Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse"— Præsentationens transcript:

1 Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse
Humorens betydning for mestring af kronisk sygdom og lidelse Sygeplejersken 2. juni 2006 Hanne Sønder 25. juni 2013 Hanne Sønder september 2008

2 Udfordring En kvalitativ undersøgelse viser, at kronisk sygdom indebærer en sårbarhed, hvor humor kan virke både som buffer og støddæmper og virke frigørende og livsbekræftende Hanne Sønder 25. juni 2013

3 Humor mellem patient og personale
Humor mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionelle ser ud til at være af stor betydning. Måske kunne man i langt højere grad anvende humor på hospitalerne. Hanne Sønder 25. juni 2013

4 ”Pleje og omsorg i relation til patienter med kroniske lidelser”
en undersøgelse af menneskers opfattelse af sundhed og sygdom i forbindelse med kroniske lidelser og dermed længerevarende hospitalskontakt set ud fra et livsverdensperspektiv. Hanne Sønder 25. juni 2013 Hanne Sønder september 2008

5 Formål med projektet At undersøge menneskers opfattelse af sundhed og sygdom i forbindelse med colitis ulcerosa, diabetes og i rehabiliteringsfasen efter en koronarokklusion. At undersøge hvilken betydning denne opfattelse har for mestringen af patientens daglige liv og livsverden. At undersøge betydningen af patientens længerevarende hospitalskontakt i forbindelse med lidelsen og i forbindelse med pleje og omsorg. At analysere og fortolke resultaterne ud fra et kulturelt perspektiv. Formålet skal ses i lyset af et ønske om intervention, der kan fremme og bevare sundhed samt understøtte menneskers evne til at mestre at leve med en kronisk sygdom og endvidere at forhindre forværring af eller tilbagefald i sygdommen. Hanne Sønder 25. juni 2013

6 Patientgruppen – 18 interview
Der er i undersøgelsen inkluderet mænd og kvinder i alderen 18 – 75 år. 6 patienter med colitis ulcerosa 6 patienter med diabetes mellitus 6 patienter med koronarokklusion i rehabiliteringsfasen Patienter med diabetes mellitus og colitis ulcerosa skal have levet med diagnosen i mindst et år og kommet til kontrol i dagafsnittet. Patienter med koronarokklusion inkluderes efter første rehabiliteringsmøde (ca. 3 mdr. efter akut indlæggelse). Begrundelsen for antallet er begrundet i metoden, som er kvalitativ. Hanne Sønder 25. juni 2013

7 Interviewguide Personlige data (navn, alder, køn og sygdomsdebut).
Interview indeholder følgende områder: Prøv at fortælle, hvordan det er at have fået en lidelse, som man må leve med resten af sit liv. Hvilke problemer har du specielt oplevet i forbindelse med din lidelse? - hos dig selv - hos dine nærmeste - hos familie og venner i øvrigt - hos evt. andre. Føler eller oplever du dig selv som syg? Hvordan har du oplevet kontakten med hospitalet? Hvordan tænker du på fremtiden? Hanne Sønder 25. juni 2013

8 Forskningsmetode Forskningsmetoden ligger indenfor en fænomenologisk hermeneutisk videnskabelig ramme og er inspireret af den franske filosof Paul Ricoeurs tanker om fortælling og fortolkning Hanne Sønder 25. juni 2013

9 Forskningsmetode 1. Handling Hændelse i praksis (prefigurering)
2. Den levende tale Beretning i form af interviewoptagelse på bånd (konfigurering) 3. Fra tale til tekst Direkte nedskrivning af de mundtlige interview (transkription) 4. Ny tekst Fremkommer gennem analyse og fortolkning - naiv læsning - strukturanalyse - kritisk fortolkning og diskussion (overfladefortolkning, dybdefortolkning) (nyfigurering) 5. Handling Dialog med praksis - påvirkning af tænke- og handlemåder, som kan få betydning for sygeplejepraksis Hanne Sønder 25. juni 2013

10 ”Pleje og omsorg i relation til patienter med kroniske lidelser”
Brudstykker af livet med kronisk sygdom og lidelse Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse Lidelse som en skygge? – et aspekt i livet med kronisk sygdom. At komme i overensstemmelse med sig selv - i livet med kronisk sygdom At få en diagnose – en lettelse og en sorg Uafhængighed/afhængighed – et dilemma Det er værst for familien – i livet med kronisk lidelse Hospitalskontakt – indlæggelse – ambulant kontrol Hanne Sønder 25. juni 2013

11 Humor i interviewene Humor som fænomen indgår i interviewene i varierende grad og med forskellig vægtning og betydning i form af latter, smil, humoristiske bemærkninger, sort humor og angstlatter. Undersøgelsen viser, at brug af humor kan virke livsunder- støttende hos kronisk syge. Humor og latter kan virke frigørende, fordi humor og spænding kan mindske spænding og pres. Hanne Sønder 25. juni 2013

12 Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse
Definitioner af humor varierer fra det objektive til det subjektive og fra det enkle til det komplekse. ”Humor kan være en positiv oplevelse og bruges som et forsvar og beskyttelse.” Henny Olsson, svensk sygeplejeprofessor Hanne Sønder 25. juni 2013

13 Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse
”Termen humor er forbundet med munterhed og latter i modsætning til at være glædesløs og trist.” Henny Olsson ”Humor kan i sygdomssituationer være en hensigts- mæssig form for forsvar, hvor humor ofte aktualiserer følelser og behov, som er vanskelige at forholde sig til, fortrænges eller undertrykkes.” Eide H. og Eide T. Hanne Sønder 25. juni 2013

14 Humor – kommunikation - stress
Kommunikation med humor giver såvel fysiologiske, kognitive, emotionelle som sociale reaktioner. Humor kan virke stressafledende, som forsvarsmekanisme og fremme velbefindendet. Henny Olsson, svensk sygeplejeprofessor Hanne Sønder 25. juni 2013

15 Humor – stress – latter ”En antagelse er, at jo større sansen for humor er des mindre er risikoen for helseplager, sådan at stor sans for humor beskytter mod skadelige former for stress.” Sven Svebak professor og dr. phil. ”Latter og smil er ofte koblet til humor.” Sven Svebak og Henny Olsson Der tales om forskellige former for humor Hanne Sønder 25. juni 2013

16 Humor – mestring - latter
Mestring er ifølge psykologen Sven Svebak en subjektiv oplevelse af at have kontrol over de udfordringer, som omverdenen byder på. Svebak skriver om sammenhængen mellem humor, helse og stress og peger bl.a. på, at venlig sans for humor giver et bedre liv på Jorden. ”På toppen af den humoristiske begivenhed udløses en expressiv adfærd….latter….som er tæt knyttet til Humor-begrebet.”….ofte en overraskelse….... Hanne Sønder 25. juni 2013

17 Pleje og omsorg i relation til patienter med kroniske lidelser
Mestring ”ja, druesukker og chokolade …. Jeg har prøvet en gang, jeg var Klar over, at jeg ikke kunne nå hjem (var i bil), så holdt jeg ud vejkanten, og lige da jeg var holdt, så tænkte jeg, så kan det sgu’ gå, som det vil, jeg skal i hvert fald ikke køre i nogen. Så kom jeg helt tilfældigt til at se ud, og det var en sukkerroemark. Så gik jeg ud og tog en roe, og så gik der 10 minutter, så virkede roen.” Et aspekt af humor – genklang ? Hanne Sønder 25. juni 2013

18 Latter - letter Hanne Sønder 25. juni 2013

19 Humor og kronisk syge ” I det hele taget er brug af humor, venlighed og en personlig fremtræden positive træk i væremåden i omgangen med kronisk syge.” E Gjengedahl og BR Hanestad Humor inddrages som kommunikationsmetode på børneafdelinger i form af bl.a. hospitalsklovne. Det kan betyde lettelser for børnene, deres forældre og personalet i svære og vanskelige situationer. Hanne Sønder 25. juni 2013

20 Petunia og fru Ib Hanne Sønder 25. juni 2013

21 Humor – et aspekt i livet med kronisk sygdom og lidelse
Undersøgelsen her viser tre forskellige udtryksformer for humor: Humor som støddæmper Sort humor og ironi Angstlatter Hanne Sønder 25. juni 2013

22 Humor som støddæmper ”For de er nok ikke fine, de kar jeg har. Jeg har jo røget det meste af de 40 år, så jeg er bange for, at der sidder et godt lag inden for” (latter) Citatet synliggør, hvordan latter bliver koblet til frygt for senkomplikationer i relation til diabetessygdommen. Tema: Humor som støddæmper Hanne Sønder 25. juni 2013

23 Humor som støddæmper ”…Når de inviterede på kaffe, man sagde ikke, at man havde sukkersyge, man lod bare være med at spise, i stedet for at sige (latter) om man kunne få et franskbrød eller noget.” Det er svært at være til ulejlighed og bede om noget andet end andre, der er til stede. Tema: Humor som støddæmper Hanne Sønder 25. juni 2013

24 Humor som støddæmper ”Men hende (sygeplejersken) er jeg altså glad
ved. (latter) Hun sætter sig ned , og så snakker vi sammen. Det er bare dejligt. Hende er jeg simpelthen bare glad ved. Hun tager altså det enkelte menneske, og det er ikke en sygdom, der bare kommer ind ad døren, det er først og fremmest et menneske, det er ikke bare tørre tal det hele.” citatet udtrykker: latter, glæde og tilfredshed med det positive møde Tema: Humor som støddæmper Hanne Sønder 25. juni 2013

25 Sort humor, ironi ”en gang imellem kan jeg godt blive deprimeret…
når jeg har tynd mave…men altså, som jeg siger, er jeg en omvandrende reklame for always-ultra…” Det tragikomiske i en prekær situation Tema: sort humor, ironi Hanne Sønder 25. juni 2013

26 Sort humor, ironi Det er altså ikke spor sjovt at have samleje, og så kommer det bagud samtidig, det er sådan lidt – ja – så mister man lysten. Der kan være perioder, hvor man ikke har det allerbedst – men han har en utrolig sort humor, min mand. (patienten griner) Det tragikomiske i en prekær situation Tema: sort humor, ironi Hanne Sønder 25. juni 2013

27 Sort humor, ironi ” Så rendte hun og pumpede (blodtryk) mig hele
natten (latter) og jeg kunne ikke lade være med at grine. Jeg sagde også til hende, jeg skal pumpes tit, jeg må da være punkteret (latter)” Patienten omtaler en faretruende situation humoristisk og med latter, en form for ironi og sort humor. Tema: sort humor, ironi Hanne Sønder 25. juni 2013

28 Humor som angstlatter ”Jeg forsøger at trappe ned på det (søvn), så jeg ikke skal have så meget. (patienten griner lidt), igen har det noget med at gøre at jeg ikke vil overgive mig til det her, for jeg er kun 40 år gammel.” Manglende accept af sygdommen. Tema: Angstlatter Hanne Sønder 25. juni 2013

29 Humor som angstlatter ”Jamen det er sjovt nok (latter), for ved du hvad, for 2-3 år siden, da var jeg afsted i Århus og få det ene øje ordnet, med det her…åhh…laserstråler, og jeg var i Århus 2 gange for at få det ordnet. Det at synet er truet fortælles der om på en måde, så der indlejres latter og humor. Tema: Angstlatter Hanne Sønder 25. juni 2013

30 Humor som angstlatter ”Jamen så er der nok lidt der hedder
angst der kommer ind i det, for altså selv om det er et fint hospital, I har, så er det ikke et sjovt sted at være.” (griner) Her kan der være tale om en form for angstlatter eller en form for bagatellisering Tema: Angstlatter Hanne Sønder 25. juni 2013

31 Konklusion Undersøgelsen viser at humor som fænomen indgår i
varierende grad med forskellig vægtning og betydning. Humor har forskellige udtryksformer i relation til mestring af kronisk sygdom. Det er i form af at patienterne smiler, humoristiske bemærkninger, sort humor, ironi og angstlatter. Det ser ud til at der kan være en sammenhæng mellem humor og det at komme i overensstemmelse med sig selv i relation til det at have en kronisk sygdom og lidelse. Hanne Sønder 25. juni 2013

32 Konklusion Kronisk sygdom og lidelse indebærer en sårbarhed, hvor humor kan være livsunderstøttende og have en støddæmperfunktion i en tilværelse med kronisk sygdom. Vittigheder og sort humor kan i nogle situationer være en lettelse. ’ Humor, latter i stemmen og metaforer bruges ofte af de interviewede patienter, hvor kronisk sygdom kan opleves som noget tungt at have med sig i livet. Latteren kan være et forsøg på at gøre noget tungt lettere og hvor angstlatter kan virke som en lettelse i frygt og angstprovokerende situationer. Humor kan også være et forsvar, hvor der flygtes fra det der gør ondt eller er svært. Hanne Sønder 25. juni 2013

33 Konklusion Måske mere end nogen anden har det syge menneske netop
brug for den livsglæde og befrielse, som humoren har, når der trækkes på smilebåndet, eller latteren bliver rørt. Humor og latter ser ud til at være som et lysglimt i livet med kronisk sygdom og lidelse. Hanne Sønder 25. juni 2013

34 Tommelfingerregel En tommelfinger regel kan være at man
stiller sig åben overfor patientens humor omkring egen situation og er tilbage- holdende med egne humoristiske bemærkninger, før man kender den anden godt. ……og bruger indfølingsevne Hanne Sønder 25. juni 2013

35 Præsentation af forskningsresultater via artikler og mundtlige foredrag
Sønder H, Bøje T, Delmar C. Dylmer D, Forup L, Jacobsen C, Møller M, Pedersen BD. ”Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse” Sygeplejersken. Accepteret marts 2006. Sønder H, Bøje T, Delmar C, Dylmer D, Forup L, Jacobsen C, Møller M, Pedersen BD. Lidelse som en skygge? – et aspekt i livet med kronisk sygdom. Publiceres i Klinisk Sygepleje 2/2007. Delmar C, Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jacobsen C, Møller M, Sønder H, Pedersen BD. Achieving harmony with oneself – life with a chronic illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences September p Delmar C, Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jacobsen C, Møller M, Sønder H, Pedersen BD. Independence/ dependence – a contradictory relationship ?: Life with a chronic illness. Scandinavian Journal of Caring sciences. (Accepted dec 2006) Lisbeth F, Jacobsen C, Bøje T, Delmar C, Dylmer D, Møller M, Sønder H, Pedersen BD. ”Det er værst for familien” – i livet med en kronisk lidelse. Sendt til tidsskrift for sygeplejeforskning. Marts 2006. Pedersen BD, Bøje T, Delmar C, Jacobsen C, Kristensen DD, Møller M, Pedersen LF, Sønder H. Pleje og omsorg for patienter med kroniske lidelser - en sundhedsfremmende og forebyggende virksomhed. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2002;2:22-30. Pedersen BD, Delmar C. Forskningsmetode og netværkssamarbejde – en kvalitativ metode inspireret af Ricouer I: Forskning i klinisk sygepleje 2, Metoder og vidensudvikling, Lorensen M, Hounsgaard L, Østergaard–Nielsen G, editors. København: Akademisk forlag; p Hanne Sønder 25. juni 2013

36 ”Venlighed er et sprog som selv den stumme kan tale og den døve
Venlig humor ”Venlighed er et sprog som selv den stumme kan tale og den døve kan høre” Hanne Sønder 25. juni 2013

37 Patch Adams Hanne Sønder 25. juni 2013

38 Hospitalsklovne Hanne Sønder 25. juni 2013 Hanne Sønder september 2008

39 Humor og mestring af svære situationer
. Hanne Sønder 25. juni 2013

40 Humor og mestring af svære situationer
Når vi omgår mennesker med kroniske sygdomme, så er det ikke kun kost, rygning og motion, vi skal have fokus på, selvom det også er vigtigt. Der er brug for at kende til flere niveauer og mangfoldigheder i angsten. Sygeplejen handler også om livsfænomener, så som angst for et kortere liv, tab, smerter, vrede, håb, afmagt, ensomhed, livsmod, træthed, længsel, savn, tillid, tvivl, skam, skyld, sårbarhed, afhængighed, rodløshed, livsglæde og andre aspekter. Humor som støddæmper er også et vigtigt aspekt i livet med kronisk sygdom. Hanne Sønder 25. juni 2013

41 Fremtidens sygepleje 2020 – og de digitale medier
Vi har nogle udfordringer i forhold til patienter og de digitale medier. Vi har: De digitale analfabeter, typisk ældre og svage. De digitale indvandrede, typisk personer, der tror de har styr på det digitale, indtil de møder de unge der er vokset op med Ipad. De digitalt indfødte, som er den generation der er vokset op med Ipad mm. Det kan der blive meget sjov ud af. Hanne Sønder 25. juni 2013

42 Tegn på humor Tænk på 3 situationer fra din praksis, hvor du oplevede humor sammen med andre, som du kommer til at tænke på skriv ned og del dem med din sidekammerat de næste 5 min. Hanne Sønder 25. juni 2013


Download ppt "Humor – et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google