Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trylleskoven Strategisk Miljøvurdering og Forundersøgelser vedr. natur Solrød Kommune, 30/3 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trylleskoven Strategisk Miljøvurdering og Forundersøgelser vedr. natur Solrød Kommune, 30/3 2007."— Præsentationens transcript:

1 Trylleskoven Strategisk Miljøvurdering og Forundersøgelser vedr. natur Solrød Kommune, 30/3 2007

2 Slide2 Strategisk Miljøvurdering (SMV) En SMV har til formål at afveje positive og negative miljømæssige påvirkninger ved et givent planforslag, set i forhold til de eksisterende planer og programmer for området. 4 faser er kendetegnede for SMV 1.Afgrænsning (December) 2.Vurdering (Igangværende) 3.Afbødning (Forslag udformes) 4.Overvågning (Under og efter udbygning)

3 Slide3 SMV - Indhold  Grundlæggende beskrivelser af projektforslaget  Planer og programmer  Eksisterende forhold (0-alternativet)  Påvirkningerne ved projektet (under byggeri og efter)  Natur og biodiversitet  Naturressourcer og affald  Sundhed  Klima  Forslag til afværgeforanstaltninger af påvirkninger  Forslag til overvågning.

4 Slide4 SMV – Planforslag mod eksisterende planer og programmer  Roskilde Amts Regionplan 2005  Kommuneplan  Indsatsplaner for drikkevandsinteresser  Spildevandsplan  Støjhandlingsplan  Særlig indsatsplan (naturplejeprogrammer)  Fredninger  EU’s Habitatdirektiv

5 Slide5 SMV - Fokusområder Påvirkninger af - drift:  Natur og biodiversitet  Flora og fauna  Fredninger og naturbeskyttelse  Byggelinjer  Landskab  Naturressourcer og affald  Forbrug af drikkevand  Indsatsområder for grundvand  Ressourcer  Sundhed  Trafik og trafiksikkerhed  Støj og vibrationer  Støv og anden luftforurening  Jordforurening  Rekreative områder  Klima  Energiforbrug (CO 2 – emissioner)  Trafikrelaterede emissioner Negativ påvirkning Lille negativ påvirkning NeutralLille positiv påvirkning Positiv påvirkning

6 Slide6 SMV: Afværgeforanstaltninger - anbefalinger  God trafikplanlægning  Energi – krav til brug af energiklasser, diskussion om brug af fjernvarme/naturgas  Natur – faunapassager og korridorer, evt. i forbindelse med Vand i miljøet  Få større stier, så påvirkning af naturområder begrænses begrænses  Bevaring af ”det åbne landskab”  Støjvolde  Overvejelser omkring brændeovne

7 Slide7 Natur Moserne s-banen Karlstrup Strandvej Beskyttet vandhul Parcelhuskvarter Køge Bugt Motorvejen Pt. udyrkede arealer Jernvejsgård Cementvej Ubeskyttet vandhul Markstien Markvej Trylleskoven Firemileskoven

8 Slide8 Natur- værdisætning

9 Slide9 Natur – Fremtidige forhold •”Haveby” der samler byen om de omkringliggende naturområder •Bevare træer, hegn, vandhul og ubenyttede områder •Vand/vådområder er en oplagt mulighed for forbedret spredning


Download ppt "Trylleskoven Strategisk Miljøvurdering og Forundersøgelser vedr. natur Solrød Kommune, 30/3 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google