Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HOVEDEFORLØB 1-2 Torben Kristiansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HOVEDEFORLØB 1-2 Torben Kristiansen."— Præsentationens transcript:

1 HOVEDEFORLØB 1-2 Torben Kristiansen

2 Hovedforløb 1-2 Køle – Smøring Ventiler – Tandrem Rudelimning Aircon
Tester 251 ( tænding ) Naturfag Automiljø

3 Forventninger Dine forventninger til skoleopholdet.
Opgaver på skoleopholdet. Temaopgave og praktiske opgaver. ( gruppearbejde) Temaopgave afleveres med værkstedsrapport mandag Temaopgave og værkstedrapport evalueres .

4 Notater og lektier Notater er nødvendige for at løse opgaverne temaopgaver løses på skolen og hjemme Lektier : læsestof ca. 100 sider (temaopgaver)

5 Arbejdstøj og værktøjs skab
1. Arbejdstøj er fast del af skoletasken. 2. Kontrol af værktøjs skab .

6 Mødetider Mandag 8.10 - 14.25 Tirsdag 8.10 - 14.25 Onsdag 8.10 - 14.25
Torsdag (10.30 – ) Fredag

7 Hovedforløb Pauser !! Mandag - Torsdag 10.00 – 1030 12.00 – 12.30
Fredag 10.00 – 10.30

8 Evaluering af skoleopholdet
Teoretiske prøve. 1. Viden 2. færdigheder 3. holdninger Kompetencer

9 Smøresystemet

10 Smøresystemer 1. Tågesmøring. 2. Tryksmøring.

11 Tågesmøring Ved tågesmøring smøres de bevægelige dele af en olietåge, der befinder sig i krumtaphuset. Denne olie blandes med benzinen, enten i tanken eller ved en dyse i karburatoren. Fordele : Altid ren og frisk olie !!

12 Smøresystemet Smøresystemets formål
Det er smøresystemets opgave at holde alle bevægelige dele adskilte og smurte. Alle motorens bevægelige dele holdes adskilte med en tynd oliefilm, således at friktionen formindskes, og man undgår unødigt slid, rivning og sammenbrænding. Olien skal endvidere tætne mellem stempler og cylindre og virke kølende

13 Smøresystemet Smøring af aksler og lejer
Akslen ligger ved stilstand i bunden af lejet, og spillerummet over akslen er fyldt med olie. Smøring af flader Fladerne holdes smurte af oliestænk og vil, når de bevæges, glide på en oliekile, der holder metalfladerne adskilte. Smøring af flader Fladerne holdes smurte af oliestænk og vil, når de bevæges, glide på en oliekile, der holder metalfladerne adskilte.

14 Smøresystemet Nogle af de elementer i motoren , der især er udsat for belastning . 1. krumtap og hovedlejer 2. krumtap og plejlstanglejer 3. Stempel og stempelpind 4. stempel og cylindervæg 5. Knastaksel og knasakselleje

15 Smøresystemet

16 Oliepumpen Oliepumpe Formål
Oliepumpens formål er at suge olien op fra bundkaret og pumpe olien videre til oliefilter og motor under tryk. Udformning Oliepumpen kan være udformet som: • Tandhjulspumpe • Rotorpumpe

17 Oliepumpen Tandhjulspumpe Olien tages med i tandmellemrummene langs
pumpehusets omkreds og presses ud i smøresystemet, når tænderne går i indgreb

18 Oliepumpe Tandhjulspumpe

19 Oliepumpen Rotorpumpe
Rotoren, der normalt drives af knastakslen, trækker rotorringen rundt i pumpehuset. Olien suges ind i pumpen, hvor mellemrummene mellem rotor og rotorring øges og trykkes ud af pumpen, hvor mellemrummene mellem rotor og rotorring formindskes

20 Rotorpumpe

21 Reduktionsventil Formål
Reduktionsventilens formål er at begrænse smøreolietrykket. Reduktionsventilen kan være placeret i oliepumpen eller i motorblokken

22 Reduktionsventil Funktion
Når smøretrykket når en forudbestemt værdi, åbner ventilen imod fjedertrykket og leder olien tilbage til pumpens sugeside eller til bundkarret. Reduktionsventilen kan være udformet som kugle- eller kegleventil.

23 Reduktionsventil

24 Olietryk Normalt olietryk 2 til 5 bar, diesel lidt højere
Eksempel på olietryk FORD FIESTA Mindste olietryk ved 750 omdr/min (80°C) 0,6 bar Mindste olietryk ved omdr/min (80°C) 1,5 bar Reduktionsventilen åbner ved 2,14-2,75 bar

25 Olietrykskontakt

26 Olietryk

27 Oliefilter Generelt Oliefilteret er ofte udformet som en komplet enhed, der skrues på motorblokken. Tætning mod blokken sker med en tætningsring. På nye motorer er man i dag begyndt at udskifte filterelementet og ikke hele patronen. Det mindsker den mængde miljøbelastende stoffer, der skal bortskaffes, med 80%.

28 Oliefilter

29 Oliefilter Filterets formål
Filteret skal forhindre sandkorn, metalspåner, sodpartikler fra forbrændingen og lignende i at komme ind til lejerne. Urenheder øger sliddet på lejerne og ridser lejesølerne.

30 Oliefilter De fleste filtre er hovedstrømsfiltre. Olien passerer
således fra oliepumpen gennem filteret, inden den trykkes til smørestederne.

31 Oliekredsløb i filter

32 Hovedstrømsfilter

33 Sidestrømfilter passerer 10% af den samlede oliemængde til smørestederne gennem filteret

34 Oliefilter Omløbsventil og returventil
Omløbsventilen, der er placeret i forbindelse med filteret, åbner for oliestrømmen, hvis filteret stopper. Derved sikres smøring af motoren, selv om filteret er tilstoppet, men olien bliver ikke filtreret. Filteret er endvidere forsynet med en returventil, der hindrer, at filteret tømmes for olie, når motoren ikke kører.

35 Oliefilter

36 Fejlfinding Data på bilen. 1.Visuel kontrol
2 Måling af olietryk, måling skal foretages ved driftsvarm motor og de i data angivne omdrejningstal. Opgave: Fejlmuligheder!

37 Fejlmuligheder 1. Utæt reduktionsventil.
2. Slidte eller defekte lejer. 3. Utæt sugerør ved oliepumpe ( sugesi) 4. For høj olietemperatur. 5 . Slidt oliepumpe.

38 Olietyper Mineralsk olie
Mineralolie er fremstillet af råolie, som forekommer i naturen. Oliens kvalitet er bestemt af den anvendte råolie, raffineringsprocessen og de tilsatte additiver. Mineralolien har været den mest anvendte smøreolie i vore motorer.

39 Additiver Olie tilsættes forskellige kemikalier,
additiver, for at forbedre oliens egenskaber. frysepunktsnedsætter Holder olien flydende ved lavere temperaturer og letter dermed koldstarter. Spredningsadditiv Holder motoren ren, specielt ved lave temperaturer, og forhindrer ansamlinger af slam. Rensningsadditiv Holder motoren ren ved høje temperaturer, specielt området omkring stempelringene. Antiiltningsadditiv Forhindrer olien i at bryde sammen ved høje temperaturer

40 Olietyper Syntetisk olie
Syntetisk olie findes derimod ikke i naturen, men fremstilles ved en kemisk proces. Deraf betegnelsen syntetisk olie. Da en kemisk proces kan forudsiges, får man hver gang et ensartet produkt, hvor intet er overladt til naturproduktets tilfældigheder. Alt efter de anvendte stoffer og den anvendte kemiske proces kan olien fremstilles netop til at opfylde de moderne motorers behov.

41 Olietyper Syntetisk olie koster mere at fremstille end mineralsk
olie, men i mange tilfælde kan det godt betale sig at anvende syntetisk olie, idet den bl.a. har længere levetid, færre oliedampe og bedre brændstoføkonomi.

42 Oliens opgave Olien har følgende opgaver:
• At smøre og derved nedsætte friktion og slid • At tætne f.eks. mellem stempel og cylinder • At køle f.eks. lejer og stempler

43 Olie Oliens egenskaber
For at en olie er velegnet til en moderne bilmotor, kræves der: • At den har og kan holde den rette viskositet • At den er af tilstrækkelig god kvalitet

44 Olieklassificeringssystemer
Der findes i dag forskellige klassificeringssystemer. Herunder angives de mest anvendte. SAE-systemet SAE (Society of Automotive Engineers) har udarbejdet et klassifikationssystem, der inddeler smøreolie efter viskositet. Ved en olies viskositet forstås dens flydenhedsgrad. Følgende elleve numre for motorolier og seks numre for gearolier forekommer:

45 Olieklassificeringssystemer
Motorolier: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60 • Gearolier: 75W, 80W, 85W, 90, 140 og 250 Sammenligning kan kun foretages med hensyn til viskositet, da SAE-systemet kun fortæller noget om oliernes flydenhedsgrad og intet om oliernes kvalitet.

46 Olieklassificeringssystemer
Oliens viskositet ændres med temperaturen, hvorfor oliens viskositet fastlægges ved bestemte temperaturer. SAE-numrene angiver, at viskositeten er målt ved +100°C, mens alle SAE-numre, der er mærket W, angiver, at viskositeten er målt ved –18°C.

47 5W40 side 315

48 Olieklassificeringssystemer
Oliekvalitet Motorfabrikanternes forskellige krav til olie har bevirket, at olien gennemgår forskellige analyser og et antal praktiske afprøvninger.

49 Olieklassificeringssystemer
Oliekvaliteten opdeles ud fra disse afprøvninger og udtrykkes i koder. API Den amerikanske olieindustris system MIL Det amerikanske militærs system ACEA Europæiske bilfabrikanters system

50 Opgaver i grupper Forklar smøresystemets formål
Tegn et diagram for smøresystemet ( brug notater) Beskriv 2 typer oliepumper, samt beskriv kontrol af oliepumpe. Beskriv Reduktionsventilens formål ( oliepumpen) Beskriv Omløbsventil og returventil ( funktion) Beskriv mulige fejl ved manglende olietryk og symptomer . Aflevering mandag

51 Opgave Olieklassificeringssystemer
Beskriv : SAE- Systemet og med ord 10w40 Beskriv : API- Systemet og med ord SB og SJ Hvad er ACEA- Systemet , beskriv med ord hvad A3/B4 og A1/ B1

52 Opgave Beskriv oliekvaliteten


Download ppt "HOVEDEFORLØB 1-2 Torben Kristiansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google