Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingen af professionsfaglige kompetencer Potentialer og barrierer… rene b christiansen (profil) Lektor ved Forskning og Udvikling University College.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingen af professionsfaglige kompetencer Potentialer og barrierer… rene b christiansen (profil) Lektor ved Forskning og Udvikling University College."— Præsentationens transcript:

1 Udviklingen af professionsfaglige kompetencer Potentialer og barrierer…
rene b christiansen (profil) Lektor ved Forskning og Udvikling University College Sjælland

2 de gode spørgs mål Hvilke kompetencer er en forudsætning for at læreren kan integrere it i sine fag? Hvordan har de lærere – som besidder disse kompetencer – tilegnet sig dem? Hvordan spredes denne viden i skolen…kommunen? Kompetenceudviklingsstrategier Lokalt Kommunalt Udbydere policy

3 forud sætninger for at realisere fælles mål
Et opdateret fagsyn En fagdidaktisk kompetence En undervisningspraktisk kompetence Tilstrækkelige teknologiske ressourcer

4 forud sætninger for at realisere fælles mål
Et opdateret fagsyn En fagdidaktisk kompetence En undervisningspraktisk kompetence Tilstrækkelige teknologiske ressourcer Professionsfaglig kompetence

5 nye lære midler i skolen
Tre nye typer af digitale fagspecifikke læremidler/ressourcer har inden for de sidste 5 år fundet vej til skolerne: Gratis, netbaserede, faglige ressourcer (wiki) Fagspecifikke digitale værktøjer og programmer (geogebra) Digitale fagsystemer med abonnement (vild med dansk) Lærerne anvender meget tid på at finde, lære at bruge, planlægge, hvordan de skal anvendes og efterfølgende inddrage dem i undervisningen

6 under søgelser viser: Den opdaterede lærer anvender ikke forskellen mellem ”bøger” og ”digitale læremidler” som brugbart kriterium for lærerens valg af læremidler. Mediet i sig selv indeholder for læreren ikke nogen selvstændige faglige potentialer. Fagene er for lærerne den optik, de bruger, når de mange nye læremiddelmuligheder skal vurderes. Lærernes grundlæggende læreridentitet er deres fag, og de finder, vurderer og vælger læremidler ud fra faglige og fagdidaktiske overvejelser

7 kompetenceudviklings strategier i skolen i dag?
Lærerne anvender faglige og fagdidaktiske kriterier som baggrund for valg af læremidler og det interessante spørgsmål er: Hvordan har de lærere, som allerede har denne kompetence tilegnet sig den? Spredes denne viden til andre kollegaer på skolerne, og arbejder skolen systematisk og strategisk med at understøtte dette?

8 kompetence udvikling; strategier og resultater
Lærernes uformelle strategier: At søge og eksperimentere selv Deltagelse i netbaserede, faglige fora og websites Uformel kollegial videndeling på skolen Skolens/kommunens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer: Kurser It-vejleder funktionen Skolebiblioteket De faglige vejledere Fagudvalg/fagteams

9 skolens ressource- og vejledningsstrategier matcher ikke de udfordringer lærerne står overfor
Skolernes primære ressourcefunktioner på læremiddelområdet er skolebiblioteket og it-vejlederne Begge er etableret med udgangspunkt i en almen læremiddelkompetence og de to funktioner har indbyrdes lavet en arbejdsdeling mellem sig med udgangspunkt i en medietypologi: bog og/eller it

10 it vejlederne og skolebiblioteket repræsenterer ikke en faglig læremiddel kompetence
”Engelsklæreren er langt bedre til at vurdere det pædagogiske og det faglige indhold i et engelskprogram. Vi kan se om det kan køre på maskinerne” (it-vejleder) ”Biblioteket har mest bøger og it-materialerne ligger mest hos it-vejlederne, så det holder vi os udenfor her på skolen” (skolebibliotekar)

11 mulige kompetence udviklings strategier
Lærere henter primært deres viden om valg af læremidler fra kompetente fagkollegaer på følgende måder: A) Uformel deltagelse i netbaserede fora B) Uformel kollegial videndeling på egen skole C) De faglige vejledere på egen skole (formelt og uformelt) D) Fagteams /fagudvalg (formaliseret faglig videndeling)

12 Fremtidens skolekultur og kompetence udviklings strategi
uddannelses tilbud SKOLEN Ledelse Lærere elever funktioner policy praksisnær Internventions- forskning Der behov for udviklings- og vejledningsrum, der binder skolen sammen både ”på tværs” og ”på langs” og som understøtter praksisnær og formaliseret faglig videndeling

13 ressourcer ole christensen & rene b christiansen 2011: Lærerne og de nye vilkår – og nye former for kompetenceudvikling Lærerne og de nye vilkår - hvad med it-vejlederen? rene b christiansen & karsten gynther 2011: Barrierer og potentialer for integration af it i folkeskolens fag i Slagelse Kommune rene b christiansen 2010: "Efter ferien skal vi altså også i gang med det der it..." : 3+1 perspektiver på digitale medier i uddannelsessystemet og vidensamfundet. Ole christensen & rene b christiansen 2010: Lærerne og de nye vilkår : Professionslæring og praksisrefleksion rene b christiansen & karsten gynther 2010: Didaktik didaktisk design for skolen i vidensamfundet rene b christiansen & karsten gynther 2009: Web 2,0 læremidler i skolen : På sporet af en ny læremiddelkultur 2.0


Download ppt "Udviklingen af professionsfaglige kompetencer Potentialer og barrierer… rene b christiansen (profil) Lektor ved Forskning og Udvikling University College."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google