Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia 18. 03. 10
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Lidt om det nye pædagogikum Uddannelsesplanen set fra et kursuslederperspektiv set fra et kandidatperspektiv Uddannelsesplanen som redskab, proces og produkt

2 Pædagogikum – en vekseluddannelse med 3 spor:
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Pædagogikum – en vekseluddannelse med 3 spor: Pædagogisk og didaktisk teori Undervisning i vejleders klasser Undervisning i egne klasser Den store udfordring for kandidat, vejledere og kursusleder er at forene teori og praksis

3 Pædagogikum 09 er 1-årigt (årshjul)
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Pædagogikum 09 er 1-årigt (årshjul) Progressionen skal tilrettelægges m.h.p. aktiviteter i intro, 1. praktik og 2. praktik Vejledningshyppighed og -type (Før-vejledning og efter-vejledning)

4 Den skal indeholde pædagogiske fokuspunkter, pejlemærker.
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Uddannelsesplanen er en ”samlet oversigt over aktiviteterne i de tre spor og andre aktiviteter på skolen, som kandidaten skal deltage i”. Den skal indeholde pædagogiske fokuspunkter, pejlemærker. Uddannelsesplanen er dynamisk - ”Planen justeres og forfines gennem forløbet”

5 Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia 18. 03. 10
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Foreløbig uddannelsesplan for Marianne Stolberg Yates - Risskov Gymnasium Version Pædagogikumkandidat: Marianne Stolberg Yates, Egenundervisning: 1ac id/1, 2by id/3, 2c bi, 1f nv Tilsynsførende: Åse Munk, Dronninglund Gymnasium, Kursusleder: Flemming Steen Jensen, Tlf / (direkte) , (mobil)

6 Vejledere og vejledningsklasser:
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Vejledere og vejledningsklasser: 2cz id/3, ca 15 moduler (ud af 30) 3ax id/2, ca. 10 moduler (ud af 32) + ca 10 timers rettereduktion 1ef , ca 6 moduler Lars Husegaard (LH), Jane Thomsen (JT), 1y, ca 25 moduler (ud af 49) + ca 10 timers rettereduktion. 5 modulers AT-vejledning 3g Bi3, ca 40 timer (ud af 79) + ca 20 timers rettereduktion Lene Jørgensen (Jø), Anne Mette Vire (AV), Idræt Biologi Gode råd om vejledning: Før-vejledning med fokuspunkter og lejlighedsvis opsamling/afrunding. Fokuspunkter fra teo.pæd.kurser og efter behov. Ved opstart i vejlederklasser: observere 2 moduler, herefter undervise ½ modul 2 gange, og så undervise i hele moduler. Efter-vejledning med forudbestemte fokuspunkter efter behov. Faste mødetidspunkter indføjes her: Kursusleder/FS: tirsdage ulige uger kl (den første måned hver tirsdag) Vejleder/Jø tirsdage lige uger Vejleder/AV: fredag …lige uger kl. 13:45 – 14:45 Vejleder/LH: onsdag ulige uger … Vejleder/JT (fra okt.) onsdag ulige uger

7 32 33 34 35 36 VL: Fokuspunkter til undervisning i 3.g Bi/3 AV
Lærerrollen KL: Fokuspunkter til undervisning i 2.c bi FS Overgange mellem sekvenserne i undervisningen Fokuspunkter har været elevaktivitet, elevrespons og kommunikationsmønstre 1.9. kl : FS Læse om arbejdsformer p.286 – 305 På mødet blev dagens biologitime i 2.g c-niveau diskuteret ud fra den læste tekst. Vejledermøde Jø: 03.09 kl. 10 – om de observerede blokke i nv. 02.09: 3.g Bi3 (1 modul) 03.09: 3.g Bi3 (1 modul) 04.09: 3.g B3 (1 modul) 31.08: 1.d nv 02.09: 1.d nv 03.09: 1.d nv 04.09: 2.cz id/3 36 Elevrespons og brug af rum 1g fest 25.8 kl : FS Ikke afholdt. MY var på introtur 26/8: 3.g Bi3 (1 modul) 28/8: 3.g Bi3 (1 modul) 35 Gennemgang af teo. pæd.1 (bilag 2) Stemmeføring, lærerrollen og pauser Fællesmøde med vejledere: MY gennemgår teo.pæd.1; aftale fokuspunkter - er ikke foregået Aftenforedrag med Jesper Theilgaard. Klima – kickstart til NV 17/ AV Observation af to blokke samt planlægning af observation og undervisning/planlægning af semesteret 18.8 kl : FS 21.08: 2cz id/3 (1 modul) 20:08 m. 1: 1.d nv 19.08: 3g Bi3 (1 modul) 20.08: 3g Bi3 (1 modul) 21.08: 3g Bi3 (1 modul) 34 Observationsopgave (bilag 1) 10.08: Dag 0 14/8-09; 11: : LH Observation af første lektion tennis. 11.08: følge 1y’s intro 12.08 m.1: 3g Bi3 13.08:m.2: 1y bi 14.08 m. 2: 2cz id3 m.3:3g Bi3 33 Almen pædagogik 1 d , Ry 32 Portefølje Emner (emner udfyldes efterhånden af MY) Fokuspunkter VL = Vejledere KL = Kursusleder Kurser og lignende Andre aktiviteter Møder vedr. praktikken Vejlederunder-visning Observation

8 Overordnet tilrettelæggelse af forløb Planlægger besøg
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Overordnet tilrettelæggelse af forløb Planlægger besøg Følger undervisningen Sikrer at der udpeges fokuspunkter Sikrer sammenhæng med teoretiske del. Kontakt til vejledere Udarbejdelse af udtalelse

9 Portefølje Emner (emner udfyldes efterhånden af MY) Fokuspunkter VL = Vejledere KL = Kursusleder Kurser og lignende Andre aktiviteter Møder vedr. praktikken Vejlederunder-visning Observation VL: om undervisningen i atlektik (kuglestød, spydkast) 2cz/3 LH. Fokus: lærerrollen – fremtoning og kommunikation med eleverne. 19.10, Århus skal ikke med. FS cz id/3 VL: førvejledning til det forløb vi nu skal i gang med sammen. Det blev aftalt at MY observere de første 2½ blok og derefter overtager undervisningen 19.11 kl : JT Comeniusuge derfor ingen undervisning i af 2.cz id AV er på kursus, derfor ingen 3.g Bi/3 undervisning ax id/2 JT 47 Fokuspunkter AV Indledning og afrunding af timen Fremhæve faglige pointer for eleverne Temposkift så det er tydeligt for eleverne karaktergivning – 12 AV g Bi/3 ax id/2 JT 46 Dokument/notater fra fagdidaktik lagt op. Noter samt opgave fra workshop 3 Workshop 3 2/11, Århus Fagdidaktik Idræt, Vejle Tirsdag-fredag 3.11 kl : FS Ingen 45 1. besøg Referat lagt op af FS VL (LH): førvejledning 1. besøg. Fokus på indholdet VL (JT) førvejledning 1. besøg. Fokus: struktur af timen og konkrete ideer til øvelser KL: 1. besøgs indhold og forløb LH – 14.45 :30 – 9:30 JT g Bi/3 – ekskursion til Foulum (blokdag) cz id/3 g Bi/3 1. besøg 44

10 Undervisning vs. observation Dokumentation overfor tilsynsførende
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Undervisning vs. observation Dokumentation overfor tilsynsførende Aktiviteter (eks. Elevens dag, workshops, kurser) Samlet dokument over vejledermøder, fokuspunkter

11 Godkender uddannelsesplanen
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Godkender uddannelsesplanen Give overblik over aktiviteter Give indblik i fokuspunkter Give mulighed for at følge med og peger på portfolio

12 Uddannelsesplanen er:
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium Uddannelsesplanen er: Et redskab til at få et samlet overblik/status over kandidatens aktiviteter. Et dynamisk planlægningsredskab som viser processen, hvor vi er nået til i forløbet (og hvad der er planlagt). Et kommunikationsredskab mellem kandidat, vejleder, kursusleder og tilsynsførende. En endelig dokumentation af aktiviteterne (supplement til udtalelsen).

13 En (prosa)opsamling: Observation og undervisning
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium En (prosa)opsamling: Observation og undervisning MY har undervist 1050 timer i pædagogikumforløbet, hvoraf de 565 har været egenunder-visning. MY har undervist i nv , biologi på A- og C-niveau og i idræt på alle klassetrin. MY har deltaget i lektiecafé og vejledning af elever i forbindelse med SRP og AT-synopsis. Hun har endvidere som en del af teamarbejdet været med til at udvikle og afvikle mentor-samtaler for 1.g´erne. Andre aktiviteter MY har været løst tilknyttet medlem af skolens aktivitetsudvalg, hvor hun har været med til at arrangere elevcaféer og –fester. Hun har desuden været med til at planlægge og afholde frivillig idræt for specielt interesserede elever. MY har deltaget i skolens torsdagsquizzer og har været et aktivt medlem af skolens festudvalg.

14 En (prosa)opsamling: . Kurser
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium En (prosa)opsamling: Kurser MY har deltaget i de obligatoriske kurser i pædagogikum 09. Her ud over har hun deltaget i faglige kurser om evolution i biologi og om kreativ bevægelse i idræt. Hun har desuden været med til at arrangere en faggruppedag om samspillet mellem biologi og psykologi. Fokuspunkter Fokuspunkterne i uddannelsesplanen er centreret om lærerrollen og didaktiske redskaber. I 2. praktik har MY været meget optaget af organiseringen af undervisningen og har i denne forbindelse deltaget i en studietur til Ørestaden Gymnasium og Det Fri Gymnasium. .

15 En (prosa)opsamling: Portfolio
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium En (prosa)opsamling: Portfolio . Den elektroniske portfolio indeholder observationer, timeplaner, eksempler på evalueringer, didaktiske overvejelser og refleksioner. Opgaverne fra teoretisk pædagogikum er lagt ud sammen med opsamlinger af de tilknyttede diskussioner med vejlederne

16 Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia 08. 03. 10
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium

17 Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia 08. 03. 10
Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia Marianne Stolberg Yates og Flemming Steen Jensen Risskov Gymnasium


Download ppt "Uddannelsesplanen Pædagogikumforeningen Fredericia"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google