Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Find din indre motivation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Find din indre motivation"— Præsentationens transcript:

1 Find din indre motivation

2 Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation
Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring Underviser, leder, personaleudviklingschef og udviklingskonsulent. Ledernes Hovedorganisation Instruktør på en række af ”ledernes” åbne kurser. Konsulent på interne virksomhedsopgaver. Institut for Ledelse og Organisation

3 Find din indre motivation
Hvornår trives du? Hvad ved vi og hvordan har det betydning for dig? Når vi fortæller historier … Hvordan virker det på os? Og hvordan ser den indre motivation ud? Bud på, hvordan du bliver og forbliver motiveret.

4 Hvorfor gør vi, som vi gør?
Motivation Det store spørgsmål: Hvorfor gør vi, som vi gør?

5 Og motivation er … Motivation består af grader af: Ydre motivation
omfanget af andre tvang, og omfanget af andres belønning. Indre motivation omfanget af den oplevede opfyldelse af egne ønsker, værdier og interesser. Ryan & Deci, 2000

6 Mennesket er: Naturligt aktivt, og
handler og tilpasser miljøet til sine ønsker og behov. Passivitet er et udtryk for mistrivsel og en fremmedgørelse fra naturlige tilbøjeligheder. Ryan & Deci, 2000

7 Trivsel og mistrivsel Trivsel: Mistrivsel: Aktiv. Proaktiv. Engageret.
Lærevillig. Mestringsfokuseret. Udvikling af potentiale. Indre motivering. Mistrivsel: Mere passivitet. Højere grad af reaktivitet. Fremmedgjorthed. Uvillighed til at lære nyt. Fokus mod at undgå fejl. Fokus mod det negative. Ydre motivering. Ryan & Deci, 2000

8 Oplevelsen af autonomi og kompetence stimulerer trivsel
Hvordan øges trivsel? Psykologisk næringsstof, der styrker trivsel: Autonomi egen bestemmelse over sine handlinger. at blive involveret på arbejdspladsen. Kompetence mulighed for at opnå det, man ønsker. Socialt fællesskab oplevelse af nærhed og støtte fra andre. Oplevelsen af autonomi og kompetence stimulerer trivsel Individuelle forskelle på behov for at opleve socialt fællesskab Ryan & Deci, 2000

9 Autonomi og motivation
Ikke reguleret – umotiveret. Ydre – motiveret af andres straf/belønning. Inkorporeret – skam/pinlighed i forholdet til andre. Identificeret – ud fra bevidsthed om værdier og mål. Integreret – ud fra værdier, der er integrerede hos en selv. Indre – ud fra ens interesse, at gøre det man nyder og er glad for. A U T O N O M I Teoretisk nyt: grader af ydre motivation. Umotiveret vs amotiveret: modstand eller ligeglad. Integreret: indsamler for Røde Kors (i regnvejr). Aktiviteten er i sig selv ikke motiverende. Ryan & Deci, 2000

10 Så hvad skaber motivation?
Indre motivation Engagement Præstation Frigør menneskers ressourcer Mulighed for autonomi Tætte, støttende sociale relationer Personlig kompetence Ryan & Deci, 2000

11 Hvordan bliver din dag anderledes, hvis din grad af autonomi
Det første spørgsmål: Hvordan bliver din dag anderledes, hvis din grad af autonomi bliver større?

12 Motivation på en anden måde
Selvaktualisering Mangelbehov Vækstbehov Selvagtelse Hvordan tilfredsstilles medarbejderens behov for selvaktualisering? Sociale behov Sikkerhedsbehov Fysiologiske behov Maslow, 1943

13 Motivation på en tredje måde
Tilfredsheds- eller motivationsfaktorer Præstation Meningsfyldt arbejde Ansvar Indflydelse Vækst Avancement Anerkendelse Tilfreds Ikke tilfreds Hvordan motiverer vi medarbejderne til at yde mere? Vedligeholdelses- eller hygiejnefaktorer Løn Jobsikkerhed Arbejdsvilkår (fysisk og psykisk) Interpersonelle relationer Benefits Personalepolitikker Utilfreds Ikke utilfreds Hertzberg, 1959

14 Motivation handler også om indstilling !
Hvad kan du få ud af arbejdet og hvad kan arbejdet få ud af dig? Vores forhold til arbejdet: Jeg er glad for arbejdet. Jeg får noget ud af arbejdet. Det ville ikke være rigtigt, at forlade arbejdet lige nu. Mayer & Allens

15 Motivation handler også om indstilling !
Hvad kan du få ud af arbejdet og hvad kan arbejdet få ud af dig? Hvad fokuserer du på? Kollega og leder Lokalt engagement Virksomheden og topledelsen Globalt engagement Både lokalt og globalt engagement Intet engagement Mayer, 1997

16 Hvordan bidrager du til at nå målene?
Det andet spørgsmål: Hvordan bidrager du til at nå målene?

17 Her er en mand, der … 1990 Konsulentvirksomhed 1992 Cand. jur
1994 ”Foreningshåndbogen” 1995 Lukker virksomhed 1997 ”Hvis jeg bli´r gammel” 2006 ”Lykkeland” 2006 Strukturreformen 2007 Kvalitetsreformen 2008 Smøger mv repræsentations- udgifter 1986 Landformand Venstre 1986 Byrådsmedlem viceborgmester 1994 Medlem af Folketinget 1998 Amtsborgmester 1998 Næstformand Venstre 2001 Indenrigs- og sundhedsminister 2007 Finansminister 2009 Statsminister

18 Historien om manden Betydning En fortælling En anden fortælling 
Positiv En fortælling En anden fortælling Betydning Negativ Tid

19 Hvilken historie fortæller vi?
Vi lever i de historier, som andre fortæller om os. Vi lever i den historie, som vi fortæller om os selv. Vi bevæger os i retning af den fremtid, som vores forestillinger beskriver.

20 Hvad er du stolt over at have udrettet i den seneste periode?
Det tredje spørgsmål: Hvordan skaber du dig? Hvad er du stolt over at have udrettet i den seneste periode? Til hvem og hvordan har du fortalt om det?

21 Pygmalion effekten ! Forsøg med Pygmalion-effekten
Pædagogikken (572 forsøg) Ledelse - Pygmalion in management Dokumenteret effekt på 15 min!

22 Udvikling af din indre motivation
Forsøg af handle proaktivt tag initiativet, brug din frihed til at vælge. Begynd med målet alting skabes to gange. Gør det første først det er ikke altid det, der haster mest, der er det vigtigste at gøre. At udvikle kompetencen til at opnå det, du ønsker – uden at være afhængig af andre

23 Udvikling af din indre motivation
Tænk vind - vind brug omtanke og mod til at udvikle samarbejde. Søg at forstå – først derefter at blive forstået lyt, spørg og bliv inspireret. Måske er du faktisk enig. Gå efter synergi brug forskelligheder og find nye veje. Giv og få autonomi, og bliv er værdifuld partner – som er succesfuld sammen med andre

24 Min motivation Slib saven mad, træning og stresshåndtering Gensidighed
 Fysisk mad, træning og stresshåndtering  Mentalt Læsning, visualisering, skrivning og planlægning  Socialt Service, indlevelse og synergi  Åndeligt Værdier, forpligtelse over for principper samt meditation Gensidighed Afhængighed At sejre med andre At sejre over sig selv 1 Vær proaktiv 3 Gør det første først 2 Begynd med slutningen Tænk vind-vind 4 Søg først at forstå …derefter at blive forstået 5 Skab synergi 6 Uafhængighed Covey, 1992

25 Det sidste spørgsmål: Hvordan vil du gå i gang?

26 Litteratur Peter Holdt Christensen: Motivation i videnarbejde
Hans Reitzels Forlag, ISBN Per Oxvig-Østergaard: Motivation – vejen til større resultater Børsen, ISBN Stephen R. Covey: 7 gode vaner J.H.Schultz, ISBN Andreas Juhl, Kristian Dahl, m.fl.: Ledelsesbaseret coaching Børsen, ISBN Flemming Andersen: Selvledelse – selvet på arbejde Psykologisk Forlag, ISBN Nik Chmiel: Work and Organizational Psychology Blackwell, ISBN


Download ppt "Find din indre motivation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google