Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Postoperativ Smertebehandling efter Hjertekirurgi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Postoperativ Smertebehandling efter Hjertekirurgi"— Præsentationens transcript:

1 Postoperativ Smertebehandling efter Hjertekirurgi
Smerteteam Intensiv Hjerteopvågning Lone Hedegaard Andersen Intensiv Sygeplejerske Majken Damgaard Johansen

2 Postoperativ Smerteteam Intensiv Hjerteopvågning
Personale 2 sygeplejersker 1 overlæge Jobfunktion Overordnet overblik over smerteproblematikker i afsnittet Udvikling af smertebehandlingen i afsnittet Undervisning, udformning af retningslinier etc.

3 Hvorfor er det vigtigt at behandle postoperative smerter?
Konsekvenser af insufficient smertebehandling Øget morbiditet Længere indlæggelsestid Utilfredse patienter Øget risiko for kroniske smerter (thorakotomi/sternotomi % risiko for udvikling af kroniske smerter) Øget morbiditet: Manglende mobilisering, insufficient respiration som kan medføre pneumonier, insufficient ernæring kan bl.a. medføre længere sårhelingstid etc.

4 Behandles postoperative smerter optimalt?
Adskillelige undersøgelser har påvist, at postoperativ smertebehandling er suboptimal, hvad angår fx: Uddannelse af personale Præoperativ information til patienter Behandlingsplan Registrering af smerteintensitet – fx NRS Oprettelse af smerteteams Apfelbaum JL et al. Anaesth Analog 2003; Benhamou et al. Pain 2008; Fletcher D et al. Pain 2008; Popping DM et al. Br J Anaesth 2008

5 Sufficient smertebehandling - fra overvejelser til handling!
Drænsmerter var det primære problem Patienterne var svære at smertedække med opioider Personalet var tilbageholdende med at give for store doser opioider Patienterne blev ikke VAS-scoret tilstrækkeligt Valg at behandlingsstrategi meget afhængig af, hvilken læge der havde vagten – ingen konsus omkring smertebehandlingen Drænsmerter: Det var vores oplevelse, at patienternes smerter overvejende var drænsmerter. De trak ikke vejret sufficient, de havde ondt om i ryggen! Personalet: Oplevelse af at patienterne blev sløve og nervøse for, om de holdt op med at trække vejret, så der var behov for re-intubation! Vi var ikke gode nok til at smerte-score patienterne, specielt ikke får at kontrollere effekten af den givne behandling! Vi oplevede heller ikke rigtigt, at lægerne havde alternative forslag til smertebehandling! Herefter kom der fokus på, hvordan vi kunne sikre patienterne en bedre smertebehandling. Vi kontaktede Hjertecenter Gentofte for at høre, hvad de gjorde i forhold til at give deres patienterne en sufficient smertebehandling. De var på det tidspunkt lige startet med at give patienterne Toradol for drænsmerter (det var også deres oplevelse, at drænsmeter var det største smerteproblem). Efterfølgende gik vi i gang med at undersøge, om det evt. var noget, vi også kunne bruge og som ville sikre vores patienter en mere sufficient smertebehandling. Vi havde brugt Toradol som p.n. smertebehandling, men der var rigtig mange forholdsregler og bestemt ikke alle læger var glade for at give grønt lys for at ordinere det til patienterne. Efter en lang proces med at undersøge Toradol virkninger og bivirkninger mv. og konferencer med afdelingens overlæge startede vi pr. 1. januar op med at give Toradol som standard i afdelingens smertebehandling. Vi ændrede endvidere vores smerteskala til at hedde NRS i stedet for VAS – da det var jo egentlig den skala, vi altid havde brugt!

6 Smertebehandling i forbindelse med Hjertekirurgi
Præoperativt Tablet Paracetamol 2 g Kroniske smertepatienter får deres vanlige smertebehandling Peroperativt Smertedækkes med i.v. Sufenta (virkningsvarighed på op til 6 timer) Postoperativt Paracetamol 1 g hver 6. time Toradol 15 mg i.v. hver time (obs. kontra-indikationer) – 1. dosis ½ time før ekstubation Opioder p.n. (1. valg: i.v. Morfin 0,05 mg/kg) Såfremt 15 mg Toradol i.v. ikke har tilstrækkelig virkning, giver vi yderligere 15 mg i.v. – vi vil ikke afvise, at vi på et tidspunkt laver 1. dosis om, så vi giver 30 mg inden ekstubation. Rammeordination vises på computer 2.

7 Smertebehandling i forbindelse med Hjertekirurgi - Toradol
1. dosis Toradol 15 mg i.v. gives ½ time før ekstubation ved dræntab < 100 ml i 2 på hinanden følgende timer 2. dosis Toradol 15 mg i.v. gives ved blødning < ml/t 3. og evt. 4. dosis Toradol 15 mg i.v. gives ved blødning < 50 ml/t Kontraindikationer Anamnese med gastrointestinal blødning S-creatinin > 170 Overfølsomhed overfor Ketorolac og/eller NSAID

8 Sikrer vi patienten en mere sufficient smertebehandling med Toradol?
Det tror vi, at vi gør…..men det er jo ikke nok at tro – man skal vide  Kvalitetssikringsprojekt – forventet start medio februar 2011 Randomiseret projekt 2 patientgrupper En gruppe som får den ”nye standard” med Toradol En gruppe som får den ”gamle standard” uden Toradol

9 Toradol Kvalitetsudviklingsprojekt for smertebehandling efter Hjertekirurgi
Formål: Vurdere Toradols effekt på postoperative drænsmerter efter en hjerteoperation Behandlingen med Toradol skal vurderes i forhold til: NRS Behovet for p.n. opioider Bivirkninger (blødning, s-creatinin, diureser) NRS: Patientens vurdering af egen smerteintensitet målt ved hjælp af NRS. Patienten scores ca. 30 min. efter ekstubation og herefter hver time over en 4 timers periode og efterfølgende hver 2. time indtil udskrivelse. Behovet for opioider: Undersøgelsen skal belyse, om patientens behov for opioider, under indlæggelsen på intensiv hjerteopvågning og specielt de 2 første timer efter ekstubation, bliver mindre, når de får Toradol 30. min før ekstubation og smertebehandles med Toradol indtil drænfjernelse. Bivirkninger: Undersøgelsen skal registrere bivirkninger relateret til Toradol – det drejer sig om blødning, s-creatinin samt diureser. De registrerede data skal danne grundlag for analyse af smertebehandlingen med Toradol i relation til NRS, behovet for opioider samt bivirkninger. I en periode fra medio januar 2010 og ca. 6 måneder frem opsamles og registreres data i Intensiv Hjerteopvågning.

10 Toradol Kvalitetsudviklingsprojekt for smertebehandling efter Hjertekirurgi
Forsøgspersoner: 150 elektive patienter i alderen år CABG samt Aorta- og Mitralklapoperationer Eksklusionskriterier: Patienter som ikke taler og forstår dansk Patienter som ikke tåler Toradol Patienter med kroniske smerter præoperativt Patienter som ikke kan samarbejde til NRS Patienter som er kendt med GI-blødning, S-creatinin > 170 eller blødning postoperativt

11 Toradol Kvalitetsudviklingsprojekt for smertebehandling efter Hjertekirurgi
Etiske overvejelser Mulige risici Etiske overvejelser: I begge er målet en sufficient smertebehandling. Patienten orienteres ikke om den randomiserede undersøgelse. Smertebehandlingen er efter afdelingens standarder og udgør derfor ikke nogen yderligere risiko for patienten. Protokollen er indsendt til Etisk Komite til godkendelse – forventer svar midt december. Bivirkninger registreres efter gældende regler.

12 Toradol Kvalitetsudviklingsprojekt for smertebehandling efter Hjertekirurgi
Praktisk udførelse: Projektet gennemføres i en periode på ca. 6 måneder startende medio februar 2011 Når patienten ankommer til afsnittet, kontrollerer sygeplejersken, om der er kontraindikationer i forhold til Toradol Ca. 30 min. før forventet ekstubation vurderes, om patienten fortsat kan inkluderes i projektet (specielt blødningproblemer) Overholder patienten inklusionskriterierne trækker sygeplejersken en kuvert indeholdende gruppe 1 eller gruppe 2-skema Skemaet udfyldes indtil patienten udskrives fra afsnittet Samtidig vises gruppe 1 eller gruppe 2-skemaerne


Download ppt "Postoperativ Smertebehandling efter Hjertekirurgi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google