Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MIA - CAD Gennemgang af MIA-måleblade (eksempel) Først generel intro

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MIA - CAD Gennemgang af MIA-måleblade (eksempel) Først generel intro"— Præsentationens transcript:

1 MIA - CAD Gennemgang af MIA-måleblade (eksempel) Først generel intro
Gennemgang ved eksempel mv. Øvelser. (simpel + mindre simpel)

2 Eksport til CAD - hvornår?
Alle kortmanipulationer sker i CAD (næsten) Eksport til CAD (uden attributter), DSFL Eksport til CAD (med attributter), DSFL Anvend originalkort som sagsgrundlag Element-ID. Op til 12 cifre. Nye elementer i CAD tildeles værdien 0 (nul). Det udarbejdede kort skal som udgangspunkt kunne indlæses i matrikelkortet uden yderligere redigering!

3 Matrikelkortet - attributter

4 CAD-programmer - håndtering af elementID og objektkoder
LandCAD: tabelstyring. Alle nye får %D169=0 (skrives i bunden), LandCAD-forum GeoCAD: tabelstyring. %D169 i korttekst. Alle %D169=0 kan tegnes røde. Microstation – Aligraf og LE34: Anvender TAGS til håndtering af %D169 Microstation – LIFA: Anvender database til håndtering af %D169. LIFA anbefaler et konsulentbesøg før brugen af MIA sammen med LIFA-produkter, - specielt hvis databaseanvendelse er nyt. Generelt er det vigtigt med kontroller allerede i CAD. Jo før en fejl opdages jo bedre, - den skal typisk rettes i CAD alligevel.

5 Matrikelkortet oprettes, nye elementer tilføjes

6 Vigtigt i CAD Alle elementer med retur (hovedreglen) (ikke “udklipspolygonmodel!”) Attributter på nye elementer: ID=0 (eksempel sag0) Tilpasning af eksisterende elementer (kortopretning/korttilpasning) (forskelligt punktantal, tekst) Objektkoder i CAD. (Skift af objektkode på eksisterende objekt (skel/stiblet vej)) Nye objekter bør opdeles i ”2-punktsobjekter” jf. ajourføringsvejledningen (eksisterende objekter med mere end 2 punkter må ikke opdeles (f.eks. pile)) Placering af skelkredse Nye fikspunkter (evt. serviceberegning hos KMS) Kosmetik tekst-lag Prøv at få et fuldstændigt overblik over sagen allerede ved arbejdet i CAD, da der ikke kan kortmanipuleres i MIA og ikke kan genimporteres i MIA fra CAD uden sletning af udførte ændringer!

7 Import fra CAD - hvad sker der?
CAD-filen skal oversættes til DSFL (vælg f.eks. Navne som fracad.dsfl) Attributter på nye elementer (OBS: helt ny MIA-version) ejerlavskode (vej/skov), indlægningsgrundlag (lokal), (grundmateriale) kommunekode, sognekode, lod-ID (det spørger den ikke om) Kontroller ved Import (validerer) alle elementer med retur (kan være OK med fejlmeddelelse) Fladebygning - originalflader (alle skelelementer med elementID) ændringsflader (alle skelelementer) ingen ”fritstående skel” Dan sagsgrundlag ved sammenknytning af flader og register (lodder)

8 Import fra CAD - fejlmeldinger - se i mappen
Originalelement ID:xxx ikke fundet (data slettet i CAD eller forkert kort, - kan dog være OK) CAD-element ID:xxx ikke fundet (et gammelt element retur med forkert kode eller forkert kort) Der er elementer uden element-ID (F.eks. Nye elementer uden element-ID) Der kan ikke fremsøges en originalflade for matr.nr. xx (typisk topologiproblemer) Der kan ikke fremsøges en modificeret flade for matr.nr. xx (typisk topologiproblemer) Der kan ikke findes matrikeloplysninger i kortet for matr.nr. xx (typisk en fælleslod, ellers måske et forkert kort) Der er flader med mere end eet matr.nr. (måske ”KMS-MIA-fejl”, ellers topologiproblemer) MIA går ned (typisk manglende tålmodighed hos brugeren, - pas på med DSFL-syntaks)

9 Filstruktur MIA-shapefiler (fingrene væk, - men husk backup)
ZIP-fil fra KMS (placeres i den normale sagsstruktur eller i TEMP) DSFL til og fra CAD (placeres i den normale sagsstruktur, brug sigende filnavne) (sagssti på vej)

10

11 Pause


Download ppt "MIA - CAD Gennemgang af MIA-måleblade (eksempel) Først generel intro"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google