Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Claus Vesterager Pedersen Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Claus Vesterager Pedersen Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010,"— Præsentationens transcript:

1 Claus Vesterager Pedersen Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart forfatter

2 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Formål: At skabe et endnu bedre beslutningsgrundlag for tidsskriftsaccession til støtte for forskning og udvikling ved de danske universiteter: Ved at undersøge forskernes publicerings-, citations- og referencemønstre i videnskabelige tidsskrifter og derved afdække om materialevalget er fyldestgørende i forhold til forskernes adfærd Ved at skabe dokumentation for anvendelsen af de midler, som universitetsbibliotekerne bruger på licenskøb til gavn for universiteterne

3 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Eksisterende statistik (download/brugsstatistik) giver bagudrettet viden om benyttelsen af allerede anskaffet materiale (belyser dermed ogs å evt. fejlanskaffelser). Der mangler solidt statistisk grundlag for lokalisering af de tidsskrifter og licenser, som biblioteket fremadrettet b ø r anskaffe. Dette projekt vil se p å forskernes publicerings- og citeringsadf æ rd samt forskellige nationale og internationale rankings af tidsskrifterne. Analyse af de indhentede data vil kunne medvirke til at skabe klarhed over, hvilke tidsskrifter og licenser bibliotekerne faktisk b ø r prioritere h ø jest. Projektets resultater vil kunne bruges i sammenh æ ng med Den bibliometriske Forskningsindikator og kobles til fremtidige analyser af s æ rlige og ” hotte ” forskningsomr å der og – indsatser. + Databr ø nd, ERMS, Link resolver/Knowledge base projekter

4 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Afdækning af behov per bibliotek Grundlæggende database etableres: BFI hjælpedatabase for tidsskrifter Publiceringsaktivitet på de enkelte universiteter (fra BFI pipeline) Udtræk fra Web of Knowledge/Scopus: 1) alle tidsskrifter, hvor forskere/publikationer citeres, 2) alle tidsskrifter, som forskere refererer til i egne referencelister

5 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Tidsskrifternes faglige betydning Den grundlæggende database udvides med ranking information: JIF (Journal Impact Factors – fra Journal Citation Reports) SIF (Scopus Impact Factors – fra Scopus) BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikators niveauinddeling) MIF (MESUR Usage Impact Factors)

6 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Bibliotekernes licenser og abonnementer Udgangspunkt i DEFF-licenser Kortlægning af bibliotekernes løbende tidsskrifthold Flettes med de øvrige oplysninger, samt OA indikatorer Giver mulighed for udtræk, der viser sammenhæng mellem tidsskrifthold/licensportefølje og institutionens behov og/eller nationale/internationale vurderinger af kvalitet/betydning.

7 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

8 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Status pr 1. marts 2010 Licensforhold er (næsten) på plads Web of Knowledge, Journal Citation Reports, Scopus inkl. Scopus Impact Factors, BFI inkl. Ulrich’s Data Samarbejde med MESUR endnu ikke etableret Definition af løbende tidsskrifthold er fastlagt: Abonnementer på trykte og elektroniske tidsskrifter uden slutår Autoritetsliste over tidsskriftspakker er endnu ikke udarbejdet Men forventes udarbejdet v. udtræk fra SFX (på DTIC) med efterfølgende markeringer fra deltagerne Liste over 2009-indhold i tidsskriftspakker forventes udarbejdet i DEFF-Sekretariatet snarest

9 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Databaseudvikling 1.Grunddatabase -Subset af BFI Ulrich’s dataset 2.Centralt udvidet database -BFI niveau 2 -BFI niveau 1 -Tidsskrifter med JIF højere end … -Tidsskrifter med SIF højere end … -Tidsskrifter med MIF højere end … 3.Lokalt udvidet database -Obligatorisk: Løbende tidsskriftshold -Valgfrit: Tidsskrifter, man publicerer i -Valgfrit: Tidsskrifter, man citeres i -Valgfrit: Tidsskrifter, man referer til -Valgfrit: Tidsskrifter, man hjemlåner/kopibestiller fra -Valgfrit: Lokalt defineret liste

10 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Mock-up Forslag til grænseflade: Login RUb: Sammenkør: □ RUC har licens til □ RUC citerer i □ RUC publicerer i □ RUC refererer til □ RUC har hjemlånt/kopibestilt fra eksterne kilder □ BFI niveau 2 □ BFI niveau 1 □ JIF > ? □ SIF > ? □ MIF > ?

11 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Mock-up Brugergrænseflade og funktionalitet for tidsskriftpakker: Login RUb: Tidsskriftspakke og inkluderede tidsskrifter Vælg en service: Find pakker, som indeholder et specifikt ISSN Eller Download liste over tidsskrifter indeholdt i bestemt pakke

12 Claus Vesterager Pedersen, Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Præcisering af produktet Dette er kun ét blandt andre værktøjer, som kan anvendes til at betragte, analysere og evt. flytte publiceringsmønstre. Resultaterne er derfor et supplement til den øvrige viden og ikke noget unikt redskab. Projektet er designet til at kunne hjælpe ud fra minimale ressourcemæssige omkostninger. Liste over citerede tidsskrifter er blot en liste over citerede, ikke antal eller rankingorienteret. Ved anvendelsen af citationer gives et retrospektivt vue, ikke et fremadskuende Citationsdata er ikke dækkende, men vi ved hvilke fagområder, der ikke er dækket i tilstrækkelig grad og vi kan derfor anvende disse data som delelementer i projektet. På længere sigt bør vi kunne bidrage til at afhjælpe problemerne med de manglende citationsdata for bestemte fagområder. Fx ved hjælp af forskningsregistreringen og evt. OA-fokus MESUR-data kan måske også hjælpe os Dette projekt kan ikke bidrage til løsningen af problemstillingen med ansættelsesforholdene på universiteterne (BFI: eksterne og interne forfattere).

13 Claus Vesterager Pedersen TAK FOR ORDET forfatter


Download ppt "Claus Vesterager Pedersen Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google