Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Procesorienteret brug af regneark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Procesorienteret brug af regneark"— Præsentationens transcript:

1 Procesorienteret brug af regneark
Geogebra 16/ Procesorienteret brug af regneark

2 Program Små indledende øvelser. Regnearkseksempler.
Eksempler på dynamisk geometri. Eksempler på analytisk geometri. Grafeksempel. GeoGebra Wiki. Fremtiden. Hvordan kan min vejledning hentes?

3 Hent programmet og kom i gang
Hentes på adressen: Brug Download –webstart. Lav de små indledende øvelse, som udleveres på papir.

4 Fibonacci m.m. System: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 ---------
Indsæt numrene 1-15 i kolonnen ”nummer”. Find de første 15 tal i følgen. I tredje kolonne skal I finde kvotienten mellem fibonaccitallene efter princippet I 4. kolonne indsættes I 5.kolonne findes forskellen. Hvad opdager I?

5 Andre følger af samme type
Lucastallene: Begynder med starttallene 1 - 3 Lav selv egen følge ved selv at vælge starttal. God internetside til Fibonacci: Fibonacci Numbers and Nature

6 Andre typer talfølger Trekantallene: 1 – 3 – 6 – 10 --------
Firkanttallene hedder også kvadrattallene. Find de første 15 trekanttal Find de første 15 firkanttal på to forskellige måde. Hint: Se på trekanttallene. Hvorfor er der denne sammenhæng mellem trekanttal og firkanttal

7 De ulige tal Find de første 15 ulige tal i første kolonne.
Lav en fortløbende sum af disse tal i 2.kolonne, så vi får 1 1+3 1+3+5 osv. Hvorfor?

8 Tilfældige tal Skriv i et celle Tryk på F9 flere gange. Hvad sker der?
Tilfældigmellem[1,6] . Bemærk: Du skal kun skrive =tilfældigmellem, så kommer der automatisk en kantet parentes, som du skriver intervallet i. Tryk på F9 flere gange. Hvad sker der? Til et amerikansk lotteri skal der trækkes lod mellem tallene til 3 gevinster. Løs det med regnearket. Lav et regneark, der på en gang kan simulere 100 møntkast.

9 Afbetalingskøb Regnearket er påbegyndt. Bemærk bruger af $-funktionen.
Lånet skal være afviklet efter 20 terminer. Eksperimenter med ydelsen. Bemærk: Formater tallene til 2 decimaler via indstillinger – afrunding. Et nyt lån er på kr. og afdrages over 20 terminer med 630 kr. pr. gang. Find renten ved at eksperimentere dig frem.

10 Hvilke polygoner har en omskreven cirkel?
Hvilke trekanter og hvorfor? Hvilke firkanter og hvorfor? Andre polygoner?

11 Trekantens indskrevne cirkel
Lav en trekant og konstruer dens indskrevne cirkel. Træk i en af vinkelspidserne og undersøg, om cirklen stadig er indskreven. Hvis ikke, så tænk nye tanker!

12 Burhøns Med 24 m hønsetråd er dannet en fold op ad en mur.
Find den ideelle indretning ved hjælp af filen ”hønsegård”. Hvorfor mon?

13 Den rette linjes ligning.
Den rette linjes generelle ligning er y=ax+b, hvor vi i programmet vil se på betydningen af parametrene a og b. Indsæt to skydere a og b, som begge ligger mellem -5 og 5. Overvej hvordan eleverne kan eksperimentere sig frem til betydningen af a og b. Overvej hvordan man kan eksperimentere med funktion

14 Grafer 1 Hvornår er Tokyo og Delhi lige store?
I 1988 var forventningerne til det nye årtusinde, at Tokyo i år 2000 ville få et indbyggertal på 20 mio. med en årlig vækstrate på 0,5 % og Delhi et indbyggertal på 13 mio. med en vækstrate på 4,6%.  En problemstilling kunne være: Hvornår vil de 2 byer være lige store? 

15 Grafer 2 Hvornår døde Gravballemanden?
Når en levende organisme dør, vil andelen af C14 (kulstof 14) henfalde efter forskriften Da Gravballemanden i 1952 blev fundet, var der 76% C14 tilbage. Hvornår døde han?

16 Wiki Der er her meget inspiration at hente på fx engelsk og norsk. Se: Se fx norsk – Grunnskolen –barnetrinnet – multiplikation af brøkar. Se også hvordan man kan konstruere en perspektivregning:

17 Fremtiden Version 4, som skulle komme 1.halvår 2011, vil indeholde elementer af CAS. SE evt.

18 Hent min vejledning Kan hentes fra emu på adressen: Version 11 forventes færdig i løbet af et par måneder, og vil indeholde link til videovejledning. På de næste 3 sider er vist eksempler, som desværre ikke er helt gode rent teknisk (jeg er nybegynder!)

19 1. Problemstilling: En rombes areal kan finde som det halve produkt af diagonalernes længde. Hvordan kan det begrundes? Her et visuelt bevis ved hjælp af parallelforskydning. Link:

20 2. Problemstilling: Et fastland og en ø deler fiskerettigheder efter princippet ”den der bor tættest må fiske”. Hvem må fiske hvor? Link:

21 3. Problemstilling: Et fastland og en ø i en sø deler fiskerettigheder efter princippet ”den der bor tættest må fiske”. Hvem må fiske hvor? Link:


Download ppt "Procesorienteret brug af regneark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google