Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Informationsteknologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Informationsteknologi"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Informationsteknologi
RHS - Informationsteknologi

2 Hvad er Informationsteknologi?
Informationsteknologi (IT) handler – ikke overraskende – om Information Teknologi RHS - Informationsteknologi

3 Hvad er Informationsteknologi?
Information: Alle mulige aspekter af, hvordan information Skabes Gemmes Organiseres Præsenteres Sendes Findes igen Konverteres, behandles, og så videre RHS - Informationsteknologi

4 Hvad er Informationsteknologi?
Teknologi: De værktøjer og ”medier”, vi bruger i behandlingen af information Hardware (Computere og hvad dertil hører…) Software (Programmer af forskellig slags) RHS - Informationsteknologi

5 Er det ikke bare sådan noget computer-noget…?
Nej – handler mere om, hvilke problemer IT kan hjælpe os med at løse. Mere vægt på metoder og principper, end på at komme meget ned i detaljer i forskellige programmer. MEN vi skal også lære om nogle mere konkrete ting… RHS - Informationsteknologi

6 Den formelle definition af faget (fra ministeriet)
IT er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlings- teknologier og systemer samt færdigheder i udvikling, implementering og anvendelse af IT i forhold til individ, erhverv og samfund. Faget beskæftiger sig med teknologier og systemer til behandling af data og formidling af information RHS - Informationsteknologi

7 RHS - Informationsteknologi
Hvorfor…? Hvorfor skal man lære om IT på HHX – det gjorde man da ikke for 20 år siden? I dag er samfundet gennemsyret af IT, i langt højere grad end for blot år siden En meget stor – og stigende – del af alle jobs involverer brug af IT Godt kendskab til IT ruster dig bedre til mange uddannelser og jobs – men vi skal ikke alle være IT-eksperter RHS - Informationsteknologi

8 Struktur for IT-faget (IT A)
IT A er totalt på omkring 325 timer, fordelt hen over 2½ år Omkring fire timer pr. uge (3t i 1.hh, 5t i 2+3.hh) Større opgave (ca. 40 timer) i slutningen af 3.hhx, som også danner grundlag for eksamen Også et antal mindre (8-20 timer) projekter RHS - Informationsteknologi

9 Struktur for IT-faget (IT B)
IT A er totalt på omkring 200 timer, fordelt hen over 1½ år Omkring fire timer pr. uge (3t i 1.hh, 5t i 2.hh) Større opgave (ca. 30 timer) i slutningen af 2.hhx, som også danner grundlag for eksamen Også et antal mindre (8-20 timer) projekter RHS - Informationsteknologi

10 RHS - Informationsteknologi
Hvad skal vi så lave? Der vil være to overordnede emner: Teknologi og værktøjer IT i sammenhæng med den omgivende verden RHS - Informationsteknologi

11 Teknologi og værktøjer RHS - Informationsteknologi
Hvad skal vi så lave? Teknologi og værktøjer IT i sammenhæng… Web IT og borgeren Databaser IT og samfundet Programmering (IT A) IT og virksomheder RHS - Informationsteknologi

12 Teknologi og værktøjer
Vi skal have en vis viden om, hvordan konkret informationsteknologi virker, med fokus på computere Hardware: hvilke dele er der i en typisk computer, hvordan fungerer de, og hvordan arbejder de samme Software: Hvilke typer programmer findes der, hvad er deres særpræg Netværk: Hvordan taler computere sammen RHS - Informationsteknologi

13 Teknologi og værktøjer
Vi skal noget mere i dybden med to konkrete teknologier (tre på IT A): Databaser Websites Programmering (IT A) RHS - Informationsteknologi

14 Teknologi og værktøjer
Databaser: Hvad er det? Hvordan designes en database, i hvilke sammenhænge bruges en database, hvordan fungerer den, med videre Websites: Hvordan designes en god website, hvilke elementer rummer en website, hvordan ser den ud ”indeni”, med videre Programmering: Hvilke principper bruges til programmering. Hvordan opbygges et program. Hvilke sprog-elementer har vi til rådighed RHS - Informationsteknologi

15 Teknologi og værktøjer
Vi skal også lidt mere i dybden med nogle konkrete programmer: Access: Udvikling af databaser Sharepoint Designer: Udvikling af websites Et værktøj til programmering Hvorfor nu det? En del af IT-faget er også at prøve at lave konkrete ”produkter”, derfor nød-vendigt at kende nogle specifikke programmer RHS - Informationsteknologi

16 RHS - Informationsteknologi
IT og individet Hvordan påvirker det den enkelte person at leve i et informationsteknologisk samfund? Hvilke (nye) krav stiller det til den enkelte persons kund-skaber og færdigheder? Hvilke nye muligheder får jeg? Hvilke farer dukker op? RHS - Informationsteknologi

17 RHS - Informationsteknologi
IT og individet Hvordan påvirker IT mine relationer til Andre personer Virksomheder Det offentlige Hvordan er jeg stillet juridisk? Hvilke data må virksomheder og det offentlige have om mig, og hvordan skal disse data håndteres? RHS - Informationsteknologi

18 RHS - Informationsteknologi
IT og virksomheder Næsten alle virksomheder bruger – i et eller andet omfang – IT i dag Hvordan kan en virksomhed mere konkret bruge IT? Hvilke forretningsmuligheder åbner sig ved brug af IT? Hvordan kan IT forandre den indre struktur af en virksomhed? RHS - Informationsteknologi

19 RHS - Informationsteknologi
IT og virksomheder Hvordan kan IT ændre konkurrencesituationen for en virksomhed (globalisering)? Hvilken rolle kan IT spille i en virksomheds relationer til kunder (Business-to-Customer), og til andre virksomheder (Business-to-Business)? Hvordan kan man beskrive en virksomheds IT-systemer? Hvordan gennemføres udvikling og implemen-tation af større IT-projekter RHS - Informationsteknologi

20 RHS - Informationsteknologi
IT og samfund Da jeg var ung… (midt 80’erne) Ingen mobiltelefoner Meget få (private) computere Intet Internet Én TV-kanal (og måske lidt Sverige…) Meget få havde video (DVD!?) Ingen brug af computere i folkeskolen Meget lidt brug af computere i gymnasiet …”hvad lavede du så, far”? RHS - Informationsteknologi

21 RHS - Informationsteknologi
IT og samfund Største ændring af samfundet de seneste år er uden sammenligning udviklingen i IT Hvordan påvirker IT vores samfundsstruktur? Flytter IT rundt på ”magten” i samfundet? Hvordan påvirker IT de erhverv, der traditionelt er førende i Danmark (…og andre lande)? IT og uddannelse Hvilke trends vil vi se de kommende år? RHS - Informationsteknologi

22 RHS - Informationsteknologi
IT og samfund Hvordan skal vi styre udvik-lingen af IT-samfundet? Kan den overhovedet styres? Hvordan påvirker IT vores normer og vores kultur? Hvem bliver vindere…og hvem bliver tabere? Hvor vil vi overhovedet hen? IT som middel vs. mål RHS - Informationsteknologi

23 Plan for IT-faget (IT A)
1.hh Introduktion (hard- og software, netværk) Web-design og udvikling 2.hh Databaser IT og … Elementær programmering RHS - Informationsteknologi

24 Plan for IT-faget (IT A)
3.hh Videregående web-udvikling Videregående databaser Videregående programmering Afsluttende projekt RHS - Informationsteknologi

25 Plan for IT-faget (IT B)
1.hh Introduktion (hard- og software, netværk) Web-design og udvikling 2.hh Databaser IT og … Afsluttende projekt RHS - Informationsteknologi

26 RHS - Informationsteknologi
Hvad er information? Det ved vi jo alle sammen godt…. …men hvad er det egentlig? I forbindelse med IT taler vi ofte om data For en computer er data altid bare en lang række af 0’er og 1’er: Det er os mennesker, der tillægger data en eller anden betydning RHS - Informationsteknologi

27 RHS - Informationsteknologi
Hvad er information? For at kunne forstå noget data, har vi brug for en sammenhæng (kontekst) at forstå dette data i. I en sammenhæng betyder ” ” måske tallet 42 I en anden sammenhæng betyder ” ” måske tegnet ”C” Data + Kontekst = Information RHS - Informationsteknologi

28 Information og kommunikation
Men hvad er så formålet med al den information, vi producerer? I sidste ende er formålet med information at kommunikere (i bred forstand) med ”nogen”: Kommunikation med sig selv Kommunikation med andre Kommunikation med en computer Kommunikation over lange afstande Kommunikation med ”fremtiden” RHS - Informationsteknologi

29 Mennesker vil kommunikere
Evnen – og lysten – til (avanceret) kommunikation er et meget stærkt særtræk hos mennesket Uden kommunikation er det meget svært at: Samarbejde om større opgaver Videregive viden til andre Udvikle en kultur over generationer Men på et vist stadie kræves der teknologi for at kommunikere RHS - Informationsteknologi

30 RHS - Informationsteknologi
Historisk IT Strengt taget er dette også IT: RHS - Informationsteknologi

31 RHS - Informationsteknologi
Historisk IT Jo mere avanceret en civilisation, jo større behov for avanceret IT Større milepæle i præ-computer IT Sprog (hvor??, hvornår??) Skrivekunst/alfabet (Mellemøsten, ca år 3000 f.kr) Organiseret postvæsen (Romerriget, Kina, ca år 0) Trykkeri (Kina, ca år 600) Telegrafi via ledning (Europa, ca år 1800) Radiofoni (Europa, ca år 1900) RHS - Informationsteknologi

32 RHS - Informationsteknologi
Hønen eller ægget? Man kan så spørge sig selv… Bliver vores civilisation mere og mere avanceret, fordi vi bliver bedre og bedre til at kommu-nikere? Eller… Bliver vi bedre og bedre til at kommunikere, fordi det er nødvendigt for at gøre vores civilisation mere avanceret? RHS - Informationsteknologi

33 Eksempler på kommunikation
”Jeg vil gerne tage en backup af mine digitale fotos, så jeg kan genskabe dem, hvis de originale fotos bliver væk” Skrive billederne ud på papir Tage en (digital) backup, på f.eks en DVD Kommunikation med mig selv Kommunikation med ”fremtiden” Kommunikation med en computer RHS - Informationsteknologi

34 Eksempler på kommunikation
”Jeg vil gerne finde ud af, hvordan min kamme-rat Jesper – som nu bor i Australien – har det” Tage ned og besøge ham Sende et brev til ham Ringe til ham Sende ham en Skrive på hans Facebook-side Chatte med ham på Messenger Kommunikation med andre Kommunikation med en computer RHS - Informationsteknologi

35 Eksempler på kommunikation
”Jeg vil gerne fortælle skattevæsenet, hvor meget jeg har tjent sidste år” Skriv det på min (papir)selvangivelse, og send den til Told&Skat med posten Gå ind på Told&Skat’s hjemmeside, og benyt deres on-line service Kommunikation med andre (eller sig selv?) Kommunikation med en computer RHS - Informationsteknologi

36 RHS - Informationsteknologi
Envejs/tovejs Kommunikation kan også beskrives som værende en-vejs eller to-vejs Envejs kunne være aviser, TV, brev, en telefonbesked – hvor der ikke umiddelbart forventes et svar Tovejs kunne være en telefonsamtale, en SMS-”samtale”, et online-spil – hvor man forventer et svar fra modparten Ikke ”mediet” som sådan der afgør, om kommunikation er envejs eller tovejs. RHS - Informationsteknologi

37 Synkron/asynkron Ordet ”synkron” betyder ”samtidig”
Hvis en tovejs kommunikation er synkron, for-venter parterne svar fra hinanden ”omgående”; de venter på, at modparten svarer Blå ringer op til Gul… ”Hallo,det er Gul…?” ”Hej, det er Blå. Hva’ så…?” ”Jo tak, skal til fest her i aften hos Grøn” ”Kan jeg komme med…?” RHS - Informationsteknologi

38 Synkron/asynkron Hvis en tovejs kommunikation er asynkron, for-venter parterne svar fra hinanden, men ikke nødvendigvis med det samme. Modparten kan svare, når modparten har tid ”Nå, Blå har ringet kl. 13” Blå ringer op til Gul… Guls telefonsvarer: ”Læg gerne en besked…” ”Hej, det er Blå. Hvad skal du i aften? Ring tilbage” Gul ringer op til Blå… Blås telefonsvarer: ”Læg en besked…” RHS - Informationsteknologi

39 RHS - Informationsteknologi
Opgave I Hvilke typer af information modtager/opsøger du i løbet af en uge? For hver type information, overvej: Hvilke typer IT (computer, mobil, TV, avis, breve, med videre) benytter du for at få denne information? Hvad type information er det (med andre, over lange afstande, en/tovejs, synkron/asynkron, og så videre) Hvorfor vil du have denne information? Kunne du få denne information uden brug af elektronisk IT (computer, mobil,…)? RHS - Informationsteknologi

40 Historie og drivkræfter
Jo mere avanceret vores civilisation er blevet, jo mere avanceret er IT blevet. …men, hvordan drives udviklingen af IT egentlig Udviklingen kan drives af flere kræfter: Regeringer (strategiske overvejelser) Militær (information er guld) Erhvervsliv (hvad kan vi sælge?) Forskning (hvad er spændende?) Folket (sådan en vil vi have!) RHS - Informationsteknologi

41 Historie og drivkræfter
Flere forskellige kræfter er – selvfølgelig – i spil undervejs i historien Lad os se lidt på historien for hhv Computeren Internettet / WWW RHS - Informationsteknologi

42 Computeren – helt gamle dage
De gamle grækere lavede de første mekaniske computere, helt tilbage omkring år 0. Antikythera-maskinen var et stykke finmeka- nik, beregnet til at forudsige planeters postion på himlen. Lignende maskiner bygges i mellemøsten omkring 1000 år senere Mere komplekse maskiner ses først meget senere, omkring år 1800…. RHS - Informationsteknologi

43 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 19.årh I 1801 laver Jospeh Jaquard en mekanisk væv, som kan ”programmeres” med hulkort Første maskine, som kan producere forskelligt resultat alt efter et givent ”program” Udvikling drevet af erhverv, og i sidste ende forbrugeren (hvem skaber behovet…?) RHS - Informationsteknologi

44 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 19.årh En brite ved navn Charles Babbage designer den første generelle, programmerbare maskine (kaldet Den Analytiske Motor) Ville faktisk have haft de samme egenskaber som en elektronisk computer – men blev aldrig gjort færdig Den britiske regering finansierede udviklingen, men lukkede kassen i…. Drevet af regering, men nok mest Babbage selv RHS - Informationsteknologi

45 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 19/20 årh Til at administrere folketælling i USA i 1890 laves en maskine baseret på hulkort Stadig rent mekanisk maskine Maskinen laves af firmaet Tabulating Machine Company, som senere bliver til….IBM I starten af det 20. århundrede bygges stadig mere avancerede mekaniske computere Teknologien for de første elektroniske computere begynder at være klar RHS - Informationsteknologi

46 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 1940’erne Omkring kommer de første elektro-niske computere Udvikling i høj grad drevet af 2.verdenskrig Briter laver computer til at bryde tyske koder USA laver computer til at beregne missil-baner Kort efter krigen beskrives for første gang den ”arkitektur”, som moderne computere bygger på (von Neumann – arkitekturen) RHS - Informationsteknologi

47 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 50/60/70’erne Gradvist vokser et marked for computere til erhvervslivet frem Første kunder er banker, forsikring, og andre ”regnetunge” brancher IBM har en meget stor markedsandel, men andre firmaer kommer langsomt til De allerførste ”hjemmecomputere” fremkommer sidst i 70’erne RHS - Informationsteknologi

48 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 80’erne Computerens indtog i private hjem begynder… I starten meget lidt software – overvejende brugt til spil IBM lancerer ”the IBM Personal Computer” i 1981 Er grundlaget for moderne PC’er – kostede omkring kr i 1981… RHS - Informationsteknologi

49 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 90’erne Voldsom stigning i antal PC’er i private hjem Overkommelig pris Nemmere at bruge (Windows, Mac) Meget mere software Internet / WWW begynder… Selv mange virksomheder overgår til PC’er fremfor store, centrale computere Euforisk Internet-periode Udvikling drevet af forbruger/erhverv RHS - Informationsteknologi

50 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 00’erne Stort set alle husstande (i den vestlige verden) har mindst én PC, som er koblet til Internettet Internet vigtigere end PC Internet-adgang spredes til andre typer hardware, f.eks mobil-telefoner Internet-indhold ofte drevet af brugere (web 2.0) RHS - Informationsteknologi

51 RHS - Informationsteknologi
Computeren – 00’erne Mange offentlige serviceydelser bliver tilgængelige via Internettet Visse offentlige serviceydelser kræver brug af elektronisk IT – f.eks e-Faktura Regeringer i offensiven igen, eller er det folket, der kræver det…? RHS - Informationsteknologi

52 Internet / WWW historie
Internettets historie er meget kortere end computerens, starter for ca 50 år siden Bemærk, at ”Internet” og ”World Wide Web” faktisk ikke er det samme. Internet: Det fysiske netværk af kabler, satelitter og anden hardware. WWW: De websites, vi besøger og benytter ved hjælp af Internettet RHS - Informationsteknologi

53 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 50/60’erne Russerne opsender Sputnik i 1957 USA opretter IPTO (Information Processing Technology Office), under DARPA (Defence Advanced Research Project Agency), for at ”genvinde USA’s teknologiske lederskab” I 1969 skabes ARPANET, som et netværk mellem to universiteter (militær teknologi) RHS - Informationsteknologi

54 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 70’erne Arbejde på lignende netværk i andre lande Problem: Netværk er ikke ”kom-patible”, d.v.s man kan ikke snakke henover flere netværk Behovet for en fælles ”protokol” (en måde at sende data i et netværk på) var klart Sidst i 70’erne var protokollen TCP/IP klar RHS - Informationsteknologi

55 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 80’erne Fra 1983 bruges kun TCP/IP i ARPANET Op gennem 80’erne skifter flere og flere netværk til TCP/IP, både i USA og resten af verden Sidst i 80’erne åbnes op for kommerciel brug af nettet I CERN sker der noget… RHS - Informationsteknologi

56 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 90’erne CERN er en international organisation, der forsker i atom-fysik (!?) Ved CERN arbejder Tim Berners-Lee, som opfinder WWW-konceptet World Wide Web: Surf rundt mellem forskellige websites med en browser RHS - Informationsteknologi

57 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 90’erne I 1993 kommer den første browser til PC, kaldet Mosaic I 1995 lancerer Microsoft (endelig) Internet Explorer Nu ruller Internet / WWW revolu-tionen for alvor …men stadig ret langsomme forbindelser (modem) til de fleste almindelige mennesker RHS - Informationsteknologi

58 RHS - Informationsteknologi
Internet / WWW – 00’erne Internet / WWW det vigtigste informationsmedie for mange mennesker Forbindelser med høj (1+ mb/s) hastighed bliver almindelige Adgang til nettet via andre enheder, f.eks mobil Services som f.eks movie-on-demand og TV via internettet RHS - Informationsteknologi

59 RHS - Informationsteknologi
Opgave II Det er meget svært at spå om fremtiden, men gør alligevel et forsøg! Hvordan tror du, at din brug af IT vil ændre sig de næste 10 år, i forhold til Hvilke ”dimser” der findes Hvordan de betjenes Hvad jeg bruger dem til Hvordan jeg benytter Internettet Tænk ikke så meget ”det ved jeg ikke…”, men tænk ”det kunne være smart, hvis…” RHS - Informationsteknologi


Download ppt "Introduktion til Informationsteknologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google