. Kapacitet på 76 pladser med tilhørende faciliteter Selve byggeriet vil omfatte ca m2 Arealtildeling til et område nord for byen ved lufthavnen Skal være klar til ibrugtagning ultimo 2017 Ny anstalt i Nuuk

8 Organisering af projektet
Anlægsenheden Organisering af projektet Økonomi- styregruppe Styregruppe Projektledelse Anlægsenheden Bygherrerådgiver Totalrådgiver Direktoratet for Kriminalforsorgen Det Centrale Samarbejdsudvalg Brugergrupper Entreprenører Bygningsstyrelsen Ny anstalt i Nuuk

9 Anlægsenheden Projektkonkurrence Ingen traditioner for et byggeri af denne karakter i Grønland Erfaring med arktisk byggeri Projektkonkurrence udskrevet den 19. december 2012 og deltagerne skulle aflevere deres forslag den 25. marts 2013 Bedømmelseskomité bestod af repræsentanter fra både Danmark og Grønland Møder i bedømmelseskomité foregik i Nuuk Ny anstalt i Nuuk

10 Projektkonkurrence - vinder
Anlægsenheden Projektkonkurrence - vinder Offentliggørelse af vinderforslag den 17. maj 2013 Ny anstalt i Nuuk

11 Kapacitet 6 Specialceller 2 Venteceller 3 Besøgsrum/-lejligheder
Anlægsenheden Kapacitet I alt 76 pladser 40 lukkede pladser 24 åbne pladser 12 udslusnings-pladser 6 Specialceller 2 Venteceller 3 Besøgsrum/-lejligheder Ny anstalt i Nuuk

12 Indhold Beboelsesafsnit
Anlægsenheden Indhold Beboelsesafsnit Afdelinger som hver er opdelt i mindre sektioner Mulighed for fysisk adskillelse 5 sektioner à 8 pladser i lukket afdeling (en opdelt i 2x4 pladser) 3 sektioner à 8 pladser i åben afdeling (en opdelt i 2x4 pladser) 1 sektion à 12 pladser i udslusningsafdelingen Enkeltceller med toilet og bad (i alt ca. 12 m2) Fælles opholdsrum og terrasser/altaner med adgang til frisk luft Gårdtursareal Selvforplejning/selvforvaltning Køkkener Vaskerum Specialceller Sikringscelle Observationsceller Celler til enrumsanbringelse/isolation Ny anstalt i Nuuk

13 Indhold Fællesfaciliteter Besøg (2 rum og 1 lejlighed) Beskæftigelse
Anlægsenheden Indhold Fællesfaciliteter Besøg (2 rum og 1 lejlighed) Beskæftigelse Værksteder Undervisningsrum Behandling Somatisk sundhedsafdeling Psykiatrisk/psykologisk behandling Misbrugsbehandling og programvirksomhed Fritid Kulturhus (kirke og forsamlingsrum, bibliotek, butik) Arealer til sport (gymnastiksal, fodboldbane) Visse faciliteter skal kunne benyttes af både den åbne og lukkede afdeling. Ny anstalt i Nuuk

14 Anlægsenheden Ny anstalt i Nuuk

15 Projektet (fra konkurrencen)
Anlægsenheden Projektet (fra konkurrencen) Ny anstalt i Nuuk

16 Projektet (fra konkurrencen)
Anlægsenheden Projektet (fra konkurrencen) Ny anstalt i Nuuk

17 Projektet (fra konkurrencen)
Anlægsenheden Projektet (fra konkurrencen) Ny anstalt i Nuuk

18 Projektet (fra konkurrencen)
Anlægsenheden Projektet (fra konkurrencen) Ny anstalt i Nuuk

19 Anlægsenheden Overordnet tidsplan NB: Foreløbig Ny anstalt i Nuuk

20 Foreløbig tidsplan for udbud, tilbud og udførelse
Anlægsenheden Foreløbig tidsplan for udbud, tilbud og udførelse Ny anstalt i Nuuk

21 Overordnet funktionel og teknisk orientering
Anlægsenheden Overordnet funktionel og teknisk orientering NB: Tegninger er foreløbige og kan blive ændret Ny anstalt i Nuuk

22 Situationsplan (Ikke målfast)
Anlægsenheden Situationsplan (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

23 Oversigtsplan Niveau 1, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 1, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

24 Oversigtsplan Niveau 2, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 2, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

25 Oversigtsplan Niveau 3, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 3, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

26 Oversigtsplan Niveau 4, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 4, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

27 Tagplan, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Tagplan, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

28 Oversigtsplan Niveau 2, bygn. B (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 2, bygn. B (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

29 Oversigtsplan Niveau 2, bygn. C (Ikke målfast)
Anlægsenheden Oversigtsplan Niveau 2, bygn. C (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

30 Planudsnit Niveau 1, Boenhed, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Planudsnit Niveau 1, Boenhed, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

31 Planudsnit Fundament, Boenhed bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Planudsnit Fundament, Boenhed bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

32 Planudsnit Niveau 3, Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Planudsnit Niveau 3, Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

33 Planudsnit Fundament, Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Planudsnit Fundament, Beskæftigelsesafsnit bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

34 Hovedsnit, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Hovedsnit, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

35 Hovedopstalt, bygn. A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Hovedopstalt, bygn. A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

36 Delsnit i facade bygning A (Ikke målfast)
Anlægsenheden Delsnit i facade bygning A (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

37 Stålkonstruktion for facadebæring (Ikke målfast)
Anlægsenheden Stålkonstruktion for facadebæring (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

38 Detaljer i facade (Ikke målfast)
Anlægsenheden Detaljer i facade (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

39 VVS, rør i afretningslag Principdiagram (Ikke målfast)
Anlægsenheden VVS, rør i afretningslag Principdiagram (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

40 Ventilation, føringer over loft Principdiagram (Ikke målfast)
Anlægsenheden Ventilation, føringer over loft Principdiagram (Ikke målfast) Ny anstalt i Nuuk

41 Sikring 3 forskellige sikkerhedsniveauer Lukket
Anlægsenheden Sikring 3 forskellige sikkerhedsniveauer Lukket Åbent (inkl. halvlukket regi) udslusning Ringmur omkring den lukkede del af anstalten Personfarlige forvaringsdømte Hindre undvigelse, indtrængen og indsmugling Suppleret af hegn, der også omfatter den åbne afdeling Sikkerhedszone uden for ringmuren Teknisk sikring og overvågning (detektering og TV-overvågning) Effektiv adgangskontrol (ADK, scannere), ABA og AIA Kommunikation (cellekommunikation, overfaldsalarm) Statisk sikkerhed skal understøtte dynamisk sikkerhed Ny anstalt i Nuuk

42 Orientering om overordnede vilkår
Anlægsenheden Orientering om overordnede vilkår Ny anstalt i Nuuk

43 Dansk Statsbyggesag – EU-udbud
Anlægsenheden Dansk Statsbyggesag – EU-udbud Udbudsbekendtgørelse med kort orientering om opgaven – (evt. forhåndsmeddelelse forud) To basale forudsætninger for at vinde den/de udbudte opgave(r): Evne til at løse opgaven – udvælgelseskriterium, se nedenfor Bedre (økonomisk mest fordelagtige bud) eller billigere (laveste pris) – tildelingskriterium, laveste pris vurderes foreløbig mest sandsynlig Offentligt udbud / Begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation – (Begrænset udbud er besluttet) Dokumentation for udvælgelse ved prækvalifikation, foreløbigt oplæg til udvælgelseskriterier: Erfaring med de udbudte områder Forretningsmæssig soliditet, regnskabstal Firmakapacitet, personale mm. ”Karakterbog” – nøgletal fra certificeret evalueringsbureau, (eller tilsvarende) Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Erklæring om mulighed for opnåelse af Serviceattest (eller tilsvarende) Dokumentationen skal omfatte de sidste 3 regnskabsår Udbuds- og entrepriseform behandles efterfølgende, herunder spørgsmålet om sideordnet udbud i fag-/storentrepriser og hovedentreprise Principielle projektmæssige forudsætninger, fx digitale vilkår, mængdeopgørelser …. Ny anstalt i Nuuk

44 Vilkår for grønlandsk næringsdrift
Anlægsenheden Vilkår for grønlandsk næringsdrift Betingelser for næring i Grønland er et lokalt selskab (eller filial) Selskabet skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – SE nummer Selskabet skal være registreret i Grønlands erhvervsregister – GER nummer Selskabets daglige ledelse skal være hjemmehørende med folkeregisteradresse i GL (min. ophold i 183 dage/år) Ledelse skal være myndig Selskabet må ikke være under konkurs Ny anstalt i Nuuk

45 Oplæg til udbuds- og entrepriseform
Anlægsenheden Oplæg til udbuds- og entrepriseform Ny anstalt i Nuuk

46 Entrepriseopdeling Basis, fagentrepriser Anlægsenheden
Ny anstalt i Nuuk

47 Basis, fagentrepriser Model A Model B Model C Model D Model E
Anlægsenheden Basis, fagentrepriser Model A Model B Model C Model D Model E Ny anstalt i Nuuk

48 Spørgsmål og afrunding
Anlægsenheden Spørgsmål og afrunding Ny anstalt i Nuuk


Download ppt "Forhåndsdialogmøde den 20. august 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google